Jak funguje klimatizace

Jak funguje klimatizace 1

Existují dva hlavní principy, díky kterým moderní klimatizace funguje. Prvním z nich je, že každá kapalina absorbuje mnoho energie, když se vypařuje nebo vaří, a vydává stejné množství energie, když kondenzuje z páry zpět do tekuté podoby. Abyste tomuto konceptu lépe porozuměli, podívejte se na hrnec s vodou na sporáku. Když chcete dát vařit vodu na těstoviny, nalijete vodu do hrnce, který dáte na sporák a zapnete hořák. Hořák vodu zahřeje na 100 °C, ale ne na víc. Pokud zvýšíte teplotu, voda nebude více horká, ale začne vařit rychleji. Nezáleží na tom, na kolik zvýšíte teplotu, voda nebude více horká, jen se dříve vyvaří.

 

Působení tlaku

Dalším konceptem je, že kapaliny vaří nebo kondenzují při vyšší teplotě, když jsou pod vyšším tlakem. Řekněme, že chcete uvařit hrnec fazolí, které jste zapomněli den předem namočit. Jistě víte, že by trvalo celý den, než byste je uvařili při 100°C, takže vezmete tlakový hrnec a nastavíte ho na 15 psi. Při 15 psi nad úrovní atmosférického tlaku je teplota varu vody 121 °C., proto se jídlo rychleji uvaří v tlakovém hrnci než v obyčejném otevřeném hrnci. To je také důvod, proč je radiátor v autě pod tlakem. Motor auta je výkonnější při 121 °C než při 100 °C. Proto byste také nikdy neměli otvírat radiátor, dokud je motor teplý. Tím byste náhle snížili tlak, a když tekutina v radiátoru bude mít víc jak 100 °C, začne okamžitě vařit a vylétne z něj pára.

 

Chladicí cyklus

V klimatizaci vaří chladicí látka při nízkém tlaku a potom jsou výpary stlačeny na mnohem vyšší tlak. To způsobí, že pak mohou zkondenzovat působením teplejšího vzduchu venku.

 

Jak to funguje

Zchlazená tekutá chladicí látka je vedena výměníkem tepla (odpařovačem), kde absorbuje tepelnou energii ze vzduchu přitom, jak vaří a odpařuje se. Tím vzniká chladný vzduch, který zchlazuje

Váš dům. Potom, co se chladicí látka v odpařovači vyvaří, kompresor tyto výpary stlačí do větší hustoty a vypustí je do kondenzátoru. To je ta část klimatizace, která je venku mimo dům, např. na střeše, která stále vypouští horký vzduch. Vzduch prochází kondenzátorem, kde absorbuje energii z chladicí látky, která tím může zkondenzovat zpátky na kapalinu.

Kapalina shromážděná v kondenzátoru pak prochází tepelným expanzním ventilem nebo u menších jednotek otvorem, kde se zmenšuje její tlak. Kapalina pod nižším tlakem se pak vrací zpátky do odpařovače, kde začíná nový cyklus.