Hlavní atrakce Sýrie

Hlavní atrakce Sýrie 1

Až do občanské války byla Sýrie rozmanitou destinací, která se chlubila svou starověkou historií. Území osídlené desetitisíce let nahromadilo kulturní bohatství a právem bylo považováno za jednu z předních destinací na Blízkém východě. Bohužel válkou zpustošená země dnes bojuje o přežití i zachování starověkých památek, které dokumentují vzestup a pád nespočtu civilizací.

Tak jako její historie je i krajina Sýrie pestrá. Většinu země pokrývají rozsáhlé stepi, ale na západě se tyčí hory, na východě táhnou pouště a na jihu leží vulkanická pole. Prašnou zemí se klikatí mohutná řeka Eufrat, která protéká také sousedním Irákem. Sýrie byla kdysi považována za hraniční region, který na východě sousedil s Peršany a na západě s Araby. Země připadla Peršanům v 6. století, a přestože se zde zůstaly křesťanské a židovské komunity, Sýrie je od té doby převážně muslimskou zemí. Její příběh je přitom plný dramatických epizod. Byla pohlcena různými říšemi, od babylonské přes kanaanskou či asyrskou až po fénickou; dobyli ji osmanští Turci, byla svědkem Napoleonovu tažení a egyptské invaze. V době vrcholícího panarabismu v 50. letech 20. století byla Sýrie krátce spojena s Egyptem jako Sjednocená arabská republika, ale už v roce 1961 se oddělila a vytvořila Syrskou arabskou republiku. Bitvy a územní tahanice v minulosti se přenesly také do historických měst, jako je Damašek a Aleppo, plných velkolepých monumentů a starobylých mešit. Povstání proti vládnoucí straně Baas v roce 2011 vedlo k občanské válce, která probíhá dodnes. Cestování do Sýrie se proto stále nedoporučuje a budoucnost je nejistá.

Hlavní atrakce Sýrie 2
hrad Crac des Chevaliers

Hlavní atrakce Sýrie

Krak des Chevaliers je nejslavnější křižácký hrad světa a v době Latinského království jeruzalémského (1100-1290) představoval pevnost maltézského řádu. Hrad tyčící se v nadm. výšce 670 m chránily strážní věže a byl zásobován jídlem z okolní úrodné krajiny. Hrad si dobře vedl v předchozích vojenských taženích, v současném konfliktu ale podléhá zničení.

Řeka Orontes v Hamá – na řece Orontes (Ásí) 45 km od města Homs leží Hamá, která zatím v občanské válce obstála lépe. Její historie sahá až do doby kolem roku 5000 př.n.l. a známá jsou především zdejší norias, gigantická dřevěná vodní kola, která se dodnes používají na zásobování města vodou a na zavlažování mnoha veřejných zahrad. Za pozornost stojí rovněž sady, Velká mešita a muzeum v paláci Al Azem.

Královský palác v Mari nechal postavit Zimri-Lim, panovník významného městského státu před asi 2000 lety, a může se chlubit 300 místnostmi a sály. Znovu objeven byl během vykopávek ve 30. letech 20. století, ale v nedávných letech byl systematicky rabován bojovníky IS. Město Mari samotné bylo vybudováno jako strategický bod na obchodních trasách ze Sýrie do oblasti Mezopotámie. Nejstarší ruiny ve městě mají asi 5000 let, ale v současnosti se jedná o nepřístupnou oblast.

Starobylé město Aleppo je přední oběť občanské války, kdy ostré boje probíhaly přímo ve městě, které bylo z velké části proměněno v ruiny. V Aleppu se nachází mohutná citadela (UNESCO) stojící na místě dřívější chetitské akropole, která představuje vynikající ukázku islámské vojenské architektury v Sýrii, ale její budoucnost je nejistá.

Damašek – syrská metropole a jedno z nejstarších osídlených měst na světě si zatím vede mnohem lépe než jiné části země, ale bezpečnostní situace je nejistá. V klidnějších dobách mířili návštěvníci do města obdivovat pamětihodnosti, jako je Umajjovská mešita (úvodní foto), Mešita Tikiyeh z 16. století a palác Al Azem, který uchovává islámské umění a starobylé kopie Koránu. Bohužel až po skončení občanské války se uvidí, co z něj zbylo.

Hlavní atrakce Sýrie 3
Palmyra, jakou už neuvidíte…

Palmyra, dříve proslulá svými starověkými a byzantskými památkami, byla vyrabována ozbrojenci Islámského státu a její chrámy, především Baalshamin, se staly obětí řádění. Satelitní obrázky ukazují, že velká část starobylého města byla zničena, ale skutečný rozsah škod bude znám až po skončení války.

Minarety ve městě Bosra – město s minarety patřícími k nejstarším na světě se v minulých letech stalo bojištěm. První město v Sýrii, které se stalo muslimským, sloužilo jako zastávka na poutní trase do Mekky (Saudská Arábie) a prosperovalo až do 17. století. V současnosti patří region k nejistým a poutníci začali používat méně nebezpečnou trasu dále na západ.

Přímořské město Latákie je pevností prezidenta Asada a leží na středozemním pobřeží Sýrie. Kdysi významné rekreační letovisko leží na úpatí zalesněných hor shlížejících na pláž a okraj plání Úrodného půlměsíce (považovaného také na „kolébku civilizace“). K vidění je řada památek, včetně ruin Bakchova chrámu a triumfálního oblouku.

Bazary – před vypuknutím války sem přicházely davy turistů a bazary představovaly jednu z nevýznamnějších atrakcí země. Proslulý byl především bazar v Aleppu, který tvořilo 6 km klikatících se chodeb lemovaných obchody a plných aktivity, město se však stalo jednou z obětí války. Podobně obdivovaný byl Dlouhý bazar v Damašku.

Tradiční lázně (hammam) – ačkoliv je země v chaosu, některé části Sýrie se snaží udržet jakési zdání normálního života. Jedním z aspektů místního života je odpočinek v některém ze zachovalých hammamů (veřejných lázní) v Sýrii.

Perla Eufratu – město Dajr az-Zaur, kdysi známé jako „Perla Eufratu“, bylo během občanské války dějištěm divokých bojů. Z jeho okrsků zbyla jen suť a většina obyvatelstva byla odsunuta. Město ležící na břehu Eufratu bylo kdysi známé svými udržovanými zahradami a sady, které krásně kontrastovaly se zlatavými odstíny pouště a stříbrnou stuhou řeky.

K sousedům Sýrie patří Libanon, Jordánsko, Izrael, Turecko a Irák