Je dítě hladové nebo syté? Pomůže několik signálů

Je dítě hladové nebo syté? Pomůže několik signálů 1

Dítě s rodiči komunikuje pomocí série náznaků.

Rodiče uklidňuje, pokud malé dítě jí podle předvídatelného rozvrhu. Organizace dne je díky tomu jednodušší a rodiče cítí jistotu, že jejich potomek nehladoví.

Krmení by však mělo respektovat apetit a potřeby dítěte, nikoli harmonogram rodičů. Pokud jídlo přichází v době, kdy dítě necítí hlad, nebo ho je zbytečně mnoho, zdeformují se mu stravovací návyky.

Stále více výzkumů přitom dokazuje, že nadváha kojenců se překlápí do dětské nadváhy, a ta zase bývá příčinou nadváhy či obezity v dospělosti.

Americká pediatrická společnost proto rodiče upozorňuje, aby krmili děti jen když jsou hladové.

To znamená, že rodič sleduje signály, kterými dítě naznačuje hlad nebo sytost, a reaguje na ně. Díky tomu u potomka vzniká přiměřená reakce na hlad a pevnější pouto mezi rodičem a dítětem.

 Dítěti, které nedokáže mluvit, je však náročné porozumět. Zdravotníci z Harvardu ve svém blogu proto uvádějí několik signálů, kterými děti komunikují.

Pokud je dítě hladové

  • vkládá si ruku do úst, nebo má ruce u úst,
  • dotýká se rukama břicha,
  • působí aktivněji, pohybuje rukama a nohama,
  • pláče.

Dítě signalizuje hlad pomocí pláče až ve chvíli, kdy neúspěšně vyčerpalo všechny ostatní možnosti. Jde o poslední možnost. Na náznaky by měli rodiče reagovat co nejrychleji a vždy srdečně.

Pokud je dítě syté

  • často krmení přerušuje,
  • vyplivuje nebo ignoruje prs (láhev),
  • odvrací hlavu, nebo zavírá ústa,
  • působí zpomaleně nebo usíná.

Krmení by nemělo pokračovat proti vůli dítěte. Platí to i v případě, že snědlo méně, než obvykle.

Pokud by měl rodič pocit, že dítě dostatečně nejí, nebo roste pomalu, měl by navštívit lékaře. Odborník dítě zkontroluje, proměří a zváží. V případě potřeby pomůže vytvořit plán, kterým se vývoj dostane do správných kolejí.