Načasování testování protilátek vzhledem k nástupu příznaků je klíčem k detekci covid-19

Načasování testování protilátek vzhledem k nástupu příznaků je klíčem k detekci covid-19 1

Testy na detekci protilátek v krvi mohou ukázat, zda člověk v současné době má nebo dříve měl covid-19.

Vědci analyzovali data z celého světa, aby prozkoumali přesnost testů na protilátky proti covid-19, a zjistili, že načasování testování je zásadní. Testy nefungují přesně, pokud jsou podány v nesprávnou dobu. Při nejkomplexnější revizi testování na covid-19 vědci zkoumali všechny dostupné důkazy o přesnosti testů na protilátky publikované do dubna. Kombinací dat z mnoha studií prokázali, že testy nejsou dostatečně přesné, aby potvrdily, zda má někdo virus způsobující covid-19, pokud byly použity v prvních 2 týdnech po objevení se příznaků.

Vědci zjistili, že testy jsou pravděpodobně užitečné při detekci předchozí infekce virem SARS-CoV-2 pouze pokud jsou použity minimálně 14 dní po nástupu příznaků. Podle nich studie ukazují, že v testech projde neodhalen každý desátý případ covid-19. Vědci ale také nedoporučují přílišné spoléhání se na tento údaj, protože studie byly malé, nedokonale hlášené a prováděné jen u vybraných skupin pacientů. Vědci se navíc obávají, že přesnost bude nižší, pokud se testy použijí v některé komunitě, protože testy byly většinou hodnoceny u hospitalizovaných pacientů; proto není jasné, zda mohou detekovat nižší hladiny protilátek spojené s mírnějším a asymptomatickým onemocněním covid-19.

 

Přesnost testů na protilátek u covid-19

Skupina vědců pod vedením odborníků z University of Birmingham zveřejnila svá zjištění v Cochranově knihovně medicínských databází. Jon Deeks, profesor biostatistiky a vedoucí výzkumné skupiny pro hodnocení testů na univerzitě v Birminghamu, říká:

Náš systematický přehled identifikoval, vyhodnotil a syntetizoval všechna dostupná data o přesnosti testů protilátek pro detekci infekce covid-19. Našli jsme jasný důkaz, že načasování testování ve vztahu k nástupu příznaků je klíčové. Pokud se testy na protilátky použijí příliš brzy po vzniku nákazy, existuje velká šance, že nebudou detekovány skutečné případy. Navíc existují jen velmi omezené důkazy o přesnosti těchto testů po 5 týdnech.“

„Většina studií byla provedena u lidí hospitalizovaných s covid-19, pravděpodobně s vysokým podílem závažnějších případů. Proto si nemůžeme být jisti, že se stejné výsledky objeví u lidí, kteří měli mírnější nebo dokonce žádné příznaky, nebo u lidí, kteří byli infikováni před více než 5 týdny.“

„I přes tato omezení mohou být testy na protilátky užitečné k potvrzení infekce u lidí, kteří mají příznaky i po 2 týdnech, ale nebyli podrobeni testům z výtěrů, a k určení, jaké procento lidí mělo infekci dříve, aby bylo možné odhadnout rozsah, v jakém se infekce rozšířila v populaci. I když testy na protilátky dokážou detekovat předchozí infekci, na úrovni jednotlivce zatím nevíme, zda protilátky poskytují ochranu před opakovanou infekcí, a pokud ano, jak dlouho, takže pozitivní test na protilátky neznamená, že se lidé mohou uvažovat za imunní.“

„Imunitní systém lidí, kteří mají covid-19, reaguje na infekci vývojem buněk, které mohou napadnout virus (protilátky) v jejich krvi. Testy na detekci protilátek v krvi lidí mohou ukázat, zda v současné době mají covid-19 nebo ho měli dříve. Některé testy používají krev z žíly a speciální laboratorní vybavení, zatímco jiné používají vzorky krve z prstu a jednorázová zařízení podobná těhotenským testům; druhý typ lze provádět v laboratořích, nemocnicích i doma.“

 „Dosud jsme nebyli schopni spolehlivě identifikovat, zda některý konkrétní test nebo typ testu na protilátky funguje lépe než ostatní, nicméně budeme pokračovat v aktualizaci recenze, jakmile se objeví další studie v tomto rychle se rozvíjejícím oboru,“ dodává Deeks.

„Návrh, provádění a podávání zpráv o přesnosti testů na covid-19 vyžaduje značné zlepšení a je třeba přijmout opatření, která zajistí, že všechny výsledky vyhodnocení testů budou k dispozici ve veřejné doméně (a nebudou drženy výrobci testů), abychom mohli poskytnout nejlepší odhady přesnosti těchto testů.“