Nová komplexní vakcína proti covid-19 může být účinná i proti omikronu

Nová komplexní vakcína proti covid-19 může být účinná i proti omikronu 1

Nové oznámení výrobce vakcín společnosti Valneva naznačuje, že její experimentální vakcína proti covid-19 je účinná při neutralizaci varianty omikron. Vakcína je na konci 3. fáze testování a je první inaktivovanou celovirovou vakcínou, která byla testována v Evropě.

Kandidát na vakcínu francouzské společnosti Valneva se nazývá VLA2001 a funguje trochu jinak než většina aktuálně schválených vakcín proti covid-19. Většina současných vakcín se zaměřuje na to, aby imunitnímu systému člověka poskytly spike protein SARS-CoV-2. Ale VLA2001 tzv. inaktivovaná celovirová vakcína. Tyto vakcíny obsahují kompletní kopie celého viru vypěstovaného v laboratoři a poté deaktivovaného („usmrceného“) pomocí chemikálií či tepla. Tento proces je jedním z tradičnějších způsobů výroby vakcín. Úspěšně se používá po celá desetiletí, počínaje přelomovou vakcínou proti obrně od Jonase Salka a v poslední době se uplatňuje při vývoji každoročních vakcín proti chřipce. Adam Taylor, výzkumník z australské Griffith University, loni vysvětlil, že existuje naděje, že by inaktivované celovirové vakcíny mohly být účinnější proti variantám SARS-CoV-2, protože pomáhají tělu naučit se, jak zacílit na více virových antigenů, než je jen spike protein.

„Očekává se, že tento typ deaktivace zachová strukturu virových proteinů, jak se vyskytují v přírodě,“ vysvětluje Taylor v článku pro The Conversation. „To znamená, že imunitnímu systému bude předloženo něco podobného tomu, co se vyskytuje přirozeně a vyvolá silnou imunitní odpověď.

VLA2001 je v současné době ve 3. fázi testování na lidech.  Data o probíhajících testech byla soustavně poskytována regulačním orgánům v Evropě a očekává se, že schválení přijde během několika příštích měsíců. Nejnovější oznámení společnosti Valneva informuje o laboratorní studii zaměřené na to, jak účinné protilátky indukované vakcínou neutralizují varianty delta a omikron. Výzkum izoloval protilátky z lidských pokusných subjektů, které dostaly 3 dávky VLA2001. Všechny testované vzorky byly účinné při neutralizaci původního kmene SARS-CoV-2 a varianty delta. Proti omikronu vykazovalo neutralizační protilátky 87 % vzorků. Zjištění jsou jistě slibná, nicméně stále není jasné, jaký druh ochrany v reálném světě může VLA2001 vytvořit tváří v tvář variantě omikron.

Valneva není první inaktivovanou celovirovou vakcínou, která byla vyvinuta pro covid-19. Ve skutečnosti čínské vakcíny Sinovac a Sinopharm používají podobnou technologii a už byly podány miliardám lidí. Nedávný výzkum však ukázal, že současné celovirové vakcíny nemusí fungovat dobře proti variantě omikron. Studie zjistily, že imunitní reakce na omikron po 2 injekcích mnoha v současnosti dostupných celovirových vakcín jsou „suboptimální“.

Co to znamená pro Valnevu, není jasné. Mohlo by se stát, že celovirové vakcíny budou vyžadovat standardní třídávkový systém, aby byly účinné, nebo možná unikátní kombinace adjuvans přidávaná do vakcíny od Valenevy pomůže vyvolat lepší imunitní reakce. Nebo se možná tyto laboratorní studie měřící neutralizaci protilátek jednoduše nepromítnou do skutečné ochrany proti omikronu. Víme pouze, že vakcína Valneva vykazuje dobrý bezpečnostní profil a měla by být relativně snadno vyrobitelná. V nadcházejících měsících by její schválení mělo pomoci rozšířit dodávky vakcín do zemí, které bojují o dávky, a nabídnout dobře očkovaným zemím nové možnosti přeočkovacích (booster) programů.

„To jsou velmi povzbudivá data doplňující pozitivní data z 3. fáze,“ říká Clive Dix, bývalý vedoucí britské UK Vaccine Taskforce. „Doufáme, že vakcína bude brzy schválena. Měla by se stát důležitou vakcínou v pandemii v zemích, které mají stále vysoké počty nakažených, a také posilovací vakcínou (booster) během zimy 2022/23.“