Omezení kvůli covid-19 snížil na polovinu seismické vibrace způsobené člověkem

Omezení kvůli covid-19 snížil na polovinu seismické vibrace způsobené člověkem 1

V roce 2020 se svět z velké části zastavil kvůli pandemii nového koronaviru, což zároveň vědcům poskytlo jedinečnou příležitost pozorovat některé dopady, které má lidská činnost na planetu. Vědci z univerzity Imperial College London se ponořili do zkoumání toho, co současná omezení znamenají pro zemské vibrace způsobené lidmi. Přitom se podle nich jedná o „nejdelší a nejvýraznější tiché období“ (co se týče seizmického hluku) v zaznamenané historii.

Lidé méně cestují, takže jsme rovněž zaznamenali značný pokles v množství uhlíkových emisí a znečištění ovzduší, což dokonce v některých městech podpořilo produkci energie solárními panely.

Nová studie se zaměřuje na seismický hluk vytvářený vibracemi v Zemi. Ty mohou pocházet z přírodních jevů, jako jsou zemětřesení a vulkanická činnost, ale také mohou vzniknout v důsledku lidských aktivit, jako je cestování či průmysl. Vibrace se měří seismografy, a při pohledu na data ze stanic z celého světa dnes mohou vědci sledovat pokles seizmického hluku vytvořeného lidmi. Ty bylo dříve možné sledovat během pravidelných „tichých období“, jako je doba Vánoc a Nového roku, avšak nová analýza ukazuje, že omezení kvůli covid-19 přeneslo vše na úplně novou úroveň.

Data byla čerpána z 268 seismických stanic ve 117 různých zemích a významný pokles hluku bylo možné pozorovat u 185 z nich po tom, co na mnoha místech započala koronavirová omezení. Celkově to vedlo mezi březnem a květnem k průměrnému poklesu vibrací vytvořených člověkem o 50 %, přičemž největší pokles byl patrný v hustě obydlených městských aglomeracích, jako je New York City a Singapur.

Letošní tiché období znamená nejdelší a největší útlum seizmického hluku vytvořeného lidmi od doby, kdy jsme začali detailně monitorovat Zemi za použití rozsáhlé monitorovací sítě seismografů,“ říká spoluautor studie Dr Stephen Hicks.

Kromě poskytnutí dalšího zajímavého pohledu na vliv pandemie výzkum také otevírá nové stezky pro studie související s hlukem vytvořeným lidmi a s přírodními seismickými vibracemi. Tiché období umožnilo vědcům se naladit na jemnější signály Země, které by jinak byly přehlušeny, které ale přitom mohou svědčit o hrozících katastrofách a vést k novým vylepšeným technikám na zjišťování varovných signálů.

„Omezení způsobená pandemií koronaviru nám poskytla krátký pohled na to, jak člověk a přírodní hluk působí na Zemi,“ říká Hicks. „Doufáme, že tento pohled podnítí nové studie, které pomohou lépe naslouchat Zemi a pochopit signály přírody, kterých bychom si jinak nevšimli.“  Výzkum byl publikován v časopise Science.  

***

Nový český antigenní test na bazi slin dnes vyrábí společnost Bakter Medical. Jejich testy doporučují přední čeští odborníci: podle českých laboratorních výsledků mají velkou shodu s PCR testy. Testy mohou snadno provádět i osobami bez zdravotnické kvalifikace a nevyžadují laboratorní vybavení. Jsou vhodné pro testování do firem, domov důchodců, škol, sportovních organizací apod.. Testy můžete provádět doma před schůzkou, návštevou rodiny, odchodem do zaměstnání nebo na různé akce. Více o testech se můžete dovědět na stránkách https://www.baktermedical.cz/