PRACOVNÍ PONOCOVÁNÍ: CO JSTE O ZDRAVOTNÍCH RIZICÍCH NEVĚDĚLI?

PRACOVNÍ PONOCOVÁNÍ: CO JSTE O ZDRAVOTNÍCH RIZICÍCH NEVĚDĚLI? 1

Jaký je to pocit, když opět jednou a znovu čteme větu: Vědci zjistili že, … Po ní už pomalu ale jistě přestává většina z nás vnímat jakoukoli zprávu aspoň trochu pozitivní. Ale na druhé straně, můžeme přijít o informace, které nám leckdy mohou zachránit i samotný život.

Makat, makat a makat. Finance jsou k životu určitě potřebné, avšak dlouhé hodiny práce, které se nám ještě více nuceně prodlužují, mají na naše zdraví mnohem horší vliv, než jsme si možná mysleli.Věděli jste, že i výzkumy zabývající se zdravým potvrzují, že časově náročná práce ohrožuje kromě duševního zdraví i správnou činnost srdce? K vyššímu riziku srdečních onemocnění jsou náchylní zejména britští zaměstnanci, kteří podle údajů, pracují mezi ,,pracanty“ nejdéle v Evropě.

Výzkum z minulého měsíce, zahrnující více než 85 000 pracovníků po celé Evropě prokázal že práci, jejímž věnujete více než 55 hodin v týdnu, skutečně zvyšuje riziko začátku fibrilace síní až o 40%, díky kterému dochází k rychlejšímu srdečnímu tepu a tím i k úrazům a záchvatům. Překvapivým zůstává fakt, že riziko zůstává vysoké i u lidí, kteří již měli zdravotní problémy jakými jsou například obezita.

K fibrilaci síní může dojít také prostřednictvím vysokého tlaku, diabetu i samotné genetické predispozice. Během deseti let výzkumů, se vědci pokoušeli změny těchto faktorů kontrolovat, avšak nezaměřili se na všechna pracovní místa jakými jsou kanceláře, ale dali přednost spíše stavebním pracím a odkládaným nočním odchodům. Překvapivou novinkou zůstává fakt, že u dlouhodobé studie bylo prokázáno, že během pěti let práce v pozici přesčasů zdravotních sester, může dojít až k 4% pravděpodobnosti vzniku mozkové příhody.

Zdá se, že noční pracování, není vždy tím nejlepším řešením.