Proč se CIA zabývá biblickými záhadami?

Proč se CIA zabývá biblickými záhadami? 1

Americká zpravodajská agentura CIA je velmi úzce zapojena do výzkumu záhadných archeologických nálezů, které nezapadají do zažité historie lidstva, ale také do množství různých náboženských zázraků.

Během 2. světové války pátrali po legendárních biblických artefaktech nacisté, v současnosti však v tom nezaostává ani americká vláda, která dala zkoumání archeologických a biblických záhad volnou ruku právě CIA.

Z jakého důvodu se vlastně CIA zabývá biblickými záhadami? Noemova archa Biblický příběh o Noemově arše, na níž měl Noe zachránit před velkou potopu svou rodinu a pár od každého zvířecího druhu, zná zřejmě každý. Většina lidí tuto legendu považuje pouze za vymyšlený příběh.

V roce 1984 se k této vyvýšenině pořídil americký badatel Ron Wyatt se svou expedicí. Wyatt po zkoumání této vyvýšeniny, která mezitím dostala jméno Durupinar po tureckém kapitánovi letectví, zjistil, že svými rozměry skutečně odpovídá biblickému popisu Noemovy archy.

Navíc pomocí detektoru kovů objevil, že v útvaru se nachází mnoho kovových částí. Ty měly být podle Wyatta kovové nýty, které spojovaly celou konstrukci archy. I když vše vypadá jednoznačně, další archeologové a geologové prohlásili objekt pouze za zvláštní geologický útvar, ale Wyatt trval na svém.

 
51

Okolí vyvýšeniny Durupinar však pak bylo uzavřeno a označeno za vojenskou základnu. V archivech CIA později američtí novináři našli spis s názvem Anomálie Ararat, který se zabýval údajným vrakem Noemovy archy v Turecku. Ze spisu bylo zjištěno, že CIA studovalo anomálii vyvýšeniny dlouhá desetiletí.

Pokud by to byl jen geologický útvar, proč by se o něj tolik let CIA zabývala? V Pentagonu se prý šeptá i o tom, že archa by mohla být ve skutečnosti mimozemská loď. Kumránské svitky a hora Sinaj Svitky od Mrtvého moře jak se Kumránské svitkem také říká našli v roce 1947 tři beduíni, kteří je chtěli výhodně zpeněžit.

Nalezení těchto svitků bylo pro archeology obrovským objevem, ale nejen pro ně. O tyto biblické texty se začala zajímat i CIA, dokonce ještě dříve než byly oficiálně identifikovány archeology. Agent CIA Miles Copeland, který se specializoval na Blízký východ si je osobně díval v době, kdy o nich archeologický svět ještě ani nevěděl.

Proč se americká zpravodajská agentura svitky od Mrtvého moře vůbec zabývala? Některé indicie hovoří o tom, že CIA se snažila zjistit původ některých náboženství z důvodu, zda se jejich původ nelze připsat mimozemským návštěvám, o nichž se hovoří v legendách různých národů, případně na ně poukazují staré artefakty.

Jinou biblickou záhadou je biblická hora Sinaj, na které Bůh zjevil Mojžíšovi desatero přikázání. Náboženská tradice ji ztotožňuje s dnešní horou Džebel Músá na Sinajském poloostrově, která se nazývá také Mojžíšův vrch. Říká se však i o jiných horách, které by mohly být biblickým Sínajem.

Jedním z nich je vrchol Jebel el Lawz na severozápadě Saúdské Arábie a dalším zase Hashem el-Tarif v Egyptě. Zajímavostí je, že na obě tyto hory je zakázán vstup. Jebel el Lawz je prohlášen za archeologické naleziště a obyčejný smrtelník se sem nedostane.

Hashen el-Tarif zase patří egyptské armádě a na případný výzkum je třeba povolení od egyptské vlády, která ho však dává jen výjimečně. O tyto hory se zajímá i CIA, a údajně proto se k horám zájemci nedostanou. Co se tam však CIA pokouší najít je záhadou. Mohou případné nalezené starověké artefakty na těchto horách v budoucnu nějak ovlivnit i naši historii?