Rostlinná magie – zachraňuje naše zdraví, klima i čas

Rostlinná magie - zachraňuje naše zdraví, klima i čas 1

Nová studie potvrzuje, že rostliny jsou z klimatického hlediska pro nás skutečně životně důležité. Během období od roku 2002 do roku 2014, rostliny absorbovaly obrovské množství oxidu uhličitého, čímž zabránili jeho extrémnímu nahromadění v ovzduší, i přes fakt, že emise se do ovzduší vypouštějí více, než kdykoliv předtím. Fakta, které byly publikovány v časopise Nature Communications, jasně prokazují obrovskou důležitost stávajících ekosystémů. V časopise jsou zveřejněny také informace, které odhalují naše nedostatky ve znalostech ohledně regulárních procesů, které přispívají ke změně klimatu. Tyto informace tvoří klíčovou roli při zmírnění emisí skleníkových plynů.

Každoročně lidskou aktivitou odstraní rostliny a oceány 45% emisi oxidu uhličitého. Množství CO2 ve vzduchu je za posledních 50 let až dvojnásobně méně. Rostliny potřebují pro svůj růst právě oxid uhličitý. Čím ho mají více, tím jsou rostlinky silnější a mají výhodnější podmínky pro fotosyntézu.

Rostliny nám šetří čas, kterým my mrháme

Na druhé straně je třeba připomenout, že vypouštění skleníkových plynů do ovzduší je třeba co nejvíce eliminovat, protože oxid uhličitý způsobuje oteplování, čímž nutí rostliny, stromy, i bakterie vypouštět CO2 zpět do ovzduší. Jelikož poslední dva roky byly z hlediska historie těmi nejteplejšími, je stále vyšší pravděpodobnost, že změnou klimatu jsou ohroženy i ostatní ekosystémy.

Množství CO2 neustále roste a tedy zatím neexistuje jiné řešení než to, že lidé proberou absolutní odpovědnost za jeho správu i snižování. Rostliny jsou úžasnými kouzelníky, které nám pročišťují ovzduší, čímž lidstvu šetří jeho drahocenný čas. Avšak v konečném důsledku jsme to právě my, kdo může celou planetu zničit nebo zachránit.