Navštivte švédskou Uppsalu

Navštivte švédskou Uppsalu 1

Asi 70 km severozápadně od Stockholmu a pouze 25 minut autem od letiště Arlanda leží malebné středověké univerzitní město Uppsala. Spolu s akademickou atmosférou nabízí Uppsala klidné prostředí, které souvisí s velkou a pestrou studentskou populací.

Jízdní kola uvidíte všude a mnoho vodních tras a parků přispívá k celkovému poklidnému dojmu. Často je těžké si představit, že jste ve čtvrtém největším městě Švédska, především pokud budete procházet klikatícími se ulicemi starého města. V něm najdete spoustu osobitých obchodů, kaváren a restaurací, tak jako mnohé z hlavních turistických atrakcí Uppsaly. Město se může chlubit nádhernou katedrálou ze 13. století, ale zároveň si uchovává dojem malého města. Úhledně ho protíná řeka Fyris (Fyrisån), po níž se můžete vydat na vyhlídkovou plavbu (k dispozici jsou také plavby s večeří). Historické staré město leží západně od řeky a komerčního moderního města na východě. Pokud ztratíte orientaci, stačí se podívat na katedrálu, kterou uvidíte téměř odevšad. Uppsala byla kdysi sídlem švédských králů a Gustav I. Vasa (16. století) je pohřben ve zdejší katedrále, tak jako známý botanik Carl Linné (18. století). V srdci si však Uppsala uchovává neuvěřitelnou historii sahající až do vikinských dob, a také ducha učení. Zde uvádíme hlavní turistické atrakce a možnosti zábavy v Uppsale. 

Navštivte švédskou Uppsalu 2

Katedrála v Uppsale

Velkolepá katedrála v Uppsale (Uppsala domkyrka), která byla vybudována kolem roku 1270 a vysvěcena v roce 1435, je nejznámější pamětihodností města. V průběhu staletí se vyvíjela a byla několikrát upravena, včetně velké renovace v neogotickém stylu v letech 1885-1893. Rozsáhlá přestavba zahrnovala přidání dvojice vysokých věží, vitrážových oken a krásných nástěnných maleb. Všimněte si honosného barokního pultu vyřezaného v roce 1707 rukama Burcharda Prechta podle návrhu Nicodema Tessina mladšího. Na východním konci kúru je umístěna pohřební kaple a hrobka krále Gustava II. Adolfa z roku 1576. V katedrále je rovněž pohřben Carl Linné, arcibiskup Nathan Söderblom a filosof Emanuel Swedenborg. Ve Stříbrné komoře (pokladnici) kromě jiného najdete pozlacený relikviář krále Erika IX. (Sv. Erik), který byl zabit Dány v roce 1160. Vrcholem sbírky v severní věži je zlaté brokátové roucho (kolem roku 1400), které patřilo královně Markétě, panovnici spojených království Dánska, Norska a Švédska. Návštěva mše nebo některého z pravidelných koncertů sboru či varhanního recitálu přestavuje skvělý způsob, jak obdivovat bohaté historické prostředí v katedrále. Na místě je rovněž kavárna a obchod.

Adresa: Domkyrkoplan, 753 10 Uppsala

 

Navštivte Gustavianum – museum Univerzity v Uppsale

Gustavianum, které založil Gustav II. Adolf, se nachází naproti katedrály v dřívější hlavní budově Univerzity v Uppsale. Uchovává univerzitní sbírky kulturní historie spolu se severskými a egyptskými starožitnostmi. Také zde najdete jedinečné anatomické divadlo vybudované pod střechou v 60. letech 17. století. Stálé expozice zahrnují vikinské památky, jako jsou šperky, medaile a meče nedozírné hodnoty, spolu s historií Univerzity v Uppsale a řadou egyptských mumií. Nabídku muzea završují dočasné expozice. Za pozornost stojí také pozoruhodná univerzitní sbírka umění v hlavní budově.

Adresa: Akademigatan 3, 753 10 Uppsala 

 

Projděte se posvátnými sály Univerzity v Uppsale

Procházet historickou Univerzitou v Uppsale (Uppsala universitet) znamená ponořit se do zářného světa švédské akademie. Takzvané „nové“ budovy univerzity byly vybudovány v honosném římsko-renesančním stylu v letech 1879-1886. Velkolepost je hlavním tématem také v případě foyer vedoucího do Velkého sálu a Slavnostního sálu, kde může sedět asi 1800 osob. Na portrétech zdobích stěny můžete vidět krále, vážené univerzitní profesory a kulturní postavy. Nezbytnou zastávku je Muzeum evoluce, které zahrnuje dinosaury vykopané v Číně. Nenechte si ujít ani Univerzitní knihovnu (Carolina Rediviva), největší ve Švédsku s více jak 5 miliony svazků a přes 30 000 rukopisy. Největším pokladem knihovny, umístěným ve stálé expozici, je světoznámý Codex Argenteus („Stříbrná Bible“) s největší pravděpodobností pocházející z 6. století. K dispozici jsou komentované prohlídky univerzity.

Adresa: Biskopsgatan 375105, Uppsala

 

Historický hrad v Uppsale

Na město shlíží Uppsalský hrad (Uppsala slott), oficiální sídlo hejtmana regionu, které se přitom může chlubit bohatou historií. Odehrála se zde řada událostí, které vytvářely dějiny Švédska. V roce 1567 vyšinutý a paranoidní král Erik XIV. nařídil popravu skupiny šlechticů, což je událost známá jako Sturovy vraždy. V roce 1654 byla ohlášena šokující abdikace královny Kristiny (kterou hrála legendární Greta Garbo ve stejnojmenném hollywoodském filmu) zde v Rikshallen („Národním sále“). V hradu se nacházejí působivé expozice umění muzea Uppsala Konstmuseum a z cimbuří se můžete těšit dechberoucími výhledy na Uppsalu a okolní krajinu. Venku se můžete procházet po pěších stezkách a prohlédnout si Botanickou zahradu naproti hradu.

Adresa: Slottet, 752 37 Uppsala

 

Vydejte se za Vikingy do Gamla Uppsala 

Navštivte švédskou Uppsalu 3

Zhruba 4 km severně od Uppsaly leží okrsek Gamla Uppsala (stará Uppsala), kde na Vás čeká země Vikingů. V krajině uvidíte více jak 300 pohřebních mohyl, míst posledního odpočinku vikinských králů, královen a dávných hrdinů. Když se ve 12. století prosadilo křesťanství, Gamla Uppsala se mohl chlubit katedrálou stojící na místě, kde dnes najdete starobylý kostel Gamla Uppsala Kyrka. S místem je spojena řada legend a před dalším postupem je nutností návštěva Muzea  Gamla Uppsala. Zajímáte-li se o historii a archeologii, cesta sem autobusem (4 km) nebo pěšky po Cestě poutníků (6 km) od katedrály se určitě vyplatí.

 

Muzeum Gamla Uppsala

Muzeum Gamla Uppsala (Riksantikvarieämbetet Gamla) je v dokonalé harmonii se svým okolím, kdy tvar jeho kopule odráží vikinské pohřební mohyly rozeseté v krajině. Zde se seznámíte s vikinskými mýty, legendami a kulturou, zatímco budete hledět na fascinující artefakty vykopané v okolní archeologické lokalitě. Vynikající časová osa představuje skvělý způsob, jak se vypořádat s tímto úsekem severské historie a s jeho postupným zánikem s nastolením křesťanství ve 12. století. Jedná se o atrakci pro celou rodinu a určitě stojí za to se sem vydat autobusem z centra Uppsaly.

Adresa: Disavägen 15, 754 40 Uppsala

 

Muzeum a zahrada Carla Linného 

Od nám. Stora Torg vede ulice Svartbäcksgatan na severozápad k Linného zahradě (Linnéträdgården), kterou kdysi spravoval světoznámý botanik Carl Linné (1707-1778). Najdete zde rovněž muzeum umístěné v jeho někdejším domě – Muzeum Carla Linného (Linnémuseet). V něm jsou k vidění expozice věnovaného Linného vědeckým úspěchům, ale také jeho osobní věci, mementa, nábytek a předměty z domácnosti shromážděné během života. Od roku 1937 muzeum provozuje švédská Linného společnost a jedná se o skvěle udržovaný svatostánek tohoto vědce, jeho života a mimořádné doby osvícenství a objevů. Nechejte si čas také na procházku v krásné zahradě.

Adresa: Svartbäcksgatan 27, 75145, Uppsala

 

Středověký kostel Svaté Trojice

Jen pár kroků do katedrály se nachází pozoruhodný kostel Svaté Trojice (Helga Trefaldighets Kyrka) z roku 1302. I když se jedná o středověký svatostánek, kazatelský pult, lavice a 3 vitrážová okna v kněžišti pocházejí z let 1904-1905, kdy proběhla velká renovace kostela. Návštěvníky z celého světa sem však přitahují nástěnné malby pocházející z dob středověku, mnohé z nich od středověkého malíře známého jako Albertus Pictor. I když byl německého původu, usadil se ve Švédsku, kde se jeho dílo těšilo vážnosti a byla po něm poptávka.

Adresa: Nathan Söderbloms plan, 753 10 Uppsala

 

Projděte se v Městském parku

Jen málo národů si umí užívat života venku tak, jako Švédové. Skutečně se snaží pobývat co nejvíce venku, pokud je to možné a zářící skandinávské slunce zažene zimní šeď. Městský park (Stadsträdgården) byl vytvořen na konci 19. století a představuje tichou oázu, kde můžete relaxovat. Můžete se procházet mezi stromy, uspořádat piknik, zastavit se a obdivovat krásné květiny, které rozkvétají na jaře a v létě – nebo ještě lépe všechno z toho. Uprostřed jezírka s lekníny leží Ostrov blaženosti (Lycksalighetens ö), kde mohou návštěvníci odhodit starosti a obdivovat rekonstrukci pracovního stolu a židle botanika Carla Linného. K dispozici je spousta možností pro rodiny s dětmi, jako je dětské hřiště, letní kavárna a divadlo pod širým nebem.

 

Muzeum Upplandu

Muzeum Upplandu (Upplandsmuseet), které je umístěno ve starém mlýně z 60. let 18. století, skýtá pohled na kulturu, řemeslný um a historii, které formovaly tuto jedinečnou část Švédska. Mlýn se proslavil také tím, že se objevil ve filmu Fanny a Alexandr (1982) Ingmara Bergmana. Muzeum pochází z roku 1909 a uchovává řadu stálých i dočasných expozic, jako jsou fotografie, umění a řemesla, hudba a folklor. K vybavení patří dětský koutek, kavárna a obchod s dárky.

Adresa: St. Eriks Torg 10, 75310, Uppsala

 

Dům Brora Hjorthse

Osobitá, barevná a naprosto jedinečná díla modernistického malíře a sochaře Brora Hjorthse (1894-1968) na Vás budou hledět v půvabném muzeu Dům Brora Hjorthse (Bror Hjorths Hus). Muzeum v Hjorthsově někdejším domě a studiu bylo otevřeno pro veřejnost v roce 1978. Skulptury, malby, kresby a skici tvoří největší sbírku jeho prací a odrážejí jeho silné kořeny v lidovém umění. V novém křídle jsou umístěny dočasné výstavy. Až se dostatečně naobdivujete umělcových prací, můžete si koupit kávu v kavárně a pak relaxovat v zahradě. Pokud jste příznivci jeho umění, všimněte si také jeho šestimetrové skulptury Näckens polska před Centrálním nádražím v Uppsale, která znázorňuje mladý pár tančící mezi květinami, zatímco vodní démon (Näcken) hraje na housle.

Adresa: Norbyvägen 26, 752 39 Uppsala

 

Výlet do Sigtuny

Malebné městečko Sigtuna, které leží na břehu jezera Mälaren v provincii Uppland asi 30 minut autem od Uppsaly, skýtá ideální obrázek typické švédské vesnice. Sigtuna je nejstarší dochované město ve Švédsku, takže na různých místech můžete vidět runové kameny a zbytky starých kostelů. K oblíbeným aktivitám patří procházení butiků a prodejen řemeslníků na hlavní ulici Stora Gatan, procházky po pobřežních dřevěných chodnících a poznávání starých vikinských lokalit, tak jako ruin kostela Sv. Olafa.

***

Navštivte švédskou Uppsalu 4

KDE SE UBYTOVAT

Hlavní atrakce Uppsaly se nacházejí převážně v centru města a mezi nimi se můžete pohybovat pěšky, takže takže byste se v této části města také měli ubytovat. Jak je ve Švédsku typické, většina hotelů je ve střední cenové kategorii.

Skvělou možnost představuje butikový Grand Hotell Hörnan 4* shlížející na řeku Fyris. Půvabný rodinný hotel je vzdálen jen 7 minut chůze od katedrály a nabízí moderní pokoje v elegantní staré budově. Naproti vlajkového Centrálního nádraží a 15 minut chůze od katedrály najdete moderní Radisson Blu Hotel Uppsala 4* s fitcentrem a saunou. Pokoje jsou dobře vybavené a relativně prostorné. Také nedaleko Centrálního nádraží se nachází Best Western Hotel Svava 3*, který je o něco cenově dostupnější a má tradičnější styl. Všechny tyto hotely nabízejí snídani v ceně. Pokud jde o ekonomické sazby na fantastickém místě jen pár kroků od katedrály a hradu, vyzkoušejte CityStay Hotel Uppsala 3*; hotel nabízí výběr soukromých pokojů i pokoje ve stylu společné ložnice. 

Akční nabídka ubytování: