Francouzský provinční styl architektury

Francouzský provinční styl architektury 1

Francouzská provinční architektura, pro kterou je typický majestátní vzhled, je oblíbeným stylem od 15. století až do dnešního dne. Původně byly domy ve francouzském provinčním stylu budovány francouzskými aristokraty v provinciích (nebo jiných venkovských oblastech) mimo Paříž. K nejznámějším francouzským provinciím patří Normandie, Bretaň a Provence, kdy provincii tvoří regionální metropole a okolní oblast. I když „provinční“ může pro mnohé znamenat něco jako „nekultivovaný“, tyto rozsáhlé venkovské domy jsou pravý opak.

Přestože se některé prvky francouzské provinční architektury v průběhu staletí změnily, dnešní francouzské provinční domy si uchovaly mnoho tradičních stylů a prvků, jako jsou cihlové či kamenné fasády, strmé šikmé střechy a vysoká klenutá okna. Francouzská provinční architektura obstála ve zkoušce času a dodnes představuje oblíbený stavební styl v Evropě i v USA.

 

Historie francouzského provinčního stylu architektury

Francouzská provinční architektura, která má skutečně svůj původ na francouzském venkově, je termín sloužící k popisu masivních venkovských sídel a zámečků budovaných francouzskou šlechtou od počátku 17. století. Mnoho těchto domů bylo postaveno za vlády Ludvíka XIV. a byly inspirovány velkolepou úpravou a vybavením Versailles, samozřejmě v mnohem jednodušším venkovském rozsahu. Mnoho budov ve francouzském provinčním stylu sloužilo skutečně jako domy nebo letní sídla bohatých rodin, zatímco jiné jako obchodní centra pro okolní farmy a ubytování pro lidi, kteří tam pracovali. Po I. světové válce přinesli američtí vojáci francouzský provinční styl do USA. Venkovská sídla a zámečky, které viděli během svého pobytu v Evropě, je inspirovala k budování podobných domů v doma. A přestože nedosáhl v USA takové obliby jako styly inspirované Velkou Británií, největším rozmachem prošel ve 20. a v 60. letech.

 

Nezbytné prvky francouzské provinční architektury

Na rozdíl od mnoha stavebních a dekoračních trendů si francouzská provinční architektura uchovala v průběhu staletí většinu svých klíčových prvků. K charekterickým prvkům patří následující:

Kamenná nebo cihlová fasáda

Některé domy ve francouzském provinčním stylu mají hrázdění, ale většinou mají tyto majestátní budovy cihlovou nebo kamennou fasádu. Ta je obvykle rovná, ale někdy z ní vystupují kulaté věžičky, které buď rámují vchod, nebo dům dělí na úseky.

Symetrie

Tak jako francouzská koloniální architektura, také domy ve francouzském provinčním stylu jsou velmi symetrické. Obvykle můžete vidět přední vchod přesně uprostřed čelní strany a na každé straně pravidelný počet vysokých obdélníkových oken. Okna jsou obvykle vybavena jednoduchými natřenými okenicemi. Jediné, co tuto symetrii někdy narušuje, jsou výše zmíněné kulaté (půlkruhové) věže.

Strmá šikmá střecha

Téměř všechny domy ve francouzském provinčním stylu mají strmou šikmou valbovou střechu (tj. všechny čtyři strany se svažují k zemi) a vikýře, které vystupují za okraj střechy. Pro zvýšení estetického dojmu jsou střechy často z břidlice nebo z mědi.

Minimálně dvě patra

Francouzský provinční styl je honosný, takže nepřekvapuje, že tyto domy typicky mají minimálně dvě patra, a horní patra často mají vysoká klenutá okna. U mnoho budov jsou vidět okna, která sahají za linii okapu a dávají stavbě ještě vyšší a honosnější vzhled.

Jednoduchý elegantní interiér

Oproti přímým symetrickým liniím, které najdete venku, jsou interiéry ve francouzském provinčním stylu typicky „měkčí“, se zaoblenými liniemi a spoustou textury díky materiálům, jako jsou textilie, dřevo, kované železo a kámen. Barvy interiéru odrážejí okolní krajnu, takže k oblíbeným patří krémová, bílá, hnědá, zelená, modrá a šedá. Tradiční francouzské provinční interiéry se velmi podobají velmi oblíbenému stylu dekor modern farmhouse, který dnes najdete v mnoha domech v USA.

Kde najdete domy a budovy ve francouzském provinčním stylu

Francouzský venkov je nepochybně nejlepším místem, kde můžete vidět – a inspirovat se – krásnými domy v tomto stylu. Mnoho původních budov, které pocházejí ze 17. a 18. století, stojí dodnes.  Francouzský provinční styl můžete najít také na mnoha místech v USA, především tam, kde probíhal stavební boom ve 20. a v 60. letech 20. století.