Růst slovenské ekonomiky v tomto roce zrychlí na 4,3 procenta

Aktuální příznivý vývoj míry nezaměstnanosti by měl pokračovat i v dalším období.

V tomto roce by se mělo tempo růstu slovenské ekonomiky zrychlit jako důsledek náběhu nových produkčních kapacit v automobilovém průmyslu na 4,3 procenta a v příštím roce na 4,7 procenta.

Následně se očekává zmírnění růstu hrubého domácího produktu (HDP) na 3,8 procenta v roce 2020. Vyplývá to z aktualizované střednědobé predikce Národní banky Slovenska (NBS), v níž jsou změny oproti loňskému prosinci jen minimálně.

„Zpřesněné údaje o struktuře růstu ekonomiky naznačily slabší portál výkonnost, kterou kompenzoval lepší vývoj investiční poptávky. V aktuální predikci tak byla zohledněna odlišná struktura, avšak celkový výhled HDP se nezměnil,“ konstatuje centrální banka.

Nezaměstnanost bude stále nízká

Aktuální příznivý vývoj míry nezaměstnanosti by měl podle NBS pokračovat iv dalším období, v důsledku čehož byla revidována mírně dolů až k průměrné úrovni 6,1 procenta v roce 2020.

„V důsledku rostoucí poptávky po pracovní síle, mírně vyšší inflaci a vlivem růstu produktivity práce by měly mzdy pokračovat v rostoucí trajektorii,“ avizuje banka.

Inflace by se měla v tomto roce zvýšit na 2,4 procenta, což je v souladu s prosincovou predikcí NBS. Ovlivnit to budou zvýšené ceny zpracovaných potravin a energií. Z důvodu vyšších cen ropy byla přehodnocena nahoru dynamika spotřebitelských cen v roce 2019, a to na úroveň 2,1 procenta.

„Růst poptávkových tlaků a dovezené inflace v prostředí minimálního vlivu nákladových faktorů z vývoje cen komodit by měl inflaci posunout na úroveň 2,3 procenta v roce 2020,“ doplnila centrální banka.

Beze změn

V odhadech fiskálního deficitu nedošlo v horizontu prognózy ke změnám. Směrem dolů o 0,1 procentního bodu byl revidovaný jen předpoklad deficitu veřejné správy v roce 2017, a to z důvodu lepších daňových a odvodových příjmů.

Aktualizace prosincové predikce NBS vychází ze zpřesněných údajů o struktuře růstu slovenské ekonomiky ve 3. čtvrtletí 2017.

Kromě toho banka zohlednila aktuální měsíční ukazatele z reálné ekonomiky v posledním čtvrtletí 2017 a vývoj předstihových indikátorů naznačujících směrování ekonomiky v krátkodobém horizontu.