15 turistických atrakcí Düsseldorfu

15 turistických atrakcí Düsseldorfu 1

Atraktivní Düsseldorf v Německu bývá považován za jedno s předních univerzitních měst v zemi a významné centrum umění a módy. Někdejší kurfiřtská metropole je městem s širokými ulicemi lemovanými elegantními obchody, s řetězcem parků a zahrad kolem svého rušného centra.

Coby významná kulturní metropole nabízí Düsseldorf desítky muzeí a více než 100 galerií umění. Ty druhé zahrnují vše od mezinárodně renomovaných institucí, jako je působivá Sbírka umění Severního Porýní-Vestfálska, po menší instalace v prostoru stylové třídy Königsallee. Tyto turistické atrakce – spolu s polohou města na řece Rýnu, jeho širokými náměstími a krásnými trasami kolem řeky – přispívají ke skutečnosti, že se jedná o obzvlášť příjemné místo k návštěvě. Kromě mnoha dalších zábavných aktivit se v Düsseldorfu vždy v červenci koná Größte Kirmes am Rhein („Největší trh na Rýně“), rozsáhlá pouť trvající týden, která každoročně přiláká více jak 4 miliony návštěvníků. V listopadu pak probíhá oblíbený Karneval s průvody a pestrými kostýmy. 

 

Projděte se po Königsallee, nejelegantnější třídě v Německu

Nejelegantnější ulice v Düsseldorfu Königsallee, kterou místní nazývají zkráceně „Kö“, je patrně nejluxusnějším nákupním okrskem v Německu. Dlouhý tah s luxusními nemovitostmi, který bývá srovnáván s Avenue Montaigne v Paříži, byl navržen v roce 1802 a dodnes přitahuje davy díky kombinaci exkuzivních butikových obchodů, prodejen s oděvy módních návrhářů a luxusních nákupních arkád. K dispozici je také řada galerií umění, restaurací a kaváren. Dále zde najdete krásné luxusní hotely, z nichž některé se mohou chlubit vynikajícím střešním posezením s výhledy na rušnou třídu a na město. Königsallee zabírá obě strany starého městského příkopu (širokého 31 m a lemovaného stromy, takže ulici dává dojem prostornosti) a má délku 1 km, od nám. Graf-Adolf-Platz na jihu k parku Hofgarten na severu. Končí u pozoruhodné Fontány s Tritony (Tritonenbrunnen). Procházka po ní přináší mnoho zajímavého a je nezbytnou součástí programu návštěvy Düsseldorfu.

 

Procházka po Rýnské promenádě

15 turistických atrakcí Düsseldorfu 2

Rýnská promenáda (Rheinuferpromenade) nabízí skvělý způsob, jak poznat fantastické nábřeží v Düsseldorfu. Dokončena byla v roce 1997, aby zakryla jednu z nejrušnějších silnic ve městě (která dnes vede podzemím pod promenádou). Dlouhá pěší trasa dává městu typicky středomořský dojem; je lemována kavárnami, restauracemi, galeriemi a obchody na jedné straně a mohutným Rýnem na druhé. Začíná u mostu Oberkasseler a spojuje staré město s budovami správy spolkového státu. Promenáda dlouhá 1,5 km a lemovaná stromy zahrnuje pěší a cyklistickou stezku a nabízí nespočet příležitostí k obdivování pamětihodností a pozorování lidí. Po celý rok zde najdete přátelskou směsici turistů a místních. Procházka po této příjemné pěší trase patří k hlavním večerním aktivitám v Düsseldorfu.

 

Zámek Benrath

Z centra města je to 10 km veřejnou dopravou nebo autem k nádhernému baroknímu zámku Benrath vybudovanému v letech 1756-1773. K jeho hlavním lákadlům patří honosný interiér, ale také procházky v obrovském parku a zahradách. Původně byl palác vybudován pro kurfiřta Karla Teodora a dnes jsou v něm umístěna 3 vynikající muzea zaměřující se na různé aspekty života v 18. století. V hlavní budově se nachází Museum Corps de Logis představující historii zámku Benrath a jeho architekturu. Dále zde najdete neméně zajímavé Muzeum evropského zahradního umění a Muzeum přírodní historie, obě umístěná v dalších budovách v parku. Všechna muzea nabízejí komentované prohlídky (také v angličtině). Za pozornost stojí příjemné zahrady vytvořené v barokním stylu.

Adresa: Benrather Schloßallee 100-108, 40597 Düsseldorf

 

Staré město Düsseldorf

Düsseldorfské staré město (Altstadt) je pozoruhodně dobře zachovalé a mělo by být na Vašem seznamu při prohlídce pamětihodností města. Ústředním bodem starého města je nám. Marktplatz, kde uvidíte impozantní radnici (Rathaus) a velkou jezdeckou sochu kurfiřta Jana Viléma II. Falckého z roku 1711. Další atrakcí je zámecká věž (Schlossturm) na nám. Burgplatz na břehu Rýna. Je to jediná dochovaná část starého hradu, který kdysi dominoval městu, a dnes je v ní umístěno Muzeum lodní dopravy (SchifffahrtMuseum), jedno z nejlepších a nejstarších námořních muzeí v Německu s pozoruhodnými expozicemi o historii stavby lodí a obchodu. Další atrakci představuje Hetjens-Museum věnované více jak 800 leté historii keramiky, porcelánu a kameniny. Za pozornost stojí také kostel sv. Lamberta s nezvyklou zkroucenou věží.

 

Čtvrť Düsseldorf-Hafen a komplex Neuer Zollhof

Když se město Düsseldorf rozhodlo znovu využít zpustlý prostor dřívějšího říčního přístavu, místo zbourání opuštěných skladů a nákladních dvorů rekonstruovalo nejhistoričtější z nich, zatímco jiné nahradilo moderní architekturou patřící k nejodvážnějším v Evropě. Z rozsáhlé asanace čtvrti Düsseldorf-Hafen je nejpozoruhodnější obytný komplex Neuer Zollhof („Nový celní dvůr“), skvělý úsek zahrnující kancelářské budovy Medienhafen („Přístav médií“) od Franka O. Gehryho. Jsou to 3 odvážné stavby dokončené v roce 1998, které jakoby popíraly gravitaci při tom, jak se naklánějí a ohýbají jako želé zmrzlé uprostřed pohybu. V kontrastu k těmto moderním stavbám byl zachován původní nákladní přístav s jeho zdmi, železnými patníky, zábradlími, jeřáby a kolejnicemi jako historická památka. Nejvyšší stavbou okrsku je pak Rheinturm, telekomunikační věž vysoká 240 m. Bude-li to možné, navštivte tuto zajímavou oblast a dejte si jídlo v některé z mnoha dobrých restaurací kolem přístavu.

 

Výhledy z Rýnské věže (Rheinturm)

Další pamětihodnost, kterou byste měli zahrnout do svého seznamu, představuje Rheinturm („Rýnská věž“) v Düsseldorfu. Telekomunikační věž vysoká 240 m a umístěná uprostřed městského přístavu byla vybudována v roce 1981 a zahrnuje vyhlídkovou plošinu, která skýtá vynikající výhledy na město. Lahůdkou je pak návštěva večer s výhledy na noční město pod Vámi. Zajímavou atrakcí je rovněž Lichtzeitpegel („Úroveň doby světla“), pozoruhodná skulptura a zároveň největší digitální zařízení ukazující čas na světě. Na vrcholu věže je k dispozici restaurace.

Adresa: Stromstraße 20, 40221 Düsseldorf

 

Sbírka umění Severního Porýní-Vestfálska

Sbírka umění Severního Porýní-Vestfálska (Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen) se nachází na 3 různých místech v Düsseldorfu. Největší sbírka K20 je na nám. Grabbeplatz, umístěná v ultramoderní budově s fasádou z leštěné černé žuly (která je uměleckým dílem sama o sobě). Rozsáhlá galerie uchovává řadu prací moderního umění včetně významné sbírky obrazů od Paula Klee. K21 v budově Ständehaus z 19. století zahrnuje řadu instalací zaměřujících se na moderní malbu a kresbu, ale také skulpturu a film, s díly od Thomase Schütteho, Reinharda Muchy a Thomase Hirschhorna. Třetí pobočkou je Schmela Haus s řadou dočasných expozic. K dalším významným muzeím spojeným s uměním patří Julia Stoschek Collection (soukromá sbírka současného umění) a sbírka/nadace Ernsta Schneidera. V muzeích je k dispozici výběr seriozních restaurací.

Adresa: Grabbeplatz 5, 40213 Düsseldorf

 

Muzeum umění

Muzeum umění (Museum Kunstpalast) vystavuje umění od 3. stol. př.n.l. až do současnosti. Zahrnuje výtvarné umění, sochařství a kresbu, kromě více jako 70 000 kusů grafického umění, fotografií a užitého umění. K hlavním lákadlům patří sbírka skla od Helmuta Hentricha a vzácná italská barokní díla. Moderní sbírka zahrnuje díla Caravaggia, která položila základy moderního umění, a díla Dalího, Warhola a členů Düsseldorfské školy malířství a expresionismu. Muzeum rovněž nabízí divadelní představení a klasické koncerty; k dispozici jsou komentované prohlídky. Za pozornost milovníků umění stojí také Kunsthalle Düsseldorf, kolektiv místních umělců, který pravidelně pořádá přehlídky prací svých členů v jedinečné podzemní galerii nazvané Umění v tunelu (Kunst im Tunnel).

Adresa: Ehrenhof 4-5, 40479 Düsseldorf

Hlavní atrakce údolí Rýna 

15 turistických atrakcí Düsseldorfu 3
Königsallee

Navštivte koncert v Tonhalle Düsseldorf

Ti, kdo mají rádi tzv. vysokou kulturu, by si neměli nechat ujít návštěvu düsseldorfského okrsku Ehrenhof. Naleznete zde Tonhalle, pozoruhodný koncertní sál s kopulí vybudovaný v roce 1926 pro městský orchestr Düsseldorfských symfoniků. Budova je i dnes sídlem tohoto špičkového orchestru a po celý rok se v ní konají pravidelná představení. Kromě toho zde také vystupují popoví a rockoví hudebníci při svých turné.

Adresa: Ehrenhof 1, 40479 Düsseldorf

 

Navštivte předměstí Düsseldorf-Kaiserswerth

Düsseldorf-Kaiserswerth, který se stal součástí města v roce 1929, je jeden z nejstarších (a nejvíc nóbl) okrsků a skvělé místo, kde můžete obdivovat barokní budovy a jeho vynikající polohu na břehu Rýna. Nechejte si spoustu času na procházení se ulicemi, které jsou vyhledávané turisty kvůli tradičním německým obchodům prodávajícím místní potraviny a řemeslné výrobky. Naleznete zde řadu dobrých galerií umění včetně Archivu umění Kaiserswerth (Kunstarchiv Kaiserswerth), a také příjemné kavárny a restaurace. Kořeny okrsku sahají ke kostel Sv. Suitberta z 13. století, který uchovává krásný relikviář. Ještě starší je Císařský falc, pevnost císaře Fridricha I. Barbarossy. Dochovaly se z něj sice jen ruiny, ale působivý je už rozsah lokality se zdmi silnými více jak 4 m. Ruiny také slouží jako skvělá vyhlídka na řeku Rýn.

 

Japonská zahrada v Nordparku

K méně obvyklým aktivitám v Düsseldorfu patří procházka tichou Japonskou zahradou. Jeden z nejoblíbenějších parků v Düsseldorfu (a s 90 akry jeden z největších) je Nordpark, kterým prochází řada širokých chodníků vedoucích kolem prostorných trávníků a tematických zahrad, jako je pěkná Leknínová zahrada. Velká Japonská zahrada, kterou městu Düsseldorf věnovala japonská komunita, nabízí pozoruhodně pestré typy krajiny. K dalším atrakcím Nordparku patří socha Krotitele koní a Aquazoo Löbbecke Museum (zoo, přírodovědecké muzeum, akvárium a zoo v jednom), skvělé místo pro děti všeho věku díky jeho expozicím přírodní historie, velkému akváriu a a insektáriu.

Adresa: Kaiserswerther Str. 365, 40474 Düsseldorf

 

Botanická zahrada Düsseldorf

Milovníci zahradničení a zahrad ocení Botanickou zahradu Düsseldorfu (Botanischer Garten Düsseldorf). Nachází se jižně od centra města v areálu Univerzity Düsseldorfu a zaměřuje se na rostliny mírného klimatu, ale nabízí také skleník s kopulí, louku s lučními květinami, včelí úly, zahradu s léčivými rostlinami a vysokohorskou zahradu. Působivá sbírka rostlin byla založena v roce 1974 a tvoří ji více jak 6000 druhů. K dispozici jsou komentované prohlídky; v Oranžerii se konají střídající se výstavy.

Adresa: Universitätsstraße 1, 40225 Düsseldorf, Německo

 

Park Hofgarten a Divadelní muzeum

Severně od centra Düsseldorfu leží Hofgarten, velký park založený už v roce 1770, který se táhne od starého města a Königsallee až k břehům Rýna. Pěkný 68 akrový park byl navržen v anglickém stylu a zahrnuje rozsáhlé louky a zalesněné části, ale také řadu potoků a jezírek. K mnoha pozoruhodným budovám patří barokní Hofgärtnerhaus („Dům dvorního zahradníka“), dříve domov zahradního architekta Maximiliana Weyheho a dnes sídlo Divadelního muzea (Theatermuseum Düsseldorf). Za návštěvu stojí rovněž zámek Jägerhof, kdysi lovecká chata vybudovaná v rokokovém stylu v roce 1763, v níž krátce pobýval Napoleon. Dnes je v budově umístěno Goethovo muzeum s bohatou sbírkou artefaktů a expozic věnovaných největšímu německému spisovateli a básníkovi. V parku rovněž spatříte řadu zajímavých moderních skulptur, ale i historické památníky a monumenty včetně Pohádkové kašny (Märchenbrunnen) a skulptury od Henryho Moorea.

Adresa: Jacobistraße 2, 40211 Düsseldorf

 

Pro milovníky rychlých aut: Classic Remise Düsseldorf

Historické kruhové depo pro lokomotivy našla nové uplatnění jako domov pro Classic Remise Düsseldorf, centrum všeho spojeného s klasickými automobily. Jedná se o ráj pro milovníky aut a kombinaci showroomu, opravárenského a restaurátorského zařízení, obchodu s náhradními díly, prostoru pro uložení aut a prodejny oděvů & dárků s automobilovou tématikou. Obzvlášť nezvyklým prvkem je řada skleněných úložných „boxů“, kde mohou majitelé bezpečně uložit svůj vůz, který přitom zůstává viditelný pro automobilové nadšence. Také se zde konají různé akce.

Adresa: Harffstr. 110 a, 40591 Düsseldorf

 

Neandrtálské muzeum

Jen 25 minut autem (nebo 40 minut veřejnou dopravou) od Düsseldorfu se nachází fascinující Neandrtálské muzeum, které si nesmíte nechat ujít, pokud budete mít při své návštěvě Německa dostatek času. Právě zde v údolí Neandertal došlo k úplně prvním vykopávkám neandrtálců. Muzeum bylo otevřeno v roce 1996 a skýtá příležitost vyfotografovat se s pozoruhodně věrohodnými figurínami neandrtálců spolu s předky z naší přímé větve. K dalším významným prvkům patří archeologický park, rekonstrukce dílny z doby kamenné a umění představující vývoj lidstva. K dispozici je audioprůvodce. Muzeum najdete u trasy sítě stezek o délce 243 km; pokud zvládnete cestu pěšky (hodinu jedna cesta), můžete se odtud vydat do města Mettmann poznávat jeho atraktivní centrum.

Adresa: Talstraße 300, 40822 Mettmann

***

15 turistických atrakcí Düsseldorfu 4

KDE SE UBYTOVAT

Když budete v Düsseldorfu poprvé a budete chtít vidět hlavní atrakce města, nejlepší je ubytovat se na bulváru Königsallee (místními nazývaném „Kö“). Je to nejexkluzivnější nákupní ulice ve městě s butiky módních návrhářů, klenotnictvími a stylovými restauracemi a kavárnami. Jen pár kroků od Königsallee leží staré město (Altstadt), další dobrá lokalita, kde se můžete ubytovat. Zde uvádíme některé hotely s dobrým hodnocením a na dobrém místě, pokud jde o prohlídku pamětihodností Düsseldorfu.

Luxusní hotely: na jednom z nejlepších míst na Königsallee najdete Breidenbacher Hof, a Capella Hotel 5* (přátelský k majitelům domácích mazlíčků), který představuje dobrou základnu pro návštěvu památek a nabízí bazén a útulné pokoje, stejně tak jako InterContinental Dusseldorf/Hotel Kö59 Düsseldorf – Member of Hommage, rovněž na Königsallee. Z obou hotelů se snadno pěšky dostanete k Rýnské promenádě a do starého města. O něco dál od města, ale na krásném místě na poloostrově v Rýně, stojí Hyatt Regency Dusseldorf 5* vzdálený jen a 15 minut pěšky od starého města a 5 minut od okrsku MedienHafen s jeho stylovými restauracemi a zábavními podniky.

Akční nabídka ubytování:

Hotely střední třídy: nedaleko hlavního vlakového nádraží a 12 minut chůze od Königsallee naleznete Max Hotel Garni 3*, útulný butikový hotel s čistými moderními pokoji. Rovněž v dobré docházkové vzdálenosti od centra města je Sir & Lady Astor Hotel, další butikové zařízení s elegantně vybavenými pokoji a dobrými sazbami. Pokud hledáte větší současnou možnost ubytování v této kategorii a máte rádi snídaňový bufet, Hotel National 3* je vzdálen 20 minut chůze (nebo 1 zastávku metrem) od starého města.

Akční nabídka ubytování:

Ekonomické hotely: Holiday Inn Dusseldorf City – Toulouser Allee 4* je skvělá ekonomická možnost ubytování ve starém městě, ale můžete ušetřit ještě více, když se ubytujete o něco dál od centra, takže k pamětihodnostem budete dojíždět veřejnou dopravou. Cenově dostupný Ibis Duesseldorf City 2* nabízí dobrou dostupnost hlavních atrakcí veřejnou dopravou. Také blízko nádraží se nachází Ibis Duesseldorf Hauptbahnhof 2* jen kousek pěšky od nákupní oblasti Königsallee.

Akční nabídka ubytování: