Třetí dávka vakcíny pro pacienty s oslabenou imunitou

Třetí dávka vakcíny pro pacienty s oslabenou imunitou 1

Jak jste možná slyšeli, CDC doporučilo třetí dávku vakcíny proti covid-19 osobám s oslabenou imunitou. To zahrnuje některé – ale ne všechny – lidi s rakovinou. Mini Kamboj, hlavní epidemioložka z centra Memorial Sloan Kettering Cancer Center v New Yorku, má odpovědi na Vaše otázky ohledně toho, kdo je pro třetí dávku způsobilý a co lze očekávat.

 

Proč lidé s oslabenou imunitou potřebují třetí dávku vakcíny proti covid-19?

Aby Vás vakcína chránila, musí aktivovat Váš imunitní systém. U některých imunokompromitovaných pacientů je tato schopnost narušena, takže třetí dávka může posílit jejich imunitní odpověď. Podle centra CDC si po obdržení další dávky z lidí s vážným oslabením imunity, kteří podstoupili transplantaci pevných orgánů a neměli prakticky žádnou ochranu po podání dvou dávek vakcíny Pfizer-BioNTech  nebo Moderna, 30-50 % vytvořilo protilátky, které je chrání před covid-19.

 

Kdo má nárok na třetí dávku vakcíny proti covid-19?

Nárok na podání další dávky mají lidé se středně těžkou až těžkou imunosupresí, obvykle kvůli transplantaci orgánu nebo kmenových buněk, infekci HIV, steroidní terapii nebo určité léčbě rakoviny, která zhoršuje schopnost těla bojovat s infekcemi. Je důležité vědět, že ne všichni pacienti s rakovinou mají oslabený imunitní systém. Mezi pacienty s rakovinou, kteří jsou považováni za imunokompromitované, patří:

  • pacienti léčení na rakovinu krve v současné době nebo během posledních 6 měsíců
  • pacienti, kteří byli v době prvního očkování do 12 měsíců po léčbě léky redukujícími B-buňky (například rituximab nebo rituxan)
  • pacienti, kteří podstoupili transplantaci kmenových buněk nebo dostali terapii CAR T během posledních 2 let
  • pacienti léčení na solidní tumory chemoterapií – a někteří pacienti na imunoterapii – v současné době nebo během posledních 6 měsíců

Tato kritéria způsobilosti pokrývají nejběžnější indikace. Váš lékař/poskytovatel zdravotní péče může objednat třetí dávku vakcíny také pro jiné imunosupresivní léčby nebo stavy, pokud se rozhodne, že pro Vás bude dávka navíc prospěšná.

 

Kteří onkologičtí pacienti nemají v tuto chvíli nárok na třetí dávku?

Pacienti se solidními tumory nejsou považováni za imunokompromitované, pokud je jejich rakovina léčena hormonální terapií, cílenou terapií, chirurgickým zákrokem, ozařováním nebo je pouze pod dohledem. Aby byla zajištěna co nejlepší imunitní odpověď na třetí dávku, odborníci doporučují, aby někteří pacienti probrali optimální načasování dodatečné dávky se svým lékařem/ týmem klinické péče. To zahrnuje nedávnou léčbu zahrnující transplantaci kmenových buněk, léčbu CAR T nebo monoklonální protilátky anti-CD20.

 

Kdy by měli vhodní pacienti dostat třetí dávku?

Pokud splňujete kritéria, můžete třetí dávku dostat 28 dní nebo později po dokončení první série očkování.

 

Které vakcíny lze použít pro třetí dávku?

Třetí dávku mohou dostat pouze pacienti, kteří dokončili primární imunizaci vakcínami Pfizer-BioNTech nebo Moderna. Nemocnice obvykle nabídne pacientům stejnou značku vakcín, jakou dostali dříve; míchání vakcín není v tuto chvíli povoleno. CDC dosud nevydala žádná doporučení pro lidi, kteří dostali vakcínu Johnson & Johnson. Důsledně se řídíme jejich pokyny a případné změny sdělíme.

 

Jsou dětští pacienti s oslabeným imunitním systémem způsobilí k podání třetí dávky vakcíny?

Ano, úřad FDA udělil povolení k nouzovému použití pro pacienty od 12 let, kteří dostanou vakcínu Pfizer-BioNTech, a osoby od 18 let, které dostanou Modernu

 

Mám očekávat vedlejší účinky?

Vedlejší účinky třetí vakcíny proti covid-19 jsou podobné těm, které se vyskytly po podání původních vakcín. Izraelští vědci nedávno začali podávat třetí dávku vakcíny Pfizer-BioNTech lidem s oslabeným imunitním systémem. Nežádoucí účinky byly hlášeny u 31 % lidí, nejčastěji bolestivost v místě vpichu. Mezi další nežádoucí účinky patřila únava, bolest hlavy, bolesti těla a horečka. Tyto příznaky netrvají dlouho, jen asi 1-3 dny.

 

Mám dostat třetí dávku, pokud jsem měl/a průlomovou infekci po předchozím očkování?

Bezpečnost třetí dávky u lidí, kteří prodělali průlomové infekce covid-19, není známa, proto se pro tyto pacienty dodatečná dávka v současné době nedoporučuje. Někteří pacienti, u nichž se očekává, že počáteční reakce na vakcínu budou silně otupena (jako jsou ti po transplantaci kmenových buněk či příjemci CAR-T, nebo pacienti léčení terapiemi ke snížení B-buněk), mohou mít prospěch z třetí dávky i po průlomové infekci. V každém případě proberte svůj zdravotní stav se svým lékařem nebo týmem klinické péče.

 

Co dělat na ochranu před infekcí po podání třetí dávky?

I po třetí dávce musí lidé s oslabeným imunitním systémem provádět opatření k ochraně před covid-19. Jsou to především tyto:

  • noste roušku/respirátor
  • udržujte odstup asi 2 m od ostatních, kteří nejsou členy Vaší domácnosti
  • vyhýbejte se davům a špatně větraným vnitřním prostorám, dokud Váš lékař neurčí jinak
  • motivujte své blízké k očkování
  • pokud se u Vás objeví příznaky covid-19, kontaktujte lékaře a nechte si udělat test