Třetí HIV pozitivní osoba byla prohlášena za uzdravenou

Třetí HIV pozitivní osoba byla prohlášena za uzdravenou 1

Neznámý Němec se zbavil viru po transplantaci hematopoetických kmenových buněk (HSCT) a zdá se, že byl odstraněn rezervoár HIV, což by byl další případ po prvních 2 pacientech bez HIV, kteří podstoupili stejný postup.

Muž ve věku 50 let je údajně třetí osobou, která kdy byla prohlášena za „zbavenou HIV“ poté, co podstoupil HSCT, která nahradila jeho buňky kostní dřeně kmenovými buňkami odolnými proti HIV od dárce. Pacient byl sledován několik let po ukončení léčby, než bylo učiněno prohlášení. Zjištění byla publikována v časopise Nature. Tento muž je označován jako pacient z Düsseldorfu a nebyl veřejně identifikován. V lednu 2008 mu byl diagnostikován HIV-1. Pacient byl na antiretrovirovém (ART) režimu a udržoval extrémně nízké hladiny HIV. Později mu byla diagnostikována akutní myeloidní leukémie. V roce 2013 tým z univerzitní nemocnice v Düsseldorfu v Německu zničil pacientovy postižené buňky kostní dřeně a nahradil je kmenovými buňkami od dárce s buněčnou mutací, která byla bez viru HIV. Lékaři pacienta pokračovali v ART po dobu 69 měsíců po HSCT až do listopadu 2018. Ve čtyřech následných vzorcích plazmy po přerušení analytické léčby (ATI) nebyla detekována žádná antiretrovirová léčiva. Až dosud byli první 2 pacienti prohlášeni za „HIV free“, ale nebyli považováni za vyléčené. Imunitní systém obvykle udržuje virus HIV uzamčený v rezervoárech v těle, a pokud člověk přestane užívat ART, virus se může začít replikovat a šířit. Léčba by odstranila tento rezervoár a podle výzkumníků se zdá, že právě to se stalo u pacienta z Düsseldorfu. Pacient v prohlášení uvedl, že to pro něj byla „velmi kamenitá cesta“. Při prvním zvážení se mohou někteří ptát na širokou aplikaci tohoto klinického přístupu v naději, že pomůže dalším pacientům být prohlášeni za „zbavené HIV“. V následném komentáři oznamujícím výsledky výzkumu poukázal článek v Nature na výzvu replikace tohoto léčebného protokolu pro ostatní.

„Je však nepravděpodobné, že by náhrada kostní dřeně (HSCT) byla zavedena pro lidi, kteří netrpí leukémií, a to kvůli vysokému riziku spojenému s tímto postupem, zejména možnosti, že tělo jednotlivce odmítne dřeň dárce,“ napsal autor. Existuje výzkum zaměřený na nahrazení vlastních kmenových buněk pacientů a jejich modifikaci.

„Třetí případ vyléčení HIV-1 po alogenní CCR5Δ32/A32 HSCT poskytuje podrobné informace o virologickém a imunologickém podpisu před a po ATI a vytváří cenné poznatky, které snad poslouží budoucím strategiím vyléčení,“ uzavřeli výzkumníci.