13 turistických atrakcí Ravenny

13 turistických atrakcí Ravenny 1

Ravenna se nevyrovná žádnému jinému městu v Itálii a velkolepost zdejších mozaik Vás jistě ohromí. Jadranský přístav v Ravenně byl sice významný už v římských dobách, ale svého vrcholu město dosáhlo, když sem v roce 402 císař Honorius přesunul svůj dvůr z Milána, takže se Ravenna stala metropolí celé západořímské říše. Honorius a jeho sestra Galla Placidia se pustili do stavebního programu a učinili z města centrum mozaikového umění, aby vyzdobili své nové kostely. Město pokračovalo jako sídlo krále Theodoricha Velikého v 6. století, který byl vychován v Konstantinopoli, a později jako sídlo byzantského guvernéra, takže umělecké vlivy byly silně byzantské. Složité mozaikové umění zde přitom dosáhlo svého vrcholu. Do dnešního dne se dochovalo neuvěřitelné množství nádherných mozaik, většina z nich v 7 budovách, které tvoří – spolu s Theodorichovým mauzoleem – lokalitu na seznamu UNESCO. Největší nebezpečí spočívá v tom, že budete zahlceni obrovským množstvím mozaik, takže až se dostanete k posledním památkám, ztratíte přehled. Proto je dobré návštěvě města věnovat 2 celé dny. Ale v každém případě jistě uznáte, že je Ravenna mezi ostatními městy v zemi naprosto jedinečná.

 

Neonova křtitelnice (Baptisterium ortodoxních)

Dobré místo, odkud můžete začít, a to geograficky i historicky, představuje cihlové baptisterium z počátku 5. století v samém srdci města. Oktagonální budova Neonovy křtitelnice (nazývané také Baptisterium ortodoxních) patří k nejstarším v Ravenně a je považována za nejlepší a nejdokonalejší raně křesťanské baptisterium, které se dochovalo. Celou kopuli zdobí bohaté mozaiky, které vrcholí velkým mozaikovým medailonem nahoře zobrazujícím Ježíšův křest Janem Křtitelem. Není to sice největší přehlídka mozaik v Ravenně, to si však Neonovo baptisterium vynahrazuje svým dramatickým dojmem.

Adresa: Piazza Duomo 1, Ravenna

         

Bazilika San Vitale

13 turistických atrakcí Ravenny 2

Nenechte se zmást strohým, poněkud omšelým exteriérem baziliky San Vitale (úvodní foto) – interiér ho bohatě vynahrazuje. Vstupte do oktagonálního kostela vybudovaného v první polovině 6. století a pohleďte na jeden z nejvýznamnějších příkladů raně křesťanského byzantského umění a architektury v západní Evropě. Kromě pár barokních fresek v kopuli je celá výzdoba kostela mozaiková; zdejší mozaiky ve výšce dosáhly takové kvality, že jejich maličké dlaždičky (tesserae) splývají, takže působí jako malby. Pouze zářivé barvy a hojné použití zlata prozrazují, o co se jedná. Mozaiky z 6. století v apsidě na kůru zobrazují Justiniána, jeho choť Theodoru a jejich dvůr; Kristus je zobrazen se sv. Vitalisem (nalevo) a sv. Ecclesiem. Tyto mozaiky tvoří největší a nejlépe zachovalou přehlídku mimo Konstantinopol (Istanbul).

Adresa: Via Argentario 22, Ravenna

 

Mauzoleum Gally Placidie

13 turistických atrakcí Ravenny 3

Z vysoké, jasné a téměř zahlcující velkoleposti baziliky San Vitale vstupte do důvěrnějšího posmrtného šerosvěta Gally Placidie, sestry císaře Honoria. Bude chvíli trvat, než si Vaše oči zvyknou na tlumené světlo pronikající okny z řezaného průsvitného achátu do klenutého Mauzolea Gally Placidie, které je ve tvaru kříže. Spodní oblouky a kopule jsou zdobeny mozaikami z 5. století vytvořenými z nejdrobnějších kousků (tesserae) a postavy vynikají na tmavě modrém pozadí. Nade dveřmi se objevuje Ježíš Kristus coby Dobrý pastýř obklopený mozaikami ovcí. Dále zde můžete spatřit apoštoly a symboly 4 evangelistů: lva, orla, anděla a vola. Mramorové sarkofágy patrně patřily Galle Placidii, jejímu manželovi a synovi, kteří všichni zemřeli v 5. století. Organizace UNESCO stavbu popisuje jako „nejstarší a nejlépe zachovlé mozaiky, které zároveň patří k umělecky nejhodnotnějším.“

Adresa: Via Argentario 22, Ravenna

 

Bazilika Sant’Apollinare Nuovo

Při procházce městem k bazilice Sant’Apollinare Nuovo („Nová bazilika sv. Apolináře“) budete mít čas, aby si Vaše oči odpočinuly, a také přeskočit do 6. století, kdy nechal Theodorich vybudovat tuto baziliku coby svoji katedrálu. Stěny jediné dlouhé lodi jsou vyzdobeny mozaikami zobrazujícími lodi v nedalekém římském přístavu Classis nalevo a Ravennu s kostely a Theodorichovým palácem napravo. Využijte židle kolem stěny a podívejte se nahoru na mozaiky vysoko na stěnách, které zobrazují světce, proroky a scény z Nového zákona. Před odchodem nahlédněte do klášterní chodby, kde spatříte fascinující expozice o tom, jak vznikají mozaiky; můžete zde vidět materiály a techniky, spolu s ukázkami téměř nekonečné gradace barvy, s nimiž umělci pracují.

Adresa: Via di Roma 52, Ravenna

 

Bazilika San Francesco a Dantova hrobka

Asi v polovině cesty mezi Neonovým baptistériem a bazilikou Sant’Apollinare Nuovo stojí františkánský kostel San Francesco, který snadno poznáte podle vysoké románské věže z 10. století. Stojí za to se zde zastavit z více důvodů, z nichž jedním je strašidelně působící zaplavená krypta. Podívejte se však také na kamenné sloupy z 16. století od sochaře Tullia Lombarda a v levé uličce na fresky od malíře Pietra da Rimini z počátku 14. století. Na zdejším hřbitově nemůžete minout velkou Dantovu hrobku; slavný italský básník jako první propagoval používání jednotného italského jazyka (před Dantem, který zemřel v roce 1321, se obyvatelé různých regionů Itálie spolu nedomluvili a cestující se museli ptát na směr několika různými jazyky). Kromě hrobky mohou zde dnes turisté navštívit také malé Dantovo muzeum (Museo Dantesco).

Bazilika: Piazza San Francesco 1, Ravenna; Dantovo muzeum: Via Dante Alighieri 4, Ravenna

 

Ariánské baptisterium

Malé oktagonální baptisterium, které nechal Theodorich vybudovat vedle své katedrály, se později stalo oratoří zasvěcenou Panně Marii a nazvanou Santa Maria in Cosmedin. Dochované mozaiky z 6. století v kopuli znázorňující Ježíšův křest, které jsou součástí lokality UNESCO, byly v průběhu staletí významně zrestaurovány. Kolem hlavní scény jsou umístěny mozaikové obrazy 12 apoštolů a trůn s křížem. Baptisterium se během staletí částečně propadlo, takže některé dekorativní prvky na stěnách zmizely v zemi.

Adresa: Piazzetta degli Ariani, Ravenna

 

Národní muzeum

Hned vedle baziliky San Vitale se nachází Národní muzeum (Museo Nazionale) umístěné v elegantních klášterních chodbách dřívějšího benediktinského kláštera. Můžete zde spatřit vynikající sbírky předmětů z vyřezávané slonoviny, textilií od koptského po renesanční období, ikon a starých zbraní. Některé z pokladů v muzeu souvisejí se lokalitami UNESCO ve městě, včetně původního nákresu mozaiky sv. Apolináře v Classe (Sant’Apollinare in Classe). Zajímavý je především cyklus fresek sv. Kláry (Santa Chiara) z 14. století, mistrovské dílo od Pietra da Rimini pocházející z klášterního kostela Chudých klarisek v Ravenně. Muzeum má bezbariérový přístup.

Adresa: Via San Vitale 17, Ravenna

 

Archeologická lokalita Domus dei Tappeti di Pietra

Až budete unavení a bude Vás bolet za krkem od zírání nahoru, odpočiňte si při pohledu na mozaiky dole na krásných podlahách luxusního římského domu z 5. a 6. staletí. Na rozdíl od byzantských mozaik v kostelích a náboženských budovách jsou ty v Domus dei Tappeti di Pietra vytvořeny z mramorových tesserae, které jsou uspořádány v kombinaci geometrických vzorů a detailních scén, jako je Tanec čtyř duchů. Mozaiky byly objeveny v roce 1993 při výkopech pro parkoviště a leží asi 3 m pod úrovní ulice. Vyvýšené chodníky umožňují návštěvníkům spatřit podlahy zblízka a přitom po nich nechodit. Popisné a výkladové značení u 14 místností je v italštině, ale k dispozici je také audioprůvodce v angličtině. Dostanete se sem přes kostel Sant’Eufemia z 18. století a památka je bezbariérová.

Adresa: Chiesa di Sant’Eufemia, Via Barbiani, Ravenna

 

Arcibiskupský palác (Arcivescovado)

Nedaleko katedrály a Neonova baptisteria se nachází Arcibiskupský palác (Arcivescovado), v němž je umístěna Arcibiskupská kaple, nejmenší z 8 atrakcí Ravenny pod ochranou UNESCO. Biskupova soukromá oratoř vybudovaná na přelomu 6. století je ve tvaru řeckého kříže. Spodní stěny pokrývá mramor a nad ním spatříte mozaiky pocházející z doby stavby. V paláci se rovněž nachází malé muzeum s egyptským  trůnem z 6. století, zdobeným reliéfy z vyřezávané slonoviny.

Adresa: Piazza Arcivescovado 1, Ravenna

 

Theodorichovo mauzoleum  

Až budou Vaše oči a krk unavené od obdivování mozaik, nechejte je odpočinout a vydejte se k jediné památce UNESCO v Ravenně, kde nenajdete žádnou mozaiku. Na severním konci ul. Via Roma stojí Theodorichovo mauzoleum (hrobka) z počátku 6. století, které naplánoval pro sebe. Monumentální dvoupatrová rotunda je pozoruhodné dílo pozní římské architektury, které bylo vybudováno z mramoru a zastřešuje ho jediný kámen s průměrem více jak 10 m a hmotností asi 3000 tun. Stavba je vzdáleno necelý kilometr od centra, ale můžete dojet od vlakového nádraží autobusem č. 5, 18 nebo 90.

Adresa: Via delle Industrie 14, Ravenna

 

Bazilika Sant‘ Apollinare in Classe

Asi 6 km jižně od centra Ravenny po silnici do Rimini se nad okolní plochou krajinou tyčí působivá kulatá kampanila baziliky Sant‘ Apollinare in Classe. Postavena byla v polovině 6. století hned vedle starého římského přístavu u Ravenny a vyzdobena posledními z ravennských mozaik, které byly vytvořeny v letech 673-679. Kromě nich baziliku zdobí také starší mozaiky. Pokud Vám připadne, že jste už někde viděli panel v apsidě, na němž je zobrazen biskup Reparatus (zadavatel stavby) s císařem Konstantinem IV., nebudete se mýlit: výjev viditelně napodobuje mozaiku císaře Justiniána v bazilice San Vitale. V uličkách můžete na mramorových sarkofázích arcibiskupů pozorovat změny stylu od 5. do 8. století. Všimněte si rovněž bronzových okenních mříží v kryptě. Zajímavé historické pátrání pro Vás pak může být hledání starověkých pohanských náhrobních kamenů, které byly znovu použity při stavbě kostela. Nedaleko přístavu můžete navštívit zbytky římského přístavu Classis, kde najdete velmi dobré značení v italštině a angličtině.

Adresa: Via Romea Sud 224, Ravenna

 

Bazilika San Giovanni Evangelista

Severovýchodně od baziliky Sant‘ Apollinare nedaleko nádraží, které bylo silně poškozeno za II. světové války, stojí kostel San Giovanni Evangelista, jenž založila Galla Placidia v roce 424. Bohužel bomby zamířené na nádraží zničily z velké části také kostel, ten však byl později znovu vybudován ve své původní podobě. Dodnes má mnoho původních prvků včetně většiny sloupů a jejich zdobených byzantských hlavic. Mnohé starší mozaiky byly ztraceny při renovaci v 16. století, ale dochovala se většina mozaik z roku 1213. Na stěnách spatříte mozaiky zobrazující mýtická zvířata, středověké příběhy a historické scény. V levé uličce se podívejte po kapli s fragmenty fresek z 14. století na klenbě, které bývají připisována Giottovi (ale spíše pochází od některého autora z Rimini z téhož období).

Adresa: Via Carducci 10, Ravenna

 

Zábavní park Mirabilandia

Návštěva největšího italského tematického parku Mirabilandia (s rozlohou 850 000 m²) patří k nejlepším aktivitám, když budete v Ravenně s dětmi. Rodinná atrakce nabízí atrakce pro lidi všeho věku, od adrenalinových až po klidnější pro menší děti. K nejoblíbenějším patří Eurowheel, druhé největší vyhlídkové kolo (90 m) v Evropě, Ducati World s tematikou této motocyklové značky, a pak převrácená horská dráha Katun. Sousedí s ním vodní park (100 000 m2) nazvaný Mirabilandia Beach, kde najdete nejvyšší vodní dráhu světa, Divertical (60 m).

Adresa: Savio, Ravenna

***

13 turistických atrakcí Ravenny 4
Bazilika Sant’Apollinare Nuovo Ravenna

KDE SE UBYTOVAT

Doporučujeme následující hotely v Ravenně se snadným přístupem k památkám:

Luxusní hotely: prostorné pokoje v hotelu Palazzo Bezzi 4*  jsou stylové s moderním dekorem a s okny od podlahy ke stropu. Nachází se jen kousek pěšky od hlavních pamětihodností a nabízí fitcentrum, střešní terasu s lehátky a služby concierge; v ceně ubytování je zahrnuta bohatá snídaně formou bufetu. V historickém centru Ravenny naproti bazilice San Vitale stojí Le Case Di San Vitale, butikový hotel umístěný v dřívějším klášterním hostinci. Některé pokoje mají obývací prostor a nábytek je tvořen vkusnou směsicí moderních kusů a starožitností. V salonku jsou pro hosty zdarma k dispozici nealko nápoje, espresso a cappuccino; v ceně je snídaně formou bufetu. Pokoje jsou vybaveny župany a pantoflemi.

Akční nabídka ubytování:

Hotely střední třídy: jen 5 minut pěšky od vlakového nádraží a centra města naleznete NH Ravenna 4*  s jednoduchými, ale pohodlnými pokoji v současném stylu. Snídaně probíhá formou bufetu a zahrnuje bohatý výběr. Residence la Reunion 4* nabízí výběr apartmánů s kuchyňkami, chladničkami a obývacím pokojem, a také pokojovou službu a concierge. Hotel se nachází na příhodném místě, odkud se snadno pěšky dostanete k hlavním atrakcím města. Některé apartmány mají balkony a všechny nabízejí bezplatné wi-fi připojení; snídaně je zahrnuta v ceně ubytování.

Akční nabídka ubytování:

Ekonomické hotely: rodinný M club Deluxe B&B je cenově dostupné zařízení B&B s příjemnými hostiteli a s moderními pokoji s trámovými stropy. Jsou vyzdobeny individuálně kombinací současného a tradičního nábytku spolu s dobře vybraným uměním a starožitnostmi. Všechny pokoje mají moderní sprchu a některé také balkon.  Blízko silnice SS-16 a asi 2 km od hlavních atrakcí města se nalézá B&B Hotel Ravenna 3*, dobrá volba pro ty, kdo přejedou autem nebo ty, kdo chtějí trávit čas v zábavním parku Mirabilandia. K dispozici je hojnost místa na parkování a pokoje rodinné velikosti. Pokoje pro hosty v současném stylu jsou vybaveny fény na vlasy a bezplatným wi-fi připojením; snídaně je zahrnuta v ceně. Obytný okrsek je vzdálen 20 minut chůze od hlavních turistických atrakcí a památek.

Akční nabídka ubytování:

TIPY A VÝLETY

Soukromá pěší prohlídka Ravenny (3 hodiny) představuje dobré seznámení s hlavními pamětihodnostmi krásného města. Probíhá s profesionálními průvodci, kteří mohou program přizpůsobit Vašim zájmům. Prohlídka zahrnuje 3 hlavní lokality s mozaikami: baziliku San Vitale, Mauzoleum Gally Placidie a Neonovu křtitelnici, spolu s Dantovou hrobkou, bazilikou San Francesco, bazilikou Sant’Apollinare Nuovo a dalšími památkami.

Pokud byste si přáli pohled více do hloubky, vydejte se na celodenní prohlídku Ravenny se zaměřením na mozaiky. Tato prohlídka s průvodcem umožňuje klidnější pohled a poskytne více historického pozadí u hlavních atrakcí plus návštěvu kostela San Giovanni Evangelista.