WHA mapuje vývoj reakcí na covid-19 a globální zdravotní priority

WHA mapuje vývoj reakcí na covid-19 a globální zdravotní priority 1

Zatímco se lídři v oblasti zdraví připravují na virtuální setkání 73. Světového zdravotnického shromáždění (WHA), organizace WHO má tři zprávy, které chce sdílet.

 

Zaprvé, covid-19 můžeme porazit pomocí vědy, nalezených řešení a solidarity.  

Organizaci WHO bylo dosud hlášeno více jak 47 milionů případů covid-19 a více jak 1,2 miliardy lidí zemřelo (počátek listopadu 2020). I když se jedná o globální krizi, mnoho zemí a velkoměst úspěšně předešlo přenosu, nebo ho zvládlo, pomocí komplexního přístupu založeného na důkazech. Poprvé svět vybudoval plán na urychlení vývoje potřebných vakcín, diagnostiky a léčby, a na zajištění, že budou dostupné všem zemím na základně rovnosti. Mezinárodní spolupráce v rámci Access to Covid-19 Tools (ACT) Accelerator přináší skutečné výsledky.

 

Zadruhé, nesmíme ustoupit od našich kritických cílů v oblasti zdraví.  

Pandemie covid-19 je zřejmá připomínka, že zdraví představuje základ naší společenské, ekonomické a politické stability. Připomíná nám, proč jsou „třímiliardové“ cíle WHO tak důležité, a proč je musí země dodržovat s ještě větším odhodláním, spoluprací a inovací. Od května přijaly členské státy řadu rozhodnutí, jako je Imunizační agenda 2030, Desetiletí zdravého stárnutí 2020-2030, a také iniciativa na řešení rakoviny děložního hrdla, TBC, péče o zrak, bezpečnosti potravin, duševního vlastnictví a připravenosti vůči chřipce. Nové setkání WHO probere plán na dalších 10 let, jak řešit dosud zanedbávané tropické nemoci, a také úsilí meningitidu, epilepsii a další neurologické poruchy; dále témata, jako je výživa kojenců a malých děti, digitální zdraví a Globální kodex praxe WHO o mezinárodním náboru zdravotnických pracovníků přijatý v roce 2010.

 

Zatřetí, na pandemii musíme být připraveni teď.

Letos jsme mohli vidět, jak byly země s masivní infrastrukturou připravenou na mimořádné situace v oblasti zdraví schopny rychle jednat, aby zabránily a kontrolovaly šíření viru SARS-CoV-2. WHA zváží návrh usnesení, které posílí připravenost členských států na mimořádné situace v oblasti zdraví, jako je pandemie covid-19, prostřednictvím důslednějšího dodržování Mezinárodních zdravotních předpisů (2005). Toto usnesení vyzývá globální zdravotnickou komunitu, aby zajistila, že všechny země budou lépe vybaveny ke zjišťování s řešení případů covid-19 a jiných nebezpečných infekčních nemocí.

***

Nový český antigenní test na bazi slin začala výrabět společnost Bakter Medical. Tyto testy doporučují přední čeští odborníci, protože dle českých laboratorních výsledků mají velkou shodu s PCR testy. Testy lze snadno provádět i osobami bez lékařského vzdělání a nevyžadují laboratorní vybavení. Jsou vhodné pro testování do firem, domov důchodců, škol, sportovních oddílů apod.. Testy lze provádět z domova před schůzkou, návštevou rodiny, příchodem do zaměstnání nebo na různé akce.

Více o testech se můžete dovědět na stránkách https://www.baktermedical.cz/