Zvedání činek zlepšuje spánek

Zvedání činek zlepšuje spánek 1

Je známo, že fyzicky aktivní životní styl podporuje zdravější spánek, ale stále zůstává mnoho otázek, které druhy cvičení jsou pro dobrý noční odpočinek nejlepší. Předběžné výsledky výzkumu nabídly některé přesvědčivé nové odpovědi v této oblasti, které ukazují, jak upřednostňování odporových cvičení, jako je vzpírání, může přinést nejvýraznější prodloužení délky a kvality spánku.

Studii, která ještě musí být recenzována, provedli vědci z americké Iowa State University a byla navržena tak, aby prozkoumala souvislosti mezi cvičením, spánkem a kardiovaskulárním zdravím. Předchozí výzkum odhalil silné vazby mezi špatnými spánkovými návyky a vysokým cholesterolem, zvýšeným rizikem mrtvice i srdečních chorob. Autoři nové studie si dali za cíl zjistit více o tom, jaké druhy cvičení mohou lidem nejlépe pomoci tato rizika zmírnit.

„Stále platí, že dostatek spánku, zejména kvalitního spánku, je důležitý pro zdraví včetně kardiovaskulárního,“ říká autorka studie Angelique Brellenthin. „Více než třetina Američanů bohužel nemá pravidelně dostatek spánku. Ke zlepšení spánku se často doporučuje aerobní aktivita, ale o účincích odporového cvičení oproti aerobnímu cvičení na spánek je známo jen velmi málo.“

Aby autoři zaplnili některé mezery, sebrali 386 dospělých s nadváhou nebo obezitou, kteří byli neaktivní a měli zvýšený krevní tlak. Účastníci byli náhodně rozděleni buď do skupiny aerobního cvičení, skupiny s odporovým cvičením, kombinované skupiny aerobního a odporového cvičení nebo do skupiny bez cvičení (kontrolní). Kontrolovaná 60minutová cvičení probíhala 3x týdně po dobu 12 měsíců. Hodnocení provedená na začátku a na konci studie se zabývala věcmi, jako je kvalita spánku, délka spánku, efektivnost spánku (kolik času člověk tráví spánkem v porovnání s celkovou dobou v posteli), latence spánku (jak dlouho trvá usnout) a poruchy spánku. Na začátku studie bylo zjištěno, že 35 % účastníků mělo špatnou kvalitu spánku a 42 % účastníků nemělo doporučených 7 hodin spánku. Ve skupině aerobního cvičení, která se zabývala aktivitami, jako je běh na běžeckém pásu a jízda na kole vleže se střední až silnou intenzitou, vědci pozorovali průměrně 23minutový nárůst délky spánku za noc. Ve skupině odporových cvičení, která prováděla silové tréninky zaměřené na všechny hlavní svalové skupiny, výzkumníci pozorovali průměrně 40minutový nárůst délky spánku. Kombinovaná skupina, která prováděla 30 minut oba typy cvičení, zaznamenala průměrný nárůst o 17 minut. Mezi další užitečné poznatky ze studie patřilo, že účinnost spánku se zvýšila ve skupinách s odporem a kombinovaným cvičením, ale nikoli ve skupině pouze aerobní, a spánková latence se snížila v průměru o 3 minuty pouze ve skupině s odporem.

„Aerobní i odporové cvičení jsou sice důležité pro celkové zdraví, ale naše výsledky naznačují, že cvičení s odporem může být lepší, pokud jde o zlepšení nočního spánku,“ říká A. Brellenthin. „Odporové cvičení výrazně zlepšilo délku a efektivitu spánku, což jsou kritické ukazatele kvality spánku, které odrážejí, jak dobře člověk usne a vydrží spát celou noc. Pokud se tedy Váš spánek během posledních dvou stresujících let znatelně zhoršil, zvažte začlenění dvou nebo více tréninkových jednotek odporového cvičení do své pravidelné cvičební rutiny, abyste zlepšili celkové zdraví svalů a kostí, a také spánek.“

Vědci prezentovali svá zjištění na konferenci American Heart Association’s Epidemiology, Prevention, Lifestyle & Cardiometabolic Health ConferenceChicagu.