5 ZÁKLADNÍCH KROKŮ, JAK SE STÁT ÚSPĚŠNÝM MANAŽEREM

5 ZÁKLADNÍCH KROKŮ, JAK SE STÁT ÚSPĚŠNÝM MANAŽEREM 1

Správné manažerské schopnosti jsou základním pilířem každé prosperující firmy. Někdo je má vrozené, jiní se jejich neustálým sebevzděláváním dokáží naučit. Toužíte se stát skvělým lídrem a chcete dosahovat nadstandardní výsledky? Naučte se těchto 5 základních kroků a vaše firma začne postupovat.

Motivace

Motivace pracovníků patří k hlavním bodům manažerské práce. Není přece nic horší než demotivovaný pracovník, dosahující minimální výkon. Lidé potřebují motivaci, aby měli důvod dosahovat co nejlepší výkony. Bez motivace začnou stagnovat a to se velmi rychle odrazí na efektivitě práce a firemních výsledcích. Naučte se pracovníků správně motivovat, poslouchat a hodnotit jejich vykonanou práci. Pochvalou netřeba šetřit, je jistým hnacím motorem každého z nás.

Vytvoření přátelského prostředí

Příjemné prostředí v týmu je důležitým faktorem dobře vykonané práce. Správný manažer by měl pečlivě sledovat mezilidské vztahy v týmu a měl by umět řešit možné konflikty mezi pracovníky, které vedou k poklesu produktivity. Častokrát konflikt mezi dvěma zaměstnanci dokáže strhnout celý tým. Teambuildingové akce jsou skvělá věc, avšak vztahy mezi lidmi třeba rozvíjet i na pracovišti, ne jen mimo něj.

Organizační schopnosti

V manažerském světě pod organizačními schopnostmi rozumí schopnost smysluplně naplánovat svůj čas, cíle a priority. Výjimkou není ani správná organizace týmu a rozdělování pracovních povinností. Splnit požadovanou práci je úkolem běžného pracovníka. Ale důkladně ji naplánovat, zorganizovat, rozdat a vyhodnotit, je výhradně úkolem manažera. Manažer je pro firmu velkou investicí a proto schopnost organizace týmu musí být jeho silnou stránkou.

Komunikace a kreativita

Komunikace hraje jednu z nejdůležitějších úloh každého manažera. Pro toho, kdo chce být svými zaměstnanci respektován, je komunikační kreativita nutných. V pracovním životě si tak snadno dokážete vyjednat konfliktní situace i vysvětlit důvody nutnosti provedení pracovních úkolů. Kreativní komunikace dokáže pracovníků motivovat a zároveň vytvářet příjemné prostředí na pracovišti. Správně zvolené slova jsou základem každého fungujícího vztahu, ať pracovního nebo soukromého. Naučte se zaměstnanců naslouchat a vést je k poslechu a plnění vašich zadaných úkolů.

Kompromisy

Častokrát se stává, že v týmu mají zaměstnanci protichůdné názory, na základě kterých vnikají pracovní konflikty. Správný manažer by měl tyto situace umět řešit a dělat kompromisy. Bez kompromisů se správný manažer v práci neobejde. Neznamená to však, že při každé příležitosti musíte udělat kompromis. Vždy to závisí na dané situace a je na roli manažera, jak se s danou úlohou popere. Zaměstnanci si více váží lídra, který dokáže dělat kompromisy, jako nekompromisního vůdce bez zájmu jakéhokoliv pochopení krizové situace.

Nyní už víte, že správně zvolená motivace, tvorba přátelského prostředí, vnikající organizační schopnosti, komunikace a kompromis jsou základními pilíři každého správného manažera. Zaveďte je do svého života i vy a vyrazte na dráhu vytouženého úspěchu.