12 hlavních atrakcí a aktivit v tureckém Fethiye

12 hlavních atrakcí a aktivit v tureckém Fethiye 1

Za vším je poloha: Fethiye je jedno z nejlepších míst, která můžete navštívit v oblasti tureckého Středomoří. Město ležící kolem přístavu představuje ideální počáteční bod pro poznávání řady turistických atrakcí a možností aktivit na proslulém úseku krásného pobřeží známém jako Tyrkysové pobřeží.

Kromě toho, že se jedná o významnou destinaci pro jednodenní lodní výlety a počáteční bod vícedenních plaveb na jachtě, nabízí Fethiye vynikající polohu jako základna pro dny strávené na plážích v regionu nebo strávené výpravami do okolních kopců, kde budete prozkoumávat ruiny starověké lýkijské kultury. Fethiye samotná je prosperující, ale klidné město – právě takové, kam se chcete vracet po dni věnovaném hektickému prohlížení památek, jako jsou mohutné hrobky vytesané do skály a ruiny na vrcholcích kopců, opalování, plavbě na lodi či paraglidingu

 

Plavba na jachtě z přístavu

Ve Fethiye najdete jeden z nejkrásnějších přírodních přístavů v Turecku, odkud vyplouvá nespočet lodních výletů na jachtě. K nejznámějším patří Modrá plavba (Blue Cruise) jachtou kolem pobřeží z Fethiye do Olymposu, se zastávkami ve městě Kaş a na ostrově Kekova (zahrnuje 3 noci). Blue Cruise v letních měsících vyplouvají denně a nabízí skvělý způsob, jak poznat tento krásný skalnatý úsek pobřeží, se spoustou času na opalování na palubě a zastávkami na plavání. Pokud na takovou plavbu nemáte dost času, existuje také řada jednodenních možností z přístavu ve Fethiye. Nejoblíbenější je Plavba 12 ostrovů (12 Islands Tour), která obeplouvá ostrovy v zátoce Fethiye Bay, se spoustou zastávek na plavání.

 

Opalování a paragliding nad lagunou Ölüdeniz 

12 hlavních atrakcí a aktivit v tureckém Fethiye 2

Nejslavnější pláž v Turecku leží 15 km jižně od Fethiye. Klidné tyrkysově modré vody, které jsou chráněné od moře, s bílou písčitou pláží lemovanou hustým borovicovým lesem nabízejí dokonalé prostředí, což je důvod, proč sem míří turisté. O něco ze svého lesku přišel Ölüdeniz v předchozích dvou desetiletích, když se na scéně objevila balíčková turistika, ale v oblasti laguny nedošlo k stavebnímu rozvoji tak jako na jiných místech vyhledávaných turisty a vesnice vedle laguny je dodnes nenápadná nízkopodlažní záležitost. Pokud nechcete plavat nebo se opalovat na pláži, další významnou aktivitu představuje tandemový paragliding. Scenérii ve vnitrozemí dominuje hora Baba Dağ a vyznavači paraglidingu se v letních měsících odrážejí z jejího vrcholku. Letecké výhledy na bujně zelené kopce a tyrkysově modrou vodu proslavily Ölüdeniz natolik, že je to jedna z nejrenomovanějších destinací pro tandemový paragliding na světě. Typický je výlet do Ölüdeniz spojený s tandemovým paraglidingem, s plně kvalifikovanými piloty a s výběrem doby odletů; kanceláře jsou ve vesnici Ölüdeniz.

 

Ruiny v Kayaköy

Do 20. let 20. století žila v Kayaköy (starověký Karmylassos) ležícím 8 km jižně od Fethiye vzkvétající smíšená populace Řeků a Turků, kteří zde takto fungovali po celá staletí. Vše ale změnila výměna obyvatelstva v roce 1923, který vykořenila etnické Řeky žijící na území Turecka a poslala je do Řecka, zatímco etničtí Turkové žijící v Řecku museli odejít do Turecka. Výměna vyvolala žal a značné trauma mezi těmi, kdo museli opustit své domovy, přičemž ponurý výsledek neuvidíte nikde lépe než v Kayaköy. Zchátralá strašidelná kamenná vesnice, která se táhne po svahu kopce, byla ponechána pomalému rozpadu od doby, kdy její řecké obyvatelstvo odešlo. Mezi ruinami najdete kostely Katapongagia a Taxiarchis, které ukrývají pěknou výzdobu interiéru.

 

Pláž v Údolí motýlů (Butterfly Valley)

Pěkná pláž ukrytá mezi ostrými pobřežními útesy je domovem motýla přástevníka kostivalového. Jednou ze zvláštností Údolí motýlů (Butterfly Valley) je skutečnost, že se tam nedostanete po silnici. Buď musíte jít pěšky z vesnice Faralya vysoko na útesu nebo plout lodí. V době léta vyplouvá z pláže Ölüdeniz lodní kyvadlová doprava do Butterfly Valley několikrát denně. Zelená zalesněná rekle za pláží skýtá skvělé příležitosti pro pěší turistiku, i když většině lidí stačí strávit den na slunci a písku. Lodní výlet do Butterfly Valley představuje celodenní plavbu z Ölüdenizu s návštěvou Butterfly Valley, kde můžete relaxovat nebo podniknout pěší túru, a také se zastávkami v jiných zátokách, abyste si mohli zaplavat. Je to skvělá příležitost skýtající výhledy na zdejší pobřeží; oběd je v ceně.

 

Pěší turistika v rokli Saklikent

12 hlavních atrakcí a aktivit v tureckém Fethiye 3

Kaňon vzdálený 30 km jihovýchodně od Fethiye se zařezává hluboko do pohoří Akdağlar. Většina návštěvníků sem přichází obdivovat scenérii vysokých skal při pěší túře roklí. Stezka do kaňonu vede po dřevěném chodníku kolem skal vysoko nad řekou. K poslednímu úseku stezky se musíte přebrodit rychle tekoucí řekou a pak projít úzkou trhlinou k vodopádu na konci. U řeky najdete čajovny s polštáři na sezení, a to u začátku rokle i v ní v místě, kde se turisté brodí přes řeku. K dispozici jsou rovněž výlety spojené s průzkumem kaňonu (canyoning) a s raftingem na řece pro ty, kdo si přejí více aktivity.

 

Ruiny Xanthosu

Xanthos byl metropolí starověké Lýkie, někdy nazývané „nejstarší republika světa“. Konfederaci 20 měst spravovalo lidové shromáždění s jejím představeným, které vládlo z Xanthosu, přičemž ruiny kdysi velkolepého města jsou dnes na seznamu UNESCO. I když byla řada nejkrásnějších monumentů z Xanthosu odvezena v 19. století do Anglie, některé pěkné mozaiky jsou stále na místě a můžete zde vidět divadlo, agoru a akropoli. Za římským divadlem nalevo od silnice spatříte podstavec, na kterém kdysi stál Monument Nereid, iónský chrám s bohatou sochařskou výzdobou (dnes k vidění v londýnském Britském muzeu). Napravo od silnice je helénistická městská brána. Městské hradby, z nichž jsou stále patrné značné úseky, pravděpodobně pocházejí ze 3.stol. př.n.l..

 

Nejdelší turecká pláž Patara

Patara (70 km jižně od Fethiye) nabízí nejdelší pláž v Turecku, takže se jedná o ideální místo pro dovolenou na pláži. Kdysi to bylo významné město lýkijské konfederace a rozsáhlé ruiny starověké Patary se nacházejí hned za pláží. Vydejte se je prozkoumat a pak se můžete osvěžit v moři. K ruinám starověké Patary se dostanete trojitou bránou z římského období nedaleko zrestaurovaného buleuterionu, ulice s kolonádou, divadla a komplexu lázní, a také spousty hrobek. Město bylo obydleno až do byzantského období a můžete zde vidět také baziliku. Patara je také proslulá tím, že se zde narodil svatý Mikuláš z Myry (dnešní město Demre nedaleko Kaşu), biskup ze 4. století, kterého známe jako sv. Mikuláše i Santa Clause.

Hlavní atrakce tureckého Bodrumu

Skalní hrobky v Tlosu

Tlos (35 km východně od Fethiye) vysoko nad okolní kopcovitou krajinou patří k nejzajímavějším lýkijským městům na Tyrkysovém pobřeží. Je známý především díky spoustě lýkijských skalních hrobek vytesaných do skalní stěny na akropoli, přitom nabízí také agoru, nekropoli, lázně, zrestaurované divadlo, byzantskou baziliku a ruiny domů a veřejných budov. Na akropoli spatříte také zbytky pevnosti z osmanského období svědčící o tom, že Lýkijci nebyli jediní, kdo využil polohu na zdejším kopci. Během osmanské nadvlády pevnost používali různí místní lupiči a psanci.

 

Při výletu do Xanthosu navštivte také Letoön

Letoön byl náboženský svatostánek města Xanthos a společně spadají pod jednu lokalitu UNESCO. Svatostánek byl zasvěcen řecké bohyní Létó, která byla podle mytologie vyhnána do Lýkie Diovou manželkou Hérou poté, co měla poměr s vládcem bohů. Najdete zde 3 svatostánky, jeden pro Létó a další dva pro její a Diovy děti, Apollóna a Artemis. Lokalita je mimořádně působivá a představuje skvělý doplněk návštěvy Xanthosu, starověké metropole Lýkie. Všimněte si především dobře zachovalé mozaiky na podlaze Apollonova chrámu. Letoön leží 63 km jižně od Fethiye a 6 km jižně od Xanthosu.

 

Starověké lokality ve městě Fethiye

Lýkijci vládli tomuto úseku tureckého od roku 200 př.n.l. a Fethiye stojí na místě významného lýkijského města Telmessos. Ve městě najdete rozeseté památky, ale nejslavnější je hrobka Amyntos (úvodní foto) ve skále shlížející na město. Když půjdete do kopce směrem k této hrobce, kolem silnice Kaya Caddesi můžete vidět lýkijské sarkofágy. Další sarkofágy jsou u radnice v centru města. Když Římané dobyli Malou Asii, umožnili Lýkijcům samostatnou vládu, ale i tak zanechali svoji stopu na lýkijských městech. Malé a jen částečně odkryté divadlo v oblasti přístavu ve Fethiye bylo vybudováno ve 2. stol. př.n.l., když se Telmessos stal součástí římské Asie Minor. Původně zde mohlo sedět 6000 diváků. Když vyšplháte do nejvyššího patra, naskytnou se Vám skvělé výhledy na město a moře za ním. Park naproti divadlo představuje vhodné místo, kde můžete relaxovat ve stínu za horkého letního dne.

 

Muzeum Fethiye

Možná je malé, ale Museum Fethiye představuje skvělé místo, kde se můžete seznámit s lýkijskou historií, především plánujte-li zamířit k dalším památkám, jako je Xanthos, Tlos a Letoön. Spousta informativních panelů jasně vysvětluje historii, kulturu a význam starověké Lýkie a expozice (od keramiky a šperků až po popsané stély a sochy) jsou krásně prezentované. Nejvýznamnějším artefaktem v muzeu je Trojjazyčná stéla objevená při vykopávkách v Letoönu. Stéla nese nápisy lýkijsky, starořecky a aramejsky, takže – podobně jako egyptská Rosettská deska – pomohla archeologům konečně rozluštit jazyk Lýkijců.

Adresa: 505 Sokak, Fethiye

 

Vydejte se mimo obvyklé trasy do Pınary

V kopcích jižně od Fethiye leží ruiny lýkijského města Pınara zajímavé především díky skále provrtané více jak 900 skalními hrobkami a monolitickými hrobkami. Lokalita byla natolik nepřístupná, že stavitelé sem museli být spouštěni na plošinách zavěšených na provazech. Horská scenérie obklopující ruiny je bujně zelená a úžasná, především kolem divadla; na ruiny shlíží hory pokryté lesem a s vrcholky pokrytými sněhem a. Je to jedna z tišších lýkijských lokalit v oblasti a jen zřídka se zde objeví větší počet turistů. Pınara leží 33 km jihovýchodně od Fethiye. Pokud si vypůjčíte auto, snadno se můžete vydat na jednodenní výlet do Pınary, Xanthosu a Letoönu.

***

12 hlavních atrakcí a aktivit v tureckém Fethiye 4
Heaven Resort Faralya

KDE SE UBYTOVAT

Luxusní hotely: v centru situovaný Alesta Yacht Hotel 4* nabízí styl butikového hotelu a pěšky se z něj snadno dostanete k restauracím a pamětihodnostem ve městě Fethiye. K dispozici je bazén s výhledem na přístav, restaurace a spa; snídaně je zahrnuta v ceně. Jiva Beach Resort 5* je resort all-inclusive na pláži mimo město. Nachází se u přírodní laguny a nabízí bazén se skluzavkami, středomořskou restauraci a spa s tureckými lázněmi.

Akční nabídka ubytování:

Hotel střední třídy: Yacht Boheme Hotel 4* je butikový hotel s individuálně vyzdobenými pokoji, které vyzařují spoustu charakteru. Snídaně je v ceně ubytování a k dispozici prostorný bazén; poloha u přístavu je vynikající. Minu Hotel 4* přímo v prostoru bazaru v centru Fethiye je skvělá volba, pokud chcete být ubytování v samém srdci města. Pokoje jsou stylové a moderní vybavené balkony. Snídaně je v ceně.

Ekonomické hotely: Harman Hotel 3* se nalézá na tichém místě blízko pláže mimo centrum města. K dispozici je velký bazén, restaurace a snídaně v ceně.

Akční nabídka ubytování: