Alice Springs a okolí

Alice Springs a okolí 1

Čistý pouštní vzduch v Alice Springs dává městu a jeho obyvatelům jiskru, jakou nenajdete na ospalém tropickém severu Austrálie. Přijet sem je úleva po dlouhé cestě po dálnici Stuart Highway. Atrakce a pamětihodnosti města, především kulturní centrum Araluen Arts Centre a blízký přírodní pouštní park Desert Park, stojí za poklidnou prohlídku, přičemž byste zde měli strávit minimálně pár nocí. Pokud možno si načasujte svoji návštěvu na některý ze zdejších svérázných festivalů, od regat v suchém korytě řeky až po závody velbloudů.

Centrum města tvoří oblast mezi dálnicí Stuart Highway a ulicí Leichhardt Terrace podél téměř stále suché řeky Todd River, zatímco na severu a jihu je ohraničeno ulicemi Wills Terrace a Stott Terrace. Tento obdélník je protnutý Todd Mall, hlavním pěším tahem lemovaným kavárnami a galeriemi. Na prostředí města se podívejte z  Anzac Hill (u Wills Terrace), který Vám poskytne výhledy 360° na město a MacDonnellovo pohoří.

15 hlavních turistických atrakcí Austrálie  

Stručná historie

Okolní oblast byla minimálně 40 000 let osídlena domorodými Arandy (Arrernte), kteří se stěhovali mezi spolehlivými zdroji vody v MacDonnellově pohoří. K trvalému osídlení zde však – tak jako na jiných místech v Severním teritoriu – došlo až s příchodem celostátní telegrafní linky (Overland Telegraph Line) v 70. letech 19. století. Charles Todd, průkopník a pozdější správce telegrafů Jižní Austrálie, viděl potřebu spojit Jižní Austrálii se severním výběžkem Top End, který by zase umožňoval spojení s Asií, a pak i se zbytkem britského impéria. Jeho jméno dnes nese zdejší řeka a její přítok, zatímco „prameny“ (springs, ve skutečnosti jezero vzniklé z vedlejšího ramene řeky, tzv. billabong) a město byly pojmenovány po jeho manželce Alici.

Při potřebě přenosových stanic na každých 250 km mezi městy Adelaide a Darwin, které šířily signál australského telegrafu, byl zvolen billabong severně od dnešního města jako místo pro zřízení stanice. Když planá rubínová horečka vedla k objevu zlata ve východní části pohoří MacDonnells, Stuart Town (oficiální jméno města v jeho raných dobách) se stal výchozím bodem pro dlouhou a namáhavou výpravu k bohatství východně odtud. Zlatá horečka postupně vyprchala, ale sídlo Stuart Town zůstalo, ačkoli ho tvořily jen chatrče sloužící chovatelům dobytka, prospektorům a misionářům.

V roce 1929 konečně dosáhla železniční trať z Adelaide až do Stuart Town. Cesty od počátku železniční trasy v městečku Oodnadatta, které kdysi trvaly na velbloudech týdny, teď bylo možné zvládnout během pár dní, takže do roku 1933, kdy bylo město oficiálně přejmenováno na Alice Springs, se počet obyvatel rozrostl na téměř 500 bílých Australanů.

Evakuace Darwinu v roce 1942 učinila z Alice Springs správní metropoli Severního teritoria a zároveň rušnou vojenskou zásobovací základnu. Když boje skončily, část válečné populace zde zůstala, a město Alice Springs se začalo prosazovat jako příjemné, ač svérázné místo, které získalo nesmrtelnost díky románu A Town Like Alice od Nevila Shute. V 80. letech 20. století dále podpořila prosperitu města rekonstrukce špatně postavené železniční trasy z Adelaide, a také opravy dálnice Stuart Highway. Blízkost skalního monolitu Uluru (dříve Ayers Rock), který se stal v 70. a 80. letech světovou turistickou destinací, vedla k vzniku mnoha letovisek a motelů, které jsou zde dodnes. Turistika však utrpěla, když byly zavedeny přímé lety k Uluru, a obchody a společnosti ve městě tím trpí dodnes.  

Hlavní přírodní divy Austrálie