Arménská čtvrť v Jeruzalémě

armenska ctvrt jeruzalem

Arménská čtvrť je jedna ze čtyř čtvrtí v jeruzalémském starém městě (další jsou židovská čtvrť, muslimská čtvrť a křesťanská čtvrť) a je z nich nejpozoruhodnější. Arméni, kteří byli první, jejichž země uznala křesťanství jako své oficiální náboženství, hráli významnou roli v Jeruzalémě už od dob raného období křesťanství. Dnes jejich vliv opadl a zdejší arménská komunita se podstatně zmenšila, takže se jedná o nejklidnější část starého Jeruzaléma. Pokud se sem vydáte, měli byste se projít úzkými uličkami a navštívit zdejší kostely, které patří k nejstarším dochovaným křesťanským svatostánkům ve městě.

Hlavní atrakce Jeruzaléma 

Kaple sv. Marka

Kaple sv. Marka byla postavená na místě, kde podle tradiční víry stál dům matky sv. Marka (Marie Jeruzalémské) a kde sv. Petr našel útočiště po svém útěku z vězeňské cely, do které ho uvrhl Herodes Agrippa I.. Dnes slouží jako svatostánek pro maličkou syrskou pravoslavnou komunitu v Jeruzalémě. Další tradice ho považuje za místo, kde se odehrála Poslední večeře a kde byla pokřtěna Panna Maria. Ať už věříte kterékoli možnosti, je to jeden z nejstarších kostelů v Jeruzalémě pocházející z 12. století, a jeho bohatě zdobený interiér představuje významnou turistickou atrakci. V kostele hned na pravé straně se nachází nápis v aramejštině a v kostelní lodi je umístěna ikona Panny Marie, jejíž autorství mniši připisují Evangelistovi Sv. Lukášovi (který – jak se věří ve východní církvi – vytvořil nejstarší a tím nejpřesnější ikonu s podobou Marie). Také se zde nachází bohatě vyřezávaný patriarchální stolec.

Adresa: Ararat Street

 

Katedrála sv. Jakuba

Další významný kostel v této čtvrti, který byste si při návštěvě města určitě neměli nechat ujít, je katedrála sv. Jakuba. Otevřená je pouze během bohoslužeb, takže byste si měli naplánovat návštěvu na tuto dobu. Pochází z 12. století z doby křižáků a je spojena se dvěma svatými Jakuby. Kaple nalevo od vchodu prý označuje místo, kde byl v roce 44 n.l. sťat sv. Jakub Starší (syn Zebedea) na příkaz krále Heroda Agrippy I. Podle tradičních zpráv pak jeho učedníci dopravili tělo do Španělska, kde se kolem něj později vytvořil kult sv. Jakuba (Santiago) ve městě, které po něm bylo pojmenováno: Santiago de Compostela. Pod hlavním vysokým oltářem se nachází hrobka dalšího sv. Jakuba, prvního jeruzalémského biskupa, který byl ukamenován v roce 62 n.l. Na jižní straně kostela vedou dveře do kaple Etchmiadzin, v níž jsou uchovávány kameny z hory Sinaje a hory Tábor.

Adresa: Armenian Orthodox Patriarchate Road

 

Arménská čtvrť

Pevnost připomínající Arménská čtvrť zahrnuje patriarchát, hospic, klášter a obytnou část v jednom. Sem přišli uprchlíci z Turecka po arménské genocidě a komunita žijící za zdejší branou kdysi čítala více jak 1000 osob. Zdejší muzeum dokumentuje historii Arménů včetně liturgických oděvů a uměleckých prací z průběhu staletí, a také přibližně 4000 iluminovaných rukopisů z doby od 10. do 17. století.

Adresa: Armenian Orthodox Patriarchate Street

 

Tipy a tripy pro návštěvu jeruzalémská arménské čtvrti
  • pokud byste měli problém s návštěvou Arménské čtvrti (která nemá oficiální otevírací dobu), zeptejte se v Katedrále sv. Jakuba a domluvte si prohlídku  
  • z centra Jeruzaléma jeďte autobusem Egged Bus 20, který odjíždí z ústředního autobusového nádraží k Jaffské bráně
  • nejbližší brána k Arménské čtvrti a další významná památka je Jaffská brána

Hlavní turistické atrakce Izraele a palestinských území