Barevný „parazitický“ prostor kulturního centra v Rotterdamu

Barevný „parazitický“ prostor kulturního centra v Rotterdamu 1

MVRDV nikdy nebyla firmou, která by se spokojila s produkováním nudných zaběhnutých projektů, ale její chystané Podium je ohromující dokonce i podle jejich vlastních měřítek. Parazitická struktura, provedená v jasně neonově růžové, vytvoří dočasný prostor pro akce a vyhlídkové místo na vrcholu kulturní budovy v Rotterdamu v Nizozemsku.

Podium se bude nacházet nad muzeem Het Nieuwe Instituut, což je co by kamenem dohodil od Depot Boijmans Van Beuningen rovněž od MVRDV, na velmi vhodném místě pro tento druh projektu kvůli velké pergole, která jej korunuje. Nová stavba bude dosahovat výšky 29 m a přístupná bude po schodišti o 143 schodech s výhledem na nedaleký park a širší město (s provizorním výtahem pro ty, kteří výstup nezvládnou). Veřejně přístupný prostor bude mít rozlohu 600 m² a bude se v něm konat řada akcí včetně přednášek, filmů a dalších aktivit. I když je na renderech zobrazen její prostor prázdný, bude tam nějaká zeleň a kino, posezení a jídelní kouty, plus vybavení pro sportovní akce. Konstrukčně se bude skládat z lešení a podlahy, která bude později recyklována. Tento přístup k parazitické architektuře je něco, o co MVRDV zjevně má zájem, a firma ho plánuje brzy dále prozkoumat s řadou střešních chodníků a struktur, které budou otevřeny veřejnosti v Rotterdamu.

„Střechy Rotterdamu mají obrovský potenciál, zejména střecha muzea Het Nieuwe Instituut,“ vysvětluje MVRDV. „Budova od Jo Coenena s panoramatickým výhledem z charakteristické pergoly inspirovala designérský tým k vytvoření plošiny ve výšce 29 m. Přímo před Pódiem bude 26. května zahájen Rotterdam Rooftop Walk, iniciativa Rotterdam Rooftop Days s designem od MVRDV. Instalace umožní po celý měsíc bezplatný přístup na řadu sousedních střech v centru města, které jsou běžně pro veřejnost uzavřeny, a umožní návštěvníkům vyzkoušet si, jak může využití střech přispět k lepší budoucnosti města a jeho obyvatel“.

Podium bude otevřeno 1. června na festivalu Rotterdam Architecture Month Festival a bude sloužit do 17. srpna; poté bude demontováno a recyklováno. Projekt navazuje na podobnou stavbu od MVRDV, Mound v Londýně, která také používala lešení k vytvoření vyhlídky, ale skončila kontroverzí, a také připomíná jejich projekt Stairs to Kriterion na jiném místě v Rotterdamu.

***

Co je to parazitická architektura

Barevný „parazitický“ prostor kulturního centra v Rotterdamu 2
Parasite Office, Moskva

Je to architektura postavená na, pod nebo ven z už stojící stavby. Parazit je organismus, který se přichytí k hostiteli a často odčerpává potravu a živiny na úkor svého hostitele. Parazitická architektura napodobuje tento vztah pomocí nových struktur umístěných na, pod nebo vedle stávajících struktur a spoléhá na podporu a zdroje svého hostitele. Parazitní architektura je celosvětově rostoucím trendem. Jak se naše města stále více „zhušťují“, projektanti nacházejí nové způsoby, jak zlepšit půdorys budovy přidáním nových konstrukcí ke starším. Mnoho příkladů estetiky se zaměřuje na rekultivaci nevyužitých městských prostorů, aby pomohly např. bezdomovcům přidáním obytných kapslí (pods) nebo kostek (cubes) na stranách budov. Zatímco spousta parazitických projektů harmonicky spočívá na svých hostitelích, některé jsou násilnější, pokud jde o prosazování jejich přítomnosti. Příspěvek Studia Libeskind k budově Royal Ontario Museum, Toronto, využívá výbušné nové materiály k „odpálení“ tradiční fasády budovy, zatímco Green Exhibition House v Rotterdamu se nesnaží maskovat svou přítomnost a vyčnívá ze svého okolí v odstínu radioaktivní zelené. Pro parazitickou architekturu je typická její nápadná přítomnost – tvoří rozšíření stávajících budov a jsou navrženy tak, aby se výrazně odlišovaly jak materiálem, tak formou. Elegantnější příklady, jako je Parasite Office v Moskvě, vypadají jako téměř organické výrůstky z jejich hostitelských budov.