Nejkrásnější historické lokality v Turecku

Nejkrásnější historické lokality v Turecku 1

I v případě, že plánuje dovolenou u moře, si nenechte ujít návštěvu některé z pozoruhodných historických lokalit v Turecku.

 

Göbeklitepe

Nejkrásnější historické lokality v Turecku 2

Menší jáma s kruhy megalitů na kopci je svědectvím o počátcích lidské kultury. Antropomorfní sloupy ve tvaru „T“ zdobené vyrytými supy a liškami byly v Göbeklitepe vztyčeny před asi 12 000 lety v předkeramické neolitické éře, kdy ještě lidé byli lovci a sběrači. Dnes je lokalita považována za nejstarší náboženskou lokalitu světa a jedna z nejnovějších památek UNESCO v zemi. Objev Göbeklitepe přitom převrátil přijímanou teorii, že náboženství následovalo až po vynálezu zemědělství a zakládání vesnic. Göbekli Tepe se nachází 11 km severovýchodně od města Şanlıurfa. Než zamíříte do Göbeklitepe, navštivte Archeologické muzeum Şanlıurfa, které Vám pomůže porozumět tomu, co uvidíte.

Hlavní atrakce tureckého Pamukkale a Hierapole

Chattušaš

Nejkrásnější historické lokality v Turecku 3

Chetité byli starověká supervelmoc Anatolie, kde 13. stol. př.l. po Bitvě u Kadeše převzali moc od egyptského faraona Ramsese II., což vedlo k první mírové smlouvě na světě. Dnes se zbytky chetitské metropole Chattušaše (Hattuşa) táhnou po svahu kopce lemovány zbytky hradeb, které patřily k nejvelkopějším ve starověkém světě. Nejlepší výhledy budete mít, když projdete štítovým tunelem postranní brány a pak nahoru po monumentálním schodišti vytesaným do mohutného uměle navršeného kopce ke Lví bráně nahoře. Odtud se táhne panoramatický výhled na ruiny velkolepých paláců a chrámů v horním městě, dnes zredukovaných pouze na rozeseté kamenné obrysy. Chattušaš se nachází u vesnice Boğazkale, 200 km východně od Ankary a 220 km severně od vesnic v Kappadokii. Když budete mít vlastní dopravu, můžete se sem vydat z Ankary na jednodenní výlet. Také turistické společnosti v Kappadokii  nabízejí soukromé jednodenní výlety. A pokud byste si přáli klidnější návštěvu, ubytujte se v Boğazkale a prohlédněte si rovněž okolní starověké lokality Yazılıkaya a Alacahöyük.

 

Trója

Nejkrásnější historické lokality v Turecku 4

Trója, lokalita opředená legendami a mýty, je tvořena více sídly vybudovanými jedno na druhém, od začátku v době bronzové (Trója I.) až po řecko-římské období (Trója VIII.–IX.). Vrcholným obdobím byl konec doby bronzové (Trója VI.), kdy městský stát získal větší moc, protože měl kontrolu nad průlivem Dardanely. Díky Homérově Iliadě, která popisuje příběhy Achillea a jeho druhů, je Trója jednou z nejslavnějších starověkých památek v Turecku, ale procházka změtí vrstev a ruin může být pro návštěvníky zahlcující a matoucí. Proto navštivte nejprve Muzeum Tróji, které Vám pomůže lokalitě rozumět. Trója je vzdálena 29 km jihozápadně od města Çanakkale, když pojedete kolem pobřeží. Mnoho turistů sem přichází při mimořádně dlouhém jednodenním výletě z Istanbulu. Pokud si však budete chtít lokalitu prohlédnout více v klidu, ubytujte se přes noc v Çanakkale.

Návštěva turecké Laodikeie 

Perge

Nejkrásnější historické lokality v Turecku 5

Turecké pobřeží Egejského a Středozemního moře je poseto ruinami konfederace malých městských států, jako byla Lýkie, Lýdie a Pisidie, z nichž poslední se dostala na výsluní během doby železné. Podle pověstí bylo město Perge ve starověké Pamfýlii založeno lidmi, kteří uprchli před Trojskou válkou, což znamenalo počátek vzestupu města. Rozsáhlé ruiny, z nichž většina pochází z pozdějšího helénistického a římského období, včetně 2 nymfeí (svatostánků zasvěcených nymfám), komplexu lázní a dominantní helénistické brány, označující začátek dlouhé ulice se sloupovím. Vylezte na akropoli, odkud si můžete vyfotografovat pozoruhodný úsek ulice dole. Perge leží 16 km severovýchodně od centra Antalye. Z Antalye můžete cestovat systémem tramvají AntRay téměř až k ruinám; vystoupíte na zastávce Aksu a odtud půjdete 2 km ke vstupu.

Hlavní atrakce turecké Bergamy a severní egejské oblasti

Patara 

Nejkrásnější historické lokality v Turecku 6
Patara – akvadukt

Mnohé z městských států kolem Egejského a Středozemního moře se staly součástí velkých říší, především perské a helénistické, které soutěžily o moc nad Anatolií. Ale díky své vášnivé touze po nezávislosti si Lýkie ve svých věcech uchovala určitou autonomii. Starověká Lýkie ležela zhruba mezi městy Dalyan a Antalya, a dokonce i poté, co do hry vstoupili Římané se svými nároky, si tato protikladná konfederace 23 měst uchovala samosprávu. Vydejte se proto do Patary, která je dnes známá spíše díky jedné z nejdelších pláží v Turecku, kde spatříte lýkijské ruiny starověkéhoho města na celé trase až k pláži. Stezka k ruinám v Pataře je dlouhá 1,5 km a vede na pláž z vesničky Gelemiş 16 km severozápadně od Kalkanu. Snadno se sem dostanete z měst Kalkan nebo Kaş, ale i v Gelemişu naleznete klidné rodinné penziony.

 

Efez

Nejkrásnější historické lokality v Turecku 7

Většina turistů, kteří jsou v Turecku poprvé, při své návštěvě zahrnou Efez (Ephesus), který je jedním z nejlépe zachovalých antických měst vůbec. Přestože historie Efezu sahá mnohem dále, byly to monumenty a občanské budovy postavené v době, kdy byl metropolí římské provincie Asia Minor, které jej dostaly mezi nejoblíbenější turistické lokality v zemi. Projděte s po mramorových deskách na Kurétská třída (Curetes Way), mezi členitou sloupovou fasádou Celsovy knihovny a Odeonem s 1400 místy na sezení, kolem nevěstince a terasových domů zdobených freskami, abyste si mohli udělat představu o každodenním životě ve starověkém světě ve Středomoří. Do Efezu se dostanete pěšky po nenáročné rovné stezce dlouhé 3 km z městečka Selçuk, které představuje nejlepší základu pro návštěvu.

 

Hora Nemrut

Nejkrásnější historické lokality v Turecku 8

Zatímco v pobřežních městech za vlády Říma panoval ruch, na okrajích říše v horách jihovýchodního Turecka leželo skryté malé království v „nárazníkové zóně“ mezi římskou vládou a mocí Parthská říše na východě. Nejslavnější panovník Království Kommagene byl Antiochos I., který během 32 let své vlády zvládl nelehký úkol spočívající v udržování přátelských vztahů se svými většími sousedy na obou stranách. Přitom určitě netrpěl nedostatkem sebevědomí: nechal vybudovat monumentální pohřební mohylu na svoji počest na vrcholu hory Nemrut (Nemrut Dağı) a nazval ji „trůn bohů“. Socha Antiocha je obklopena sochami bohů té doby, všechny s  upadlou hlavou, takže vrchol horu představuje jednu z nejstrašidelnějších starověkých lokalit v Turecku. Hora Nemrut se nachází v Národním parku Nemrut Dağı. Je vzdálena 54 km severovýchodně od města Kahta. Samostatní cestovatelé si obvykle udělají základnu ve městech Kahta či Adıyaman, nebo ve vesnici Karadut na hoře samotné.

Hlavní turistické atrakce na tureckém pobřeží Černého moře