BD Veritor System na rychlé zjištění viru SARS-CoV-2

BD Veritor System na rychlé zjištění viru SARS-CoV-2 1

BD Veritor Plus System nabízí to, co Vaše zařízení či organizace potřebuje k testování antigenu u respiračních infekcí, a může Vám pomoci úspěšně realizovat spolehlivý diagnostický testovací program.

 

Jak funguje rychlé testování antigenu

Antigenové testy jsou diagnostické a některé, tak jako BD Veritor Plus System, používají imunotesty, které detekují přítomnost specifického virového antigenu svědčícího o infekci. Tyto testy detekují patogeny, jako jsou chřipkové viry, bakterie streptococcus skupiny A a respirační syncytiální virus (RSV). Nedávno FDA udělila povolení pro nouzové použití (EUA) některým testům antigenu SARS-CoV-2, včetně BD Veritor System, pro rychlou detekci SARS-CoV-2. V místě péče ho lze pohodlně použít pro rychlé testování na antigen.

  • výsledky už za 6 minut
  • relativně levné
  • snadná obsluha: systém bez CLIA

 

Proč je důležité rychlé testování v místech péče/pečovatelských zařízeních

Vzhledem k tomu, že globální zdravotnická komunita hledá účinné metody řešení problému covid-19, testování stále hraje mimořádně důležitou roli. V současné době existují dva druhy testování na SARS-CoV-2: diagnostické testování, které detekuje buď genetický materiál (RNA) nebo proteiny (antigeny) z infikujícího viru, a pak testování protilátek, které detekuje imunitní odpověď těla na infekci (protilátky). Systém BD Veritor Plus poskytuje jednoduché a spolehlivé rychlé testování antigenu v místě péče.

 

Typy diagnostických testů z dechu

  1.   diagnostické testování:

rychlý test antigenu – detekuje proteiny (antigeny) z infikujícího viru

molekulární diagnostický test (PCR) – detekuje genetický materiál (RNA) z infikujícího viru

  1.   testování protilátek: sérologický test – detekuje imunitní odpověď těla na infekci (protilátky)

 

Systém BD Veritor pro rychlou detekci SARS‑CoV‑2

Testovací systém BD Veritor pro rychlou detekci antigenu SARS‑CoV-2 detekuje nukleoproteiny z tohoto viru už za 15 minut a lze jej provést v místě péče (tj. pečovatelském zařízení).

Systém BD Veritor Plus poskytuje rychlé a spolehlivé výsledky a nabízí fungování pomocí jednoho tlačítka pro flexibilitu pracovního toku, což umožňuje zdravotníkům spolehlivě používat analyzátor.

  • jednoduchý odběr vzorků
  • rychlé a spolehlivé výsledky
  • pohodlná přenositelnost
  • k dispozici možnosti hlášení

                                         

Jak provádět testování na covid-19 se systémem BD Veritor Plus

K testování se používá vzorek od pacienta s podezřením na covid-19 v podobě výtěru z nosu. Vzorek se připraví, vloží do testovací cartridge/kazety, nechá inkubovat, a poté je interpretován analyzátorem.

Vyrábí: BD, USA

Další antigenní testy naleznete zde: Saligen