Denně horká koupel pomáhá proti chorobám srdce

Denně horká koupel pomáhá proti chorobám srdce 1

Studie na toto téma provedená před rokem dospěla k závěru, že koupel v horké vodě před spaním skutečně pomáhá usnout. Nová studie teď tvrdí, že pravidlená horká koupel může rovněž snižovat riziko úmrtí na kardiovaskulární choroby.

Studie provedená konsorciem japonských výzkumných institutů sledovala a hodnotila celkem 30 076 Japonců středního věku v období od roku 1990 do prosince 2009 (nebo do smrti sledovaného).

Na počátku studie každý účastník vyplnil dotazník ohledně svých zvyklostí týkajících se koupání spolu s informacemi o cvičení a sportech, které provozuje, dietách, konzumaci alkoholu, hmotnosti, průměrné době spánku denně, zdravotní historii a současné medikaci. Během 19 let sledování se ve skupině objevilo 2097 případů kardiovaskulárních chorob, z toho 275 infarktů, 53 náhlých srdečních úmrtí a 1769 mrtvic. Poté, co byly zahrnuty možné ovlivňující faktory, bylo zjištěno, že každodenní koupel v horké vodě (oproti těm, kdo si ji dopřávali pouze jednou či dvakrát týdně, anebo vůbec) byla spojena s o 28% nižším celkovým rizikem kardiovaskulárních chorob a 26% nižším rizikem mrtvice.

Detailnější analýza odhalila, že čím je koupel teplejší, tím se snižuje riziko kardiovaskulárních chorob. Studie však zároveň poznamenává, že koupání v příliš horké vodě může zvyšovat riziko přehřátí a následného utonutí, především u starších lidí.

Přestože princip prospěšného vlivu koupání v horké vodě není zcela objasněný, věří se, že může mít souvislost s dřívějšími zjištěními, které říkají, že „působení tepla na tělo se do určité míry podobá působení civičení.“ Kromě toho současná studie poznamenává, že pravidelná horká vana má rovněž spojitost s nižším rizikem vysokého krevního tlaku.

Kromě toho vědci upozornili, že účastníci praktikovali „koupání se v japonském stylu“, při kterém je tělo ponořené až po ramena; neslouží hygieně, ale především relaxaci. To může mít vliv na působení koupelí na člověka.