Hlavní atrakce na izraelské straně Mrtvého moře

Hlavní atrakce na izraelské straně Mrtvého moře 1

Je to moře, ve kterém se nemůžete potopit ani utopit. Mrtvé moře představuje geologický div a je jednou z hlavních turistických atrakcí Blízkého východu.  Jezero ležící ve Velké příkopové propadlině více jak 400 m pod mořem má mimořádně vysoký obsah soli proto, že odpařování je jediný způsob, jak se odtud voda dostává; to pak způsobuje zdejší bizarní vztlak vody. Vznášení se na hladině (protože potopit se nelze) je hlavní zdejší kratochvílí, ale okolní sráz nabízí také spoustu vynikajících příležitostí pro pěší turistiku a opravdu zajímavé historické památky, jako je dramaticky působící pevnost Masada.

Hlavní turistické atrakce Izraele a palestinských území 

Kumrán

Jeskyně v Kumránu jsou místem, kde došlo k jednomu z největších náboženských objevů moderní doby. Právě zde v roce 1947 náhodně beduínský pastýř narazil na ukrýt s pergameny a papyry pocházejícími z 1.stol. př.n.l. a z 1.stol. n.l.. Dokumenty jsou známé jako svitky od Mrtvého moře a jedná se o nejstarší dochované biblické rukopisy. Zahrnují knihy Starého zákona (kromě Ester) spolu s apokryfy a různé texty, které popisují život v době Ježíšově. Rukopisy jsou dílem Esejců, přísné a puritánské židovské sekty, která se zrodila kolem roku 150 př.n.l. po konfliktech s Jeruzalémem ohledně povrchních chrámových rituálů a helénistických vlivů. Své centrum si zřídili v Kumránu, a přestože bylo v roce 68 n.l. zničeno Římany, Esejcům se podařilo ukrýt svoji knihovnu s archivy v okolních jeskyních, kde byly také objeveny. Celkem bylo nalezeno více jak 500 hebrejských, aramejských a občas i řeckých rukopisů, z nichž 10 se dochovalo kompletně, v 11 jeskyních v oblasti Kumránu. Některé z nich jsou vystaveny v Muzeu Izraele v Jeruzalémě, ale protože se mnoho svitků během staletí rozpadlo na kousky, nadále pokračuje práce vědců na rozluštění textů. Ruiny nejsou velké, ale je možné zde spatřit kuchyni, scriptorium a refektář spolu se dvěma cisternami na vodu, zbytky akvaduktu, který napájel jezírka pro rituální očistu, a také můžete navštívit jeskyni, kde byla část svitků nalezena. K dispozici je vynikající audiovizuální prezentace, která Vám k ruinám poskytne výklad.

 

Centrum Mineral Beach

Lázeňské kúry s použitím proslulého bahna z Mrtvého moře, sirná jezírka a samozřejmě pláž na břehu Mrtvého moře, to jsou oblíbené turistické atrakce centra Mineral Beach („Minerální pláž“). V oblasti si sice můžete vybírat ze spousty letovisek, ale tohle je nejlepší volba nabízející vše, co můžete pro hodiny strávené u slaného jezera potřebovat. Jeho zařízení zahrnuje kavárnu, lehátka se slunečníky, bazén a nezbytné sprchy s čistou vodou, až vyjdete z moře.

 

Wadi David

Wadi David je jedno z dvou údolí tvořících Národní park En Gedi. Oblast s bujnou vegetací, v nápadném kontrastu k okolním pouštním kopcům, je rájem pro pěší turisty a milovníky divočiny. Můžete se vydat na pěší túru od vodopádu k oáze En Gedi Spring, v jejíž severozápadní části najdete zbytky chrámu z doby bronzové ze 4. tisíciletí př.n.l. zasvěceného kultu Měsíce. Uprostřed stavby se nachází kruhový „měsíční kámen“, zatímco dvě brány posvátného okrsku směřují k En Gedi Spring na jedné straně a k Shulamite Spring na druhé. Od Shulamite Spring túry pokračuje na sever k jeskyni Dodim Cave nad vodopádem. Od chrámu vedou trasy na severozápad směrem k Suchému kaňonu a na západ k čtvercové římské pevnosti a kruhové izraelitské pevnosti.

 

Wadi Arugot

Wadi Arugot je druhé, jižní údolí v NP  En Gedi. Tak jako ve Vádí David i zde se kolem trasy nachází mnoho jezírek a vodopádů, i když pěší turistika je místy náročnější, takže zde bývá méně návštěvníků. Pokud si budete chtít odpočinout, udělejte si zastávku u synagogy z 5. století  (u vstupu do vádí), kde můžete spatřit krásný mozaikový chodník s pestrými bujnými zvířecími motivy a dochovanými nápisy.

 

Pláž En Gedi

Veřejná pláž En Gedi Beach je dobrou volbou, pokud cestujete s omezeným rozpočtem a nechcete platit vstupné za smočení se v Mrtvém moři (a nechcete ani jet na Ein Bokek). Vybavení je zde základní a místo písku pláž nabízí kamení, takže si na nohy určitě vezměte sandály či žabky. Jižně odtud leží soukromý resort Ein Gedi Spa s pohodlnější pláží, kde jsou pro návštěvníky k dispozici lázeňské kůry, sirná jezírka a bazén na plavání.

 

Letovisko Ein Bokek Beach

Letovisko na jihovýchodním pobřeží Mrtvého moře má minerální pramen, který je používán pro léčebné účely už od dob starověku. Letovisko samotné je tvořeno shlukem hotelů a lázeňských zařízení určených jak pro ty, kdo sem přicházejí léčit kožní problémy, tak pro cestovatele, kteří si chtějí užít Mrtvého moře. K dispozici je výborná volně přístupná veřejná pláž. Na sever od města se nacházejí zbytky pevnosti Mezad Bokek, kterou postavili králové Judeje na ochranu před útoky Moábitů.

 

Wadi Bokek

Wadi Bokek je dalším místem pro pěší túry v okolí Mrtvého moře, plné nádherné zeleně a tryskajících pramenů, takže představuje příjemný a fotogenický kontrast k strohým skalám tyčícím se nad hlavou. Cesta sem je relativně pohodová a kdokoli se slušnou kondicí se může po této trase vydat do vádí, kde si pak odpočine, především pokud jste většinu dne strávili lenošením na pláži a ve vodě a chcete trochu pohybu, ne však náročnou túrou.

 

Vesnice a centrum Neve Zohar

Neve Zohar nabízí spa, restauraci a několik horkých minerálních pramenů ke koupelím. Stojí za to se vydat 3 km odtud k Mezad Zohar, pevnosti situované na kuželovité skále uprostřed úžasné scenérie hor. Jedná se o starou pevnost, kterou jako první zbudovali Nabatejci (stejní lidé, kteří postavili Petru v Jordánsku) a později ovládali Byzantinci. Na silnici mezi Neve Zohar a Aradem (níže) jsou dvě vyhlídková místa, kde se můžete těšit z krásných výhledů na Mrtvé moře.

 

Vrchol Mount Sodom

Vrchol tvořený skálou a solí je nezbytnou přírodní atrakcí pro ty, kdo chtějí návštěvu Mrtvého moře okořenit trochou dobrodružství. Jak jméno napovídá, je to jedno z míst, kde mělo ležet hříšné město Sodoma ze Starého zákona. K dispozici je zde spousta stezek pro pěší turistiku a horskou cyklistiku, a protože vrchol hory je stále 176 m pod hladinou moře, možná se jedná o nejnižší kopec, na který kdy budete moct vylézt.

 

Město Arad

Moderní město založené v roce 1961 je známé především díky významné archeologické lokalitě Tel Arad ležící vedle něj. Odkrývané kanaánské město pochází z 2. tisíciletí př.n.l., s palácem a chrámovým okrskem na severozápadní straně a s obytnými čtvrtěmi na jihozápadní straně. Linie hradeb, které byly zpevněny kulatými věžemi a prodlouženy až k citadele na akropoli, je stále možné pozorovat na několika delších úsecích. Stavby na akropoli pocházejí z post-kanaánského období: postaveny byly během více jak tisíce let, od raných izraelitských až do římských dob. Masivní zdi citadely byly opraveny za použití původního materiálu a do komplexu je možné vstoupit východní branou, po jejíž stranách stojí mohutné věže. Za hradbami leží zbytky různých budov pro skladování a také helénistické věře. Nejvýznamnější budovou je však židovský chrám na severozápadě citadely. Je to jediná židovská posvátná budova svého druhu, kterou zatím vynesly vykopávky na denní světlo. Protože vykopávky na chrámové plošině v Jeruzalémě nejsou povoleny, chrám v Aradu, který byl několikrát zničen a znovu postaven, má obrovský význam pro archeologii a historii religionu.

Mrtvé moře z Izraele nebo z Jordánska 

Historie a další informace  

Mrtvé moře (hebrejsky Jam Hamelach-Slané jezero, arabsky Bahr Lut-Lotovo moře) leží mezi Izraelem a Jordánskem více jak 400 m pod hladinou oceánu, takže se jedná o nejníže položené místo na Zemi. Jmenuje se mrtvé kvůli vysokému obsahu soli (25-30 %, zatímco Středozemní moře má 3,5 %), ve které nežijí žádné rostliny ani živočichové. Vnitrozemské jezero o délce 65 km a maximální šířce 16 km je rozděleno poloostrovem vyčnívajícím z východního pobřeží na menší jižní část s hloubkou pouze 4-6 m a větší severní s hloubkou až 433 m. Hlavní přítok vody obstarává řeka Jordán. Nemá žádný odtok, ale díky horkému klimatu v oblasti (roční průměrná teplota je více jak 25 °C) je míra odpařování tak vysoká, že se hladina vody udržovala prakticky neměnná. V nedávných letech ale bylo odkloněno větší množství vody z Galilejského jezera, takže přítok do Mrtvého moře se zmenšil a hladina poklesla. V důsledku toho jsou dnes severní a jižní část zcela odděleny poloostrovem. Kvůli omezenému přítoku čisté vody se obsah soli zvyšuje a existují vážné environmentální obavy, že Mrtvé moře může v příštích letech zcela vyschnout.