Hlavní atrakce Záhřebu a tipy na jednodenní výlety

Hlavní atrakce Záhřebu a tipy na jednodenní výlety 1

I když většina návštěvníků Chorvatska míří přímo na jeho krásné pobřeží, také metropole země Záhřeb nabízí řadu atrakcí. Žije v něm čtvrtina obyvatel země, je to politické i kulturní centrum Chorvatska a prosperující energické město s vynikajícími muzei, restauracemi a možnostmi nakupování. Většina hlavních atrakcí Záhřebu se nachází v centru města, které se skládá ze dvou částí: Horního města (Gornji Grad) a Dolního města (Donji Grad). Zatímco Horní město leží na vyvýšené planině a nachází se zde Záhřebská katedrála budova parlamentu, Dolní město je modernější oblast se špičkovými muzei a Chorvatským národním divadlem. Dobré místo, kde můžete začít svoji prohlídku Záhřebu, je náměstí Trg Bana Jelacica, hlavní náměstí, kde se setkává Horní a Dolní město.   

 

Horní město a kostel sv. Marka

Nádherné ulice dlážděné kameny a červené střechy z tašek ve starém záhřebském Horním městě představují krásné prostředí, kde můžete začít svoji prohlídku chorvatské metropole. Horní město kdysi tvořila dvě samostatná města Kaptol a Gradec, a dnes se zde nachází mnoho z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí města, jako je katedrála, budova parlamentu a řada muzeí a kostelů. K dalším atrakcím patří známá kamenná brána označující vchod do východní části a dřívějšího města Gradec, náměstí Kaptol s mnoha budovami z počátku 17. století a tržiště Dolac s ovocem a zeleninou. Zřejmě nejnápadnější stavbou je však kostel sv. Marka, který snadno poznáte podle střechy z pestrých tašek s erby Chorvatska, Dalmácie, Slavonie a města Záhřebu. Historie kostela sv. Marka spadá až do počátku 13. století a k jeho dalším pozoruhodným prvkům patří románská okna, gotický portál od Ivana Parlera a série soch 12 apoštolů spolu s Ježíšem, Marií a sv. Markem. Nahlédněte také dovnitř, kde spatříte nádherný interiér se sochami od Ivana Meštroviče a s freskami od Jozo Kljakoviče. 

Adresa: Trg Sv Marka 5, Záhřeb

 

Záhřebská katedrála a pokladnice

Záhřebská katedrála Nenebevzetí Panny Marie, dříve známá jako katedrála sv. Štěpána, byla vztyčena na místě předchozí stavby zničené Tatary na počátku 13. století. Je známá svými dvěma složitě zdobenými věžemi; současná katedrála byla postavena ve druhé polovině 13. století, ačkoli od té doby došlo k mnoha úpravám a renovacím, které změnily její vzhled. Naposledy to bylo zemětřesení v roce 1880, které zničilo velkou část včetně kopule a zvonice; při rekonstrukci byl ale zachován původní středověký design. Nenechte si ujít ani pokladnici katedrály s mnoha náboženskými uměleckými díly, vzácnými oděvy a sakrálními předměty.  

 

Muzeum Mimara

Muzeum Mimara (Muzej Mimara) bylo zřízeno proto, aby hostilo sbírku, kterou mu věnoval soukromý sběratel Ante Topič Mimara v roce 1972. Nachází se v neorenesanční budově z roku 1895 a rozsáhlá sbírka pokrývá širokou škálu předmětů z řady lokalit a časových období, včetně archeologické sbírky obsahující předměty ze starověkého Egypta, Mezopotámie, Persie, Blízkého východ, Dálného východu, Indie, ale také z incké a pre-incké Jižní Ameriky. Dále se zde nachází velká sbírka skla z Evropy a z ostatních zemí ve Středomoří spolu s nábytkem ze středověku a sochami ze starého Řecka. K obrazům patří práce holandských mistrů Rembrandta a Ruisdaela, italských umělců Rafaela Santiho a Paola Veronese, vlámských malířů Rubense a Van Dycka a španělských malířů Velázqueze a Goyi. Francouzští a angličtí umělci jsou zde zastoupeni pracemi Renoira, Degase, Bouchera a Delacroixe, zatímco k pozuhodným skulpturám patří díla Augusta Rodina a Jean-Antoine Houdona. 

Adresa: Trg Franklina Roosevelta 5

                                                                                                              

Pavilon umění a Meštrovićova galerie

Záhřebský Pavilon umění (Umjetnički Paviljon) postavený pro mezinárodní výstavu v Budapešti v roce 1896 získal v Záhřebu svůj trvalý domov poté, co byl jeho původní železný rámec převezen a znovu složen na svém současném místě. Typický je pro něj jeho barevný žlutý secesní exteriér; Pavilon umění dnes slouží pro střídající se expozice současného umění a obsahuje významné práce Ivana Meštroviče. Jedná se o nejstarší výstavní síň svého druhu v Chorvatsku, která je obrácena čelem k nám. Trg Kralja Tomislava, což je velké náměstí se sochou prvního krále Chorvatska.

Milovníky umění jistě zaujme také Meštrovićova galerie (Atelje Meštrović) sídlící v domě ze 17. století, kde Ivan Meštrović kdysi žil a pracoval. Vystaveno je zde asi 300 skulptur ze dřeva, kamene a bronzu, ale také jeho kresby. Nábytek a litografie představující řadu témat včetně náboženství a portrétů. Nejuznávanější chorvatský umělec a světově proslulý sochař 20. století  Meštrović (1883-1962) se později přestěhoval do Paříže, kde se spřátelil se sochařem Augustem Rodinem. Jedna z Meštrovičových nejslavnějších prací je Pieta Romana dnes vystavená ve Vatikánu. 

Adresa: Trg kralja Tomislava 22, 10000, Záhřeb

 

Archologické a etnografické muzeum

Záhřebské Archeologické muzeum (Arheoloski Muzej) zaměřující se na bohatou historii Chorvatska se může chlubit pěti hlavními sbírkami s asi 400 000 předměty, z nichž mnohé pocházejí z okolní oblasti. Za pozornost stojí především zdejší expozice egyptských mumií (písmo na textilii na „záhřebské mumii“ dosud nebylo rozluštěno), řeckých váz, a také středověká sekce zaměřující se na dobu Stěhování národů. K nejvýznamnějším artefaktům patří socha Hlava Plautilly ze starověkého města Salona, ale také rozsáhlá sbírka mincí obsahující řecké, keltské, římské, byzantské i moderní kousky.

Cenné je rovněž zdejší Etnografické muzeum (Etnografski Muzej) s rozsáhlou sbírkou představující kulturní historii Chorvatska prostřednictvím keramiky, šperků, zlata, hudebních nástrojů, textilií, nářadí, zbraní a zdobných krojů. Nenechte si ujít samostatnou výstavu chorvatských lidových krojů, jejichž různé barvy a styly ilustrují regionální pestrost země.   

Adresa: 19 Nikola Subic Zrinski Square, Box 13, Záhřeb

 

Chorvatské národní divadlo

Chorvatské národní divadlo (Hrvatsko Narodno Kazaliste) bylo postaveno roku 1895 vídeňskými architekty Hermannem Helmerem a Ferdinandem Fellnerem a stojí v severozápadním rohu záhřebské „Zelené podkovy“ v Dolním městě. Impozantní žlutou budovu na nám. Trg Marsala oficiálně otevřel v roce 1894 rakouský císař František Josef I. a dnes je stavba symbolem Dolního města. Postavena byla v neo-barokním a rokokovém stylu se dvěma malými kopulemi v popředí a větší kopulí vzadu a může se rovněž chlubit nádherným interiérem s pracemi od Vlaho Bukovače a skulpturou Stěna života od Ivana Meštroviće. Pokud to bude možné, snažte se divadlo navštívit při příležitosti konání některého představení opery, baletu či dramatu.   

Adresa: Trg maršala Tita 15, 10000, Záhřeb

 

Moderní galerie

Záhřebská galerie moderního umění (Modernía Galerija) se nachází v Dolním městě v nádherném Vraniczanyho paláci postaveném v roce 1882. Spatříte zde řadu krásných prací od chorvatských umělců 19. a 20. století; Galerie moderního umění byla otevřena v roce 1973, ačkoli instituce pochází už z počátku 20. století, kdy začala získávat významná díla od umělců, jako je Ivan Meštrović, Mirko Rački a F. Bilak. Sbírka se v průběhu let rozrostla a dnes představuje práce od Ljubo Babiče, Miljenka Stančiče, Vjekoslava Karase, M. Mašiče, Emanuela Vidoviče a řady dalších známých Chorvatů, spolu s častými výstavami současného umění.

Adresa: Andrije Hebranga 1, Záhřeb

 

Park Maksimir

Park Maksimir (Maksimirska) byl navržen ve stylu staré anglické zahrady a jedná se o krásný zelený prostor zabírající téměř 45 akrů. Je to největší park v Záhřebu se dvěma pavilony, Pavilonem Bellevue postaveným v roce 1843 a Pavilonem Echo podle švýcarského designu. Park se rovněž může chlubit mnoha vynikajícími stezkami, umělými jezírky, zalesněnými úseky a květinovou zahradou, takže se jedná o skvělé místo pro relaxaci či piknik. Pokud budete cestovat i s dětmi, na místě naleznete rovněž malé zoo. Místní lidé park nazývají „živá památka“ města, kdy byl Park Maksimir pojmenován po biskupovi Maksimilijanu Vrhovacovi, který stál za jeho zřízením v roce 1794. Naproti parku se pak nachází fotbalový stadion Maksimir (Dinamo), kde Chorvatsko hostí mezinárodní zápasy.   

 

Kostel sv. Kateřiny

Jezuitský kostel sv. Kateřiny byl postaven v první polovině 17. století a bývá považován za jeden z nejkrásnějších kostelů v Záhřebu. K hlavním zajímavostem patří interiér s mnoha krásnými příklady barokního umění a se štukovými reliéfy od italského umělce Antonia Quadria pocházejícími z 20. let 18. století. Za pozornost rovněž stojí strop hlavní lodi s medailony se scénami ze života sv. Kateřiny od Giulia Quaglii. Pozoruhodný je rovněž oltář sv. Ignáce od Francesca Robby a za hlavním oltářem freska Sv. Kateřina mezi alexandrijskými filosofy a spisovateli od Krištofa Andreje Jelovšeka z roku 1762. 

Adresa: Katarinin trg bb, 10000, Záhřeb

 

Věž Lotrščak

Věž či pevnost Lotrščak (Kula Lotrščak) byla postavena, aby střežila jižní bránu v hradbách města Gradec, pochází ze 13. století a je jedním z typických symbolů Záhřebu. Pověst říká, že velká hranatá románská věž kdysi obsahovala zvon, který zvonil vždy v noci před uzavřením bran, aby upozornil obyvatele venku, že se mají vrátit (kdo by tam zůstal, musel by venku přečkat celou noc). V 19. století bylo k věži přistavěno IV. patro a okna a na střeše umístěn kanon, ze kterého se od té doby střílí každý den v poledne. Návštěvníci mohou na věž vylézt a budou odkud mít nádherný výhled na město, a tají navštívit její výstavní galerii a obchod se suvenýry.

Další významnou středověkou stavbou je Kamenná brána (Kamenita Vrata), poslední z pěti původních městských bran. Postavena byla ve 13. století a přežila požár v roce 1731 i s obrazem Marie a Ježíše. Na oslavu významného díla pro něj byla postavena kaple, kam od té doby míří poutníci; dnes ho zde můžete spatřit za kovovou mříží). 

Adresa: Strossmayerovo šetalište 9, 10000, Záhřeb

 

Městské muzeum

Městské muzeum (Muzej Grada Zagreba) v záhřebském Horním městě se skládá z kláštera sv. Kláry, věže ze 12. století a bývalé sýpky ze 17. století. Postaveno bylo u východní hradby města, je v provozu od roku 1907 a hostí 12 sbírek s téměř 75 000 předměty. Sbírky popisují historii Záhřebu prostřednictvím dokumentů, map, uměleckých děl, archeologických nálezů a dalších historických předmětů včetně zmenšeného modelu starého města Gradec. Městské muzeum nabízí rovněž interaktivní část pro děti i s praktickými „dílnami“ a herními místnostmi.   

Adresa: Opatička ulica 20, 10000, Záhřeb

 

Strossmayerova galerie starých mistrů

Strossmayerova galerie starých mistrů (Strossmayerova Galerija Starih Majstora) se nachází ve II. poschodí Chorvatské akademie umění a věd v Dolním městě. Stavbu neorenesanční budovy z 19. století zadal biskup Josip Juraj Strossmayer, aby byla sídlem Akademie i Galerie starých mistrů a hostila sbírku téměř 600 předmětů, které jí sám daroval. K vidění jsou zde práce umělců, jako byl Giovanni Bellini, Paolo Veronese, G. B. Tiepolo, Bartolomeo Caporali, P.P. Proudhon, J.B. Carpeaux, Brueghel, Van Dyck a Chorvaté Medulič/Schiavone a Benkovič, ale také skulpturu od Ivana Meštroviće.

Za návštěvu stojí i Muzeum umění a řemesel s více jak 160 000 artefakty z Chorvatska i z dalších evropských zemí. K vidění jsou zde textilie včetně proslulých výšivek z města Varaždínu a tapiserií z belgických měst Tournai, Antverpy a Brusel, dále vzácné šperky, hudební nástroje a gotický i barokní skulptury, malby a keramika.   

Adresa: Trg Nikole Subica Zrinskog 11, Záhřeb

 

Muzeum naivního umění a muzeum rozpadlých vztahů

Kromě mnoha institucí zaměřujících se na umění a historii se Záhřeb může chlubit také řadou poměrně unikátních až svérázných muzeí, které jistě stojí za návštěvu. K nejoblíbenějším z nich patří Chorvatské muzeum naivního umění (Hrvatski Muzej Naivne Umjetnosti) s mnoha expozicemi prací známých naivistických umělců, jako je Ivan Generalič, Mraz, Mirko Virius a Smaljic. Vystaveny jsou také práce v podobném „primitivním“ stylu od zahraničních umělců.

Další zajímavostí je Muzeum rozpadlých vztahů (Muzej prekinutih veza) s pozoruhodnými sbírkami osobních předmětů a artefaktů od bývalých milenců a partnerů, z nichž každý je doplněn podrobnostmi o konkrétním rozpadlém vztahu. 

Adresa: Sv Cirila i Metoda 3, Gornji grad, Záhřeb

 

Záhřebská botanická zahrada

Botanická zahrada (Botanički Vrt) původně vznikla jako výzkumný prostor botanické fakulty Záhřebské univerzity. Zabírá rozlohu asi 50 000 m² a je součástí série parků, které tvoří záhřebskou „Zelenou podkovu“ v Dolním městě. Na jejích pozemcích se nachází arboretum, dva rybníky s řadou vodních rostlin, okrasný most a asi 10 000 různých druhů rostlin, takže zahrada představuje příjemné útočiště z městského ruchu a skvělé místo pro relaxaci či procházku.

Poté – pokud ještě budete mít energii na návštěvu dalšího muzea – můžete navštívit nedaleké Přírodovědecké muzeum (Hrvatski Prirodoslovni Muzej). Sídlí v Paláci Amadeo postaveném na počátku 18. století a může se chlubit asi 2,5 miliony exponátů, jako jsou minerály z celého světa, rozsáhlá zoologická sbírka dokumentující pestrost rostlin a živočichů Chorvatska, a také nálezy z místních archeologických vykopávek.   

Adresa: Marulicev trg 9A, Záhřeb 

 

KDE SE V ZÁHŘEBU UBYTOVAT:   

Doporučujeme následující hotely v centru Záhřebu prakticky umístěné nedaleko hlavního náměstí a hlavních atrakcí:   

Esplanade Zagreb Hotel: historický luxusní hotel s krásným secesním salonem a starosvětským kouzlem, s provensálskou kosmetikou (L’Occitane) a vynikající restaurací.

Best Western Premier Hotel Astoria: hotel střední třídy, kousek cesty pěšky od starého centra, gratis káva a snídaně formou bufetu, bezplatné wifi a parkování.  

ZIGZAG Integrated Hotel Zagreb: nabízí skvělou hodnotu a nachází se jen pár kroků od hlavního náměstí, je v současném stylu a má prostorné apartmány.  

Hotel Rebro: ekonomický, čistý a pohodlný, moderní interiéry, poblíž se nachází kavárny a restaurace.

 

TIPY NA JEDNODENNÍ VÝLETY ZE ZÁHŘEBU 

Přestože samotný Záhřeb představuje skvělý cíl pro jednodenní výlet pro turisty rekreující se u chorvatského pobřeží, nebudete zklamáni, pokud se rozhodnete si blíže prohlédnout město a jeho okolí. K nejoblíbenějším cílům v okolí patří město Samobor, které bylo založeno ve 13. století a je známé svými starobylými úzkými kamennými uličkami a krásným hlavním náměstím Trg Kralja Tomislava, a také ruinami staré pevnosti na kopci Tepic známé jako Stari Grad.

Dnes Samobor představuje oblíbený cíl pro ty, kdo se rádi věnují pěší turistice, a bývá považován za jedno z nejlepších center nabízejících chorvatskou kuchyni. Dále se zde koná oblíbený karneval v Samoboru, který probíhá každoročně vždy v lednu či únoru už od počátku 19. století. Za pozornost rovněž stojí dobře zachovalý hrad Trakošćan postavený ve 12. století, s vysokými zdmi a obklopený prostředím podobným parku. 

Slavonie – Chorvatsko, jaké asi neznáte