Pět biblických lokalit, které byly v nedávných letech vyrabovány

Pět biblických lokalit, které byly v nedávných letech vyrabovány 1

Mezopotámie, oblast mezi řekami Eufrat a Tigris, kde se dnes nachází Sýrie a Irák, bývá označována jako kolébka civilizace, protože se učenci a archeologové shodli, že právě zde započala civilizace. Mezopotámcům bývá přičítán vynálež různých aspektů lidské kultury, jako jsou zákony, zemědělství, chov domácích zvířat, a mnoho dalšího. Také se v oblasti nachází řada významných biblických lokalit.

Bohužel však byly mnohé starověké lokality vyrabovány, přičemž artefakty nalezené hluboko v zemi byly prodány na černém trhu. K rabování nejčastěji dochází během válek, přírodních katastrof a povstání, avšak neomezuje se pouze na tyto okolnosti. Protože soukromí sběratelé jsou ochotni za biblické artefakty zaplatit obrovské sumy, rabování bude nejspíše pokračovat i v budoucnosti, pokud vlády nepodniknou něco, by ho zastavily. Pamatujte na to, když budete číst o následujících biblických lokalitách, které byly v nedávné době vyrabovány.

 

Al-Yahudu, Irák

Záhadou je, že tato biblická lokalita je opakované rabována, ale úřady a instituce nedokážou přesně určit, kde se místo nachází – ačkoli zloději ji evidentně najdou bez problémů. Tato lokalita leží v někdejší Mezopotámii na území dnešního Iráku. Al-Yahudu je místo, kam se Židé přesunuli poté, co je král Nebukadnesar vyhnal z Babylonu. Hebrejská bible popisuje, kde se místo nachází a jak Babyloňané Židy vyhnali v roce 587 př.n.l., což je tentýž rok, kdy obsadili Jeruzalém. To je důležité, protože zde nalezené a ukradené tabulky, které se během posledních dvou desetiletí objevily, patrně popisují život Židů, kteří se do oblasti přesídlili. Vědci vědí, že do dnešního dne bylo nalezeno více jak 200 tabulek, a pokud by našli místo samotné, nejspíš by našli další, ačkoli zřejmě ne kompletní série.  

 

Betlém, Pelestina  

Betlém, jedna z nejdůležitějších biblických lokalit a podle bible rodiště Ježíše Krista, leží na Západním břehu Jordánu. Město a jeho okolí ukrývá hrobky a archeologicky významné památky, a také nálezy staré více jak 4000 let. Nalézá se zde také kdysi kompletní nekropole, ta však byla v průběhu času zničena ať už stavebními aktivitami nebo rabováním.

Palestinský památkový ústav bohužel nemá mnoho zdrojů jak rabování zabránit. Situaci navíc komplikuje stav a socioekonomické klima v oblasti: vysoká míra nezaměstnanosti a chudoba se zde kombinují s izraelsko-palestinským konfliktem. Při takové nezaměstnanosti a bídě to některé lidi láká k archeologickým lokalitám, které obsahují zlato (zde nazývané jinn). Zpráva říká:

„Vládne zde dočasná ztráta paměti, a posedlost zlatem (jinn) má negativní vliv na chování lidí.“

Tato posedlost v oblasti Betléma skutečně existuje, ovšem není vůbec jisté, zda zloději budou odměněni zlatými nálezy, které by mohli prodat.           

                                                                                                                                

Kumránské jeskyně, Západní břeh Jordánu

Kumrán, který se nalézá na Západním břehu Jordánu, ukrývá velké množství starověkých jeskyní. Právě zde byly nalezeny tzv. Svitky od Mrtvého moře, které jsou velmi důležité tím, že obsahují texty označované jako nejstarší verze hebrejské bible. Je to asi 900 samostatných rukopisů z biblických knih Deuteronomium, Genesis, Exodus, Izajáš a kniha Královská. Většina svitků je vyrobena z kůže, jen jeden z mědi, a ten prý prozrazuje směr ukrytého pokladu. Další texty na svitcích obsahují různé nekanonické (apokryfní) biblické texty, společenská pravidla, písně, žalmy a kalendáře.

Svitky byly nalezeny už v roce 1947, od té doby však byly jeskyně rabovány, a právě zloději nalezli nejvíce svitků. Podle zpráv byl nový svitek nalezen v roce 2017 v nově nalezené jeskyni, který byla jinak prázdná. Archeologové však zjistili, že jeskyně už byla vyrabována, protože v ní našli moderní krumpáče. Od té doby byly objeveny také další jeskyně, opět prázdné, což vede archeology závěru, že se zde nacházely ještě další svitky, které však byly ukradeny.

 

Týros v Libanonu

Strověké fénické město Týros, které existuje nejméně od 10. století př.n.l., je jednou z nejvýznamnějších historických lokalit ve Středomoří v oblasti dnešního Libanonu, a také významnou biblickou lokalitou. Bylo to další město, o které se zajímal král Nebukadnesar II.; ten město se svou armádou obsadil a řídil po dobu 13 let, během kterých se obyvatelé přestěhovali na jiná místa. Nakonec se Týros stal jedním z nejsilnějších fénických městských států, a v současnosti je na seznamu památek UNESCO.

Podle hebrejské bible dělníci z Týrosu pomáhali stavět první chrám, nejsvětější místo v judaismu, přičemž pracovali pro krále Davida a Šalamouna. Bohužel však byla i tato lokalita ve velkém rozsahu vyrabována minimálně v průběhu posledních pěti desetiletí. Nic není svaté těm, kdo jsou stiženi válkami a bezútěšnou ekonomickou situací, protože zdejší zloději se neštítili vyhodit do vzduchu sarkofág, aby mohli jednotlivé kousky prodat sběratelům (1989), zatímco jiní zloději vyrabovali místo, které podle archeologů nejspíš bylo dětský hřbitov (1990).

 

Chrámová hora v Jeruzalémě

Chrámová hora je jednou z nejvýznamnějších náboženských lokalit v Jeruzalémě, který je uctívaná křesťany, židy i muslimy, přičemž každé z těchto náboženství ji v různých obdobích mělo ve své moci. Ohledně Chrámové hry existují dvě myšlenkové školy. Jedni říkají, že biblický král Šalamoun zde vybral místo pro stavbu prvního chrámu v 10. století př.n.l., zatímco jiní tvrdí, že se Chrámová hora vůbec nenacházela v samotném Jeruzalémě, který v té době nebyl větší než vesnice.

Bez ohledu na svoji historii bylo místo rabováno, naposledy v roce 2001. Podle zpráv někdejší izraelský premiér Ehud Barak dovolil Palestincům na místě kopat. Tito kopáči pak prodali nalezené artefakty za miliony dolarů. Některé z nich se podařilo získat zpět: keramické střepy popsané starohebrskými nápisy, tzv. ostrakony, stříbrné mince, kamennou menoru a další. Na většině z nich je konkrétně uvedeno město Jeruzalém. 

Památky v Sýrii a Iráku, které zničila či poškodila ISIS