Jak covid-19 ovlivní přicházející chřipkovou sezónu?

Jak covid-19 ovlivní přicházející chřipkovou sezónu? 1

V březnu, kdy se jižní polokoule připravovala na zimní chřipkovou sezónu a zároveň bojovala s COVID-19, sestavila epidemioložka Cheryl Cohen s kolegy z jihoafrického Národního institutu pro infekční choroby (NICD) plán, jak se z dvojnásobné hrozby poučit. Chtěli sledovat interakce mezi sezonními respiračními viry a virem SARS-CoV-2, který způsobuje COVID-19. Změní nákaza jedním z nich riziko, že člověk chytí i druhé? A jak to vypadá s lidmi, kteří mají obojí?

Ale chřipková sezona – a s ní odpovědi – nepřišly. Centrum pro respirační onemocnění a meningitidu při NICD, které Cohen vede, zaznamenalo od konce března pouze jediný případ chřipky. V předchozích letech zdokumentovaly v tomto období platformy pro dohled v zemi v průměru 700 případů. Cohen říká: „Provádíme dohled týkající se chřipky od roku 1984, ale tohle je bezprecedentní.“  Některé případy pravděpodobně zůstaly přehlédnuty, protože kliniky byly dočasně uzavřeny a lidé s mírnými symptomy se vyhýbali ordinacím lékařů a klinikám. „Ale nemyslím si, že bychom mohli celou chřipkovou sezónu zmeškat při všech našich programech dohledu.“

Omezení cestování, uzavření škol, společenský odstup a nošení roušek zřejmě v Jihoafrické republice, zcela zabránilo šíření chřipky. Podobné zprávy přicházejí z Austrálie, Nového Zélandu a z částí Jižní Ameriky.

Severní polokoule doufá, že bude mít také takové štěstí. Pár případů na jihu může znamenat málo nákazy šířící se na sever, říká Pasi Penttinen, vedoucí programu zabývajícího se chřipkou a respiračními onemocněními při Evropském středisku pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Ale pokud uzavírky a společenský odstup nebudou uplatněny v říjnu, listopadu a prosinci, chřipka se bude šířit mohem více než tomu byla na jiíhu, varuje virolog John McCauley, ředitel Celosvětového chřipkového centra při Institutu Francise Cricka v Londýně. Vyhlídka na chřipkovou sezónu během pandemie koronaviru je pro odborníky v oblasti zdraví mrazivá. Nemocnice a kliniky jsou už tak pod tlakem hrozícího nahromadění nových respiračních infekcí, jako je chřipka a RSV (lidský respirační syncyciální virus), další sezónní patogen, který může způsobit vážné onemocnění u malých dětí a starších lidí. V USA, kde některé oblasti už čelí dlouhému čekání na výsledky testů na COVID-19, mohou další zpoždění narůst s tím, jak poptávka po testech vzroste vlivem chřipkových symptomů.

 „Potřeba pokusů o eliminaci SARS-CoV-2 bude intenzivní,“ říká Marc Lipsitch z Harvardské školy veřejného zdraví  T.H. Chan.

Protože jižní polokoule byla z velké části ušetřena, výzkumníci mají jen málo důkazů o tom, jak může COVID-19 ovlivnit průběh vypuknutí chřipky. Předmětem zájmu je především souběžná infekce: případ, že by se lidé nakazili zároveň COVID-19 a chřipkou, říká Ian Barr, zástupce ředitele Přidruženého centra WHO pro reference a výzkum chřipky v Melbourne v Austrálii. „Dva nebo tři viry bývají normálně horší než jeden.“

Ale následky souběžné infekce dvou virů ze skupiny SARS-CoV-2 zatím nebyly důkladně prozkoumány. V dubnu zjistil tým ze Stanfordské univerzity, že mezi 116 lidmi v severní Kalifornii, kteří byli v březnu testováni pozitivně na koronavirus, bylo 24 testováno pozitivně také na min. jeden další respirační patogen, nejčastěji rhinoviry a enteroviry, které způsobují symptomy obvyklé u nachlazení, a také RSV. Jen jeden pacient měl chřipku, i když kolem jí pravděpodobně už tolik nekolovalo vzhledem ke konci chřipkové sezóny v USA, říká patolog Benjamin Pinsky ze Stanfordské univerzity, který je spoluautorem studie. Ta nezjistila rozdíly ve výsledcích mezi pacienty s COVID-19 s nebo bez dalších infekcí, ale byla příliš malá, než aby z ní bylo možné vyvodit širší závěry.

Aby vše bylo ještě složitější, mít jeden virus může změnit šance člověka na nakažení se druhým. Epidemioložka Sema Nickbakhsh a její tým na Univerzitě v Glasgow našli pozitivní i negativní vztahy mezi různými páry respiračních virů, a to i po přizpůsobení matoucích faktorů (které způsobí, jestli se oba viry projeví souběžně nebo v jiném čase), jako je jejich tendence narůstat a ubývat s ročními obdobími. Souběžné infekce chřipkou a jinými respiračními viry jsou podle Nickbakhsh relativně vzácné a interakce mezi chřipkou a dalšími viry, které její skupina zdokumentovala, naznačily ochranné působení. To znamená, že když nakazíte jedním typem chřipkového viru, virem A, podle všeho se snižuje šance, že se nakazíte také rhinovirem, jak vědci zjistili už v roce 2019 (mechanismus stojící za tímto efektem zatím není jasný). Epidemioložku Nickbakhsh více zajímá RSV, který (jak její tým zjistil) má pozitivní interakce s CoV-OC43, druhem koronaviru stejného rodu jako SARS-CoV-2. Je možné, že když máte COVID-19, zvýší se tím Vaše náchylnost k RSV, nebo naopak, říká. Stanovení možných interakcí mezi COVID-19 a dalšími infekcemi vyžaduje velký počet vzorků od pacientů testovaných na SARS-CoV-2 a další respirační viry. Přitom budou důležité rychlé testy na duální diagnózy jak pro výzkum, tak pro rozhodnutí ohledně léčby, říká Benjamin Singer, plicní a JIP lékař na Severozápadní univerzitě, Illinois, USA.

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv vydal nouzovou autorizaci pro použití testů na kombinaci chřipky a COVID-19 vytvořených společnostmi Qiagen, BioFire Diagnostics a americkým Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí. Blížící se zima na severní polokouli také přitáhla novou pozornost k vakcínám proti chřipce, které mohou omezit počet lidí přijatých do nemocnice s vážnými stavy v době, kdy zdravotní systém zápasí s pandemií. Výrobci vakcíny proti chřipce, jako jsou společnosti GlaxoSmithKline a AstraZeneca vyhlásily zvýšení výroby pro sezonu 2020–21. CDC očekává rekordních 194 až 198 milionů dávek, což je nárůst o 20 mil. dávek oproti loňskému roku. Minulý měsíc britský zdravotní systém NHS vyhlásil, že rozšíří věkové skupiny pro bezplatné očkování proti chřipce také na děti a dospělé.

Ale co když je chřipková sezona druhořadá? Zdroje nalévané do imunizační kampaně nutně ubírají z odpovědí na COVID-19 , říká Penttinen, jehož tým poskytuje vodítka pro členské státy EU ohledně vakcinace proti chřipce. Přesto je dlouhodobě míra vakcinace v Evropě „pod optimem“ (míra mezi staršími dospělými, což je v mnoha zemích cílová populace pro vakcinaci proti chřipce, se pohybuje od 2 % do 72,8 % v závislosti na té které zemi, jak říkají údaje ECDC z roku 2018.)

„Myslím, že je zde tendence říkat ´měli bychom chybovat z důvodu opatrnosti a vkládat úsilí alespoň do udržování, ne-li zvýšení, pokrytí vakcínou proti chřipce´,“  říká Penttinen.

Jižní polokoule, která se úspěšně vyhula chřipkové epidemii, může ještě více přispět k vytvoření slepého místa: menší oběh chřipkového viru znamená méně vodítek ohledně toho, které genetické varianty převažují a nejspíše přispívají k příští chřipkové sezoně. Současná rekordně nízká sezóna vytváří genetické zúžení, jak říká McCauley, a chřipkové varianty, které přežijí, „budou pravděpodobně nejúčinnější, a tím také nejnebezpečnější.” Není přitom jasné, které varianty převládnou, když začne chřipka opět nevyhnutelně vystrkovat hlavu. Barr a McCauley, jejichž instituce jsou 2 z celkem 6, které sbírají a analyzují vzorky chřipky, aby rozhodly o složení vakcíny pro příští rok, říkají, že získali méně vzorků od pacientů než v předchozích letech. Nedostatečná data mohou vést k vytvoření méně efektivní vakcíny pro jižní polokouli v roce 2021. Obsah směsi přitom musí být znám do konce měsíce září.

„Je to trochu znepokojující,“ říká Barr, „ale děláme, co můžeme s viry, které máme.“ 

***

Nový český antigenní test na bazi slin dnes vyrábí společnost Bakter Medical. Jejich testy doporučují přední čeští odborníci: podle českých laboratorních výsledků mají velkou shodu s PCR testy. Testy mohou snadno provádět i osobami bez zdravotnické kvalifikace a nevyžadují laboratorní vybavení. Jsou vhodné pro testování do firem, domov důchodců, škol, sportovních organizací apod.. Testy můžete provádět doma před schůzkou, návštevou rodiny, odchodem do zaměstnání nebo na různé akce. Více o testech se můžete dovědět na stránkách https://www.baktermedical.cz/