Kolik lidí žije ve Francii?

Kolik lidí žije ve Francii? 1

Francouzský statistický úřad INSEE uvádí, že k 1. lednu 2023 měla Francie 68 milionu obyvatel: z toho 65,8 milionu v kontinentální Francii a 2,2 milionu v pěti zámořských departementech.

Francouzská republika, jak zní její oficiální název, je známá po celém světě. Tento název je v originální francouzštině vyjádřen jako „République française„. Tato země je jednou z nejdůležitějších na světě, s vlivem, který sahá mnohem dále než její geografické hranice.

Paříž, známá také pod svým francouzským názvem Paris, se pyšní tím, že je hlavním městem této velké a vlivné země. Paříž je město, které je známé svým jasným kulturním vlivem a je považováno za jedno z nejkrásnějších na světě. Své pověsti o městě lásky a světel Paříž děkuje ikonickým památkám jako je Eiffelova věž, Louvre, Notre-Dame, Montmartre a mnohé další.

Pokud se podíváme na Francii z pohledu geografie, její rozloha je ohromující. Celkově, pokud zahrneme i zámořská teritoria jako Francouzskou Guyanu, Guadeloupe, Martinik, Mayotte a Réunion, dosahuje Francie rozlohu 643 801 km2. Tato teritoria jsou považována za přímou součást Francie. Nicméně, tato čísla nezahrnují některá další francouzská zámořská teritoria s odlišným právním statutem, jako je například Nová Kaledonie.

Pokud se zaměříme na metropolitní Francii, což je území pouze v Evropě, její rozloha je 551 500 km2. Toto činí Francii největším státem Evropské unie. Její rozloha je srovnatelná s takovými zeměmi jako je Keňa nebo Madagaskar. V rámci Evropy jsou jediné země, které jsou větší než Francie, Rusko a Ukrajina.

Státní zřízení Francie je poloprezidentská republika. To znamená, že prezident a premiér sdílejí pravomoci a zodpovědnosti ve vedení země.

Co se týče obyvatelstva, Francie je domovem pro přibližně 68 milionů lidí, pokud se zahrnují i její zámořská území. Pouze na evropské pevnině, tedy v metropolitní Francii, žije téměř 66 milionů  obyvatel. Velké množství populace je soustředěno v severní a jihovýchodní části země, konkrétně v oblastech okolo Paříže a Lyonu. Ale mnoho dalších velkých měst a aglomerací se nachází po celé zemi.

Francie je známá svou historií jako silně imigrační země. Od 19. století otevřela své dveře pro mnoho lidí hledajících nové příležitosti. Ve 20. a 30. letech 20. století došlo k výraznému poklesu populace, což přimělo Francii k otevření svých hranic pro imigranty. Tito imigranti přicházeli především z Polska, Itálie a dalších jihoevropských zemí. Díky této imigrační politice dnes ve Francii žije několik generací obyvatel neevropského původu. Francouzská společnost si tradičně zakládá na otevřenosti, integraci a toleranci a očekává od těch, kteří se rozhodnou jí přijmout jako svůj nový domov, dodržování francouzských hodnot a kultury.

Nelze zapomenout na Francouze žijící mimo kontinentální Francii. Významné francouzské menšiny lze najít především v zámořských departementech a teritoriích Francie a v zemích s významnou frankofonní menšinou, jako jsou Švýcarsko, Spojené státy americké, Kanada, Argentina, Brazílie, Chile a Uruguay.