Nošení roušek spolu se společenským odstupem omezují šíření covid-19

Nošení roušek spolu se společenským odstupem omezují šíření covid-19 1

Síťový model ukázal, že tato dvě opatření společně zabraňují epidemiím viru, pokud je dodržuje minimálně 60 % populace.

Nedávná studie provedená výzkumníky z Newyorské univerzity ve spolupráci s vědci z Politecnico di Torino v Itálii ukazuje, že kombinace společenského odstupu a nošení roušek/respirátorů může snížit šíření viru covid-19. Výsledky studie byly publikovány v časopise Chaos.

„Pandemie covid-19 odhalila význam nefarmaceutických intervencí při omezování infekčních nemocí přenášených vzduchem,“ uvedli autoři. „Napříč řadou observačních studií bylo zjištěno, že společenský odstup a nošení roušek brzdí šíření covid-19, ale chybí přesné pochopení jejich kombinované účinnosti.“

Pro studii výzkumníci použili model sítě, který zahrnuje datové body a vazby mezi nimi. Model studie byl založen na „citlivém, exponovaném, infikovaném nebo odstraněném rámci“, přičemž každý bod představoval zdravotní stav jednotlivce. Linky představovaly jakýkoli potenciální kontakt mezi dvojicemi jednotlivců. Model použil data z mobilních telefonů a z průzkumů sociální sítě Facebook, která byla získána od institutu HME na University of Washington. Další data byla shromážděna z New York Times, který shromáždil kumulativní případy na obyvatele ze všech 50 států USA.

Zjištění studie ukázala, že je možné předcházet virovým epidemiím, pokud alespoň 60 % populace dodržuje obě opatření: nošení roušek a společenský odstup. Data také ukázala, že lidé, kteří nosí roušky, rovněž častěji sníží svoji mobilitu a komunikují s menším počtem lidí.

Ani společenský odstup ani samotné nošení roušky nejsou pravděpodobně dostatečné k zastavení šíření covid-19, ledaže by téměř celá populace dodržovala jedno z těchto opatření,“ uvedl Maurizio Porfiri, autor studie. „Pokud však významná část populace dodrží obě opatření, šíření virů lze zabránit bez masového očkování.“