Rhodos a Dodekany

Rhodos a Dodekany 1

Nejjižnější skupina řeckých ostrovů nazývaná Dodekany (Dodekanés, tj. „Dvanáct ostrovů“) leží kolem pobřeží Turecka a Malé Asie na východním okraji Egejského moře. Souostroví se dostalo ve známost, když ostrov Rhodos ve 14. století kolonizoval křižácký Řád rytířů sv. Jana. Dnes samozřejmě metropoli ostrova město Rhodos (i zdejší plážová letoviska) dobývá spíše „Řád sv. Rekreanta“, ale naštěstí mnoho míst ve vnitrozemí ostrovů Symi a Patmos nadále zůstává blaženě poklidná a bez davů turistů. Ostrovy dlouho sdílely stejnou historii, kdy zdejší krásné chrámy, hrady, pevnosti a města se stinnými uličkami a vysokými domy stavěli postupně Římané, křižáci, Turci a Benátčané.  Rhodos se svojí strategickou polohou však má z ostrovů zdaleka nejvýznamnější místo v historii, především díky své významné roli při křížových výpravách do Svaté země.

Ostrov Kos je v oblibě hned za ním a také má své stopy starověké minulosti, jako je svatostánek Asklépia, centrum léčení, který přitahoval lidi z celého starověkého světa. Část zdejšího pobřeží je dnes proměněna v nekonečnou řadu obchodů a restaurací. Když se však uchýlíte do vnitrozemí, naleznete kopce obsazené pouze mečícími kozami.  

Ostrov Symi je prakticky muzeum neoklasicistické architektury 19. století téměř nepoznamenané moderním rozvojem, zatímco ostrov Patmos, kde sv. Jan sepsal biblickou Knihu zjevení, se v byzantském období stal význammým klášterním centrem. Ostrov bývá někdy nazýván „Jeruzalém Egejské oblasti“ a je dnes stejně tak poklidný jako v dobách, zde zde sv. Jan žil. Stále je významným centrem řecké ortodoxní víry a dnes také oblíbeným útočiště jak pro Řeky, tak pro elitní zahraniční turisty. Ostrovy Symi/Simi a Patmos nabízejí poklidnou atmosféru, která se už z velké části vytratila z mnohem turisticky rozvinutějších ostrovů Rhodos a Kos. Avšak i přes invazi milovníků slunce na ostrovech stále naleznete příjemná místa s místním životem.  

Rhodský kolos – bude zase stát?  

Rhodos a Dodekany 2

Rhodos oslňuje návštěvníky svým nádherným pobřežím a fascinujícími památkami. Staré město Rhodos (UNESCO) bylo základnou Řádu rytířů sv. Jana (maltézských rytířů), kteří bránili řecké ostrovy před útočícími Turky. Za opevněnými hradbami starého města se ukrývá labyrint středověkých uliček pro pěší a tichých náměstí. Návštěvníci si mohou prohlédnout Palác Velmistra (nyní muzeum) a sejít dolů Rytířskou ulicí dlážděnou kameny, která jakoby se od středověku vůbec nezměnila.

Typická řecká vesnice Lindos je skvělé přímořské útočiště. Nabílené domy, kamenné ulice a staré byzantské kostely dávají vesnici zvláštní kouzlo. Turisté zde také naleznou mnoho restaurací, kaváren a butiků. Dále mohou obdivovat skvělé starověké ruiny na ostrově. Z vrcholu kopce – akropole – shlíží dolů na pobřeží menší chrám Athény Lindia ze 4. století. K dalším atrakcím patří písčité pláže a vodní sporty v zátoce sv. Pavla.

Z Rhodosu se turisté mohou vydávat na návštěvy mnoha okolních ostrovů. Snadno se dostanete na ostrov Symi vzdálený asi hodiny plavby trajektem. Ostrov je ceněný pro svoje přírodní prostředí, přístav pro jachty a aristokratickou architekturu. Rhodos má navíc dobré trajektové spojení s dalšími řeckými ostrovy, jako je Kos, Patmos, Santorini a Mykonos, ale i s dalšími destinacemi ve Středomoří. Rhodos je vzdálen jen 18 km od Malé Asie, takže trajekty z něj plují do tureckých pobřežních měst Bodrum a Marmaris.

Dovolená na Rhodosu 

Proč se vydat na řecký Rhodos:

  • Staré město Rhodos: památky, které postavili Rytíři sv. Jana asi před 700 lety, přitahují na Rhodos mnoho turistů, stejně tak jako pláže; Staré město Rhodos je velmi dobře zachovalé a fotogenické svědectví křižácké minulosti  
  • Asklepion: místo na Kosu, které bylo ve starověku centrem léčení, bylo také renomovanou lékařskou školou, kterou založil Hippokrates, otec západní medicíny
  • přírodní divy: naleznete zde motýly (Rhodos), horké prameny (Kos), řadu zátok (Patmos) a horské stezky (Symi)
  • Patmos a sv. Jan: ostrov, kde měl v jeskyni apoštol Jan své vidění Apokalypsy; duchovní mystika ostrůvku je silná dodnes

Hlavní zážitky z Řecka