Papua-Nová Guinea a Port Moresby

Papua-Nová Guinea a Port Moresby 1

Protikladná Papua – Nová Guinea (PNG) patří k nejrychleji rostoucím ekonomikám na světě a zároveň k nejvíce zemědělským. Ostrovní země je kulturně bohatá se stovkami různých etnických skupin, z nichž mnohé tvoří jen stovka lidí. Díky tomu je možné, že přes 6 mil. obyvatel hovoří více jak 800 domorodými jazyky. PNG je etnicky rozmanitá, takže zde najdete širokou škálu umění, hudby, tance a řemesel. Zatím nemá příliš turistické infrastruktury, tak jako jiné ostrovy Oceánie, návštěvníci země si však mohou užívat pláží, šnorchlování a zdejšího poklidného tempa života. 

 

Hlavní atrakce metropole Port Moresby

Národní muzeum a Galerie umění

Národní muzeum PNG zoufale potřebuje pořádnou dávku péče, ale i tak stojí za návštěvu. Je sice prašné, spoře osvětlené a ve špatném technickém stavu, ale skýtá příležitost spatřit objekty z celého ostrova, se kterými byste se jinde nesetkali. Uvidíte zde totemové kůly, štíty, hudební nástroje a dokonce i velkou kanoi ozdobenou mušlemi kaurí, což vše dokládá mimořádnou, jedinečnou a pestrou etnografickou sestavu rozmanitého ostrova. Další expozice se zaměřují na geografii, flóru a faunu, a také na dokumentování historie, včetně doby II. světové války.

Důležitá poznámka: muzeum se nachází v izolované oblasti nedaleko budovy Parlamentu. Během všedních dnů je zde bezpečno, ale pokud byste sem chtěli jít v neděli, buď se pohybujte ve skupině, nebo s bezpečnostním doprovodem. Přepadení jsou zde běžná a dochází také ke krádežím aut.

 

Budova Parlamentu 

Papua-Nová Guinea a Port Moresby 2

Port Moresby sice nedisponuje mimořádnou architekturou, budova Parlamentu (Parliament House) je však jediná stavba, které tomuto trendu vzdoruje. Oficiálně byla otevřena v roce 1984 za přítomnosti prince Charlese, kdy hlavní blok je navržen tak, aby připomínal „dům duchů“ (haus tambaran) ve stylu oblasti Maprik, zatímco přiléhající kruhová kavárna je ve stylu Východních výšin. Nejpozoruhodnějším prvkem exteriéru je fasáda pokrytá krásnou mozaikou představující různé motivy. Vytvořili ji někteří nejznámější umělci PNG té doby a zastoupena je zde každá provincie. Uvnitř v prostorné hale je umístěna sbírka masek od řeky Sepik, a také mohutné skleněné vitríny se sbírkami obřích místních motýlů, brouků a strašilek/pakobylek. Místní lidé nedoporučují sem chodit o víkendu, protože byly hlášeny případy přepadení.

 

Válečný hřbitov Bomana v Port Moresby

Tento hřbitov má význam především pro návštěvníky z jedné země, protože většina zde pohřbených byli Australané. Strategický přírodní přístav v Port Moresby a jeho blízkost Austrálie způsobily, že se za II. světové války dostal do popředí japonských zájmů. Poté, co byl v květnu 1942 v Korálovém moři zmařen pokus o obsazení města z moře, padlo rozhodnutí dostat se na něj po pevnině. Japonské vojsko přistálo na severním pobřeží Nové Guineje v červenci 1942 a proniklo až k pohoří 56 km od Port Moresby, než byl v září jeho postup konečně zastaven. Hřbitov obsahuje 3825 obětí bojů, z nichž asi 700 nebylo identifikováno. Na jednom konci hřbitova je velký památník, bílá kulatá rotunda připomínající asi 750 důstojníků a mužů z australské armády, obchodního loďstva a vzdušných sil, kteří přišli o život během operací na Papui a jejichž hrob není znám. Hřbitov leží asi 18 km severně od města u silnice do městečka Nine Mile. Dostanete se tam po vedlejší silnici známé jako Pilgrims Way (Cesta poutníků).

 

Přírodní park Port Moresby

Na severním konci silnice Waigani Drive nedaleko Univerzity PNG se nachází přírodní park, dříve nazývaný Národní botanická zahrada. Jediná botanická zahrada v zemi se věnuje podpoře a uchovávání zdejší jedinečné flóry a fauny a o po letech zanedbávání konečně významná modernizace přenesla instituci do 21. století. Park je domovem místních zvířat, jako jsou stromoví klokani, klokani wallaby, kasuáři, zoborožci a papoušci. Voliéra, kde žije několik druhů rajek, představuje jedinečnou příležitost spatřit tyto nádherné ptáky. Poklidný areál nabízí vítaný oddech z ruchu ve městě, a také zde naleznete jediný dochovaný úsek deštného pralesa v regionu, který je přístupný po dřevěném chodníku. Spatříte zde tisíce tropických rostlin včetně desítek orchidejí, které se vyskytují pouze v PNG.

 

Národní park Varirata

Abyste se tam dostali, budete potřebovat vlastní dopravu a vlastní zásoby, i když je NP Varirata oficiálně obsluhován správci; ti jsou však ve skutečnosti těžko k nalezení (to ale také znamená, že se můžete vyhnout placení vstupného do parku). Asi 24 km východně od Port Moresby leží tento národní park, první v zemi. Zabírá rozlohou jen asi 10 km², ale dosahuje výšky kolem 760 m, a zdejší vegetace sahá od lesnatých a travnatých ploch až po deštný prales. Zahrnuje 6 dobře značených stezek, na jejich zdolání budete potřebovat od 45 minut do asi 3 hodin, ale žádná není příliš náročná, ačkoli zde může být nesnesitelně vlhko. Po cestě najdete vyhlídková místa, z nichž uvidíte dolů na Port Moresby a na pobřeží. Milovníci ptactva zde mohou zahlédnout ledňáčky, lemčíky a možná i vzácnou rajku. Oficiálně se zde smí kempovat, ale bezpečnost představuje problém, proto se kempování nedoporučuje, jedině ve velkých skupinách.

Akční nabídka ubytování (Port Moresby):