Příčiny postcovidového stavu jsou různé

Příčiny postcovidového stavu jsou různé 1

Postcovidový stav je z velké části zaviněn infekci SARS-CoV 2, ale také jinými nepřímými pandemickými vlivy.   

Studie provedená Ženevskými univerzitními nemocnicemi (HUG) a Ženevskou univerzitou (UNIGE) se zabývá hlavní otázkou, kterou si lékaři a odborníci na SARS-CoV-2 kladou od doby, kdy se objevil postcovidový stav (nazývané také dlouhý covid): je způsoben samotnou infekcí nebo nepřímými dopady pandemické situace a hygienických opatření? Studie potvrzuje, že přetrvávající příznaky jsou z velké části způsobeny infekcí SARS-CoV 2 a v menší míře pandemickým kontextem. Ukazuje, že symptomy přetrvávají 12 měsíců od infekce a že mají dopad na schopnost lidí vykonávat své každodenní činnosti. Je to první velká studie, která srovnává skupinu populace infikovanou SARS-CoV-2 s populací s negativním testem PCR po dobu 1 roku. Článek, publikovaný v Journal of Internal Medicine, zdůrazňuje důležitost zavádění vhodné péče a sledování. Stav po covid-19 je charakterizován přetrvávajícími příznaky covidu alespoň 3 měsíce po infekci SARS-CoV-2. Tváří v tvář velké rozmanitosti příznaků a nově vznikajících poznatků o této problematice si vědecké a lékařské komunity přejí lépe porozumět vývoji a přesným příčinám tohoto stavu. Je způsoben především samotnou infekcí nebo nepřímými vlivy vyvolanými pandemickou situací, zejména hygienickými opatřeními, a z toho vyplývajícími sociálními a ekonomickými situacemi? O rok později porovnáním lidí, kteří byli pozitivně testováni na SARS-CoV-2 s těmi, kteří byli testováni negativně, výzkumníci z HUG a UNIGE zjistili, že 33,4 % infikovaných lidí mělo mírné až středně závažné reziduální symptomy, ve srovnání s 6,5 % v kontrolní skupině.

 

Je ovlivněna funkční kapacita

Symptomatičtí lidé testovaní na SARS-CoV-2 v HUG byli sledováni od dubna do července 2021, tj. rok po jejich infekci variantou alfa. Do studie bylo zahrnuto 1447 lidí, z nichž 20 % mělo pozitivní PCR test a 80 % negativní PCR test. Mezi hlavní symptomy, které účastníci uváděli, patřila únava, dušnost (obtížné dýchání), bolesti hlavy, nespavost a potíže se soustředěním. Lidé infikovaní SARS-CoV-2 uvedli, že tyto příznaky ovlivnily jejich funkční kapacitu ve 30,5 % případů, ve srovnání s 6,6 % u kontrolní skupiny. Pozoruhodné je, že produktivita nebo schopnost pracovat je u infikovaných lidí až 3x nižší. Mayssam Nehme z HUG se obává, že „tato ztráta funkčních schopností ovlivňuje sociální, profesní a osobní aspekty života. Mohla by proto přinést významné náklady pro společnost jako celek.“  A to zejména proto, že přetrvávající příznaky se mohou vyvinout u každého: u mužů i u žen, u lidí mladších 60 let i u lidí bez lékařské nebo psychiatrické anamnézy. Bylo zjištěno, že kvalita života a duševní pohoda jsou u obou skupin nízké, což naznačuje celkový dopad pandemie na kvalitu života nezávisle na infekci. Úrovně úzkosti a deprese jsou přitom vyšší u neinfikované skupiny než u infikované.

 

Snižte riziko

Přetrvávající příznaky ovlivňují funkční kapacitu až 12 měsíců po infekci.

„Výsledky potvrzují, že dlouhodobý stav je složitý, že může mít dopad na každodenní život a že ho vidíme určitě jen zčásti. Je proto nutné nastavit vhodnou péči, tedy multidisciplinární konzultační a organizační plán s ohledem na velkou rozmanitost příznaků,“ uvádí Idris Guessous, vedoucí lékař oddělení medicíny primární péče v HUG a docent na UNIGE. Vzhledem k tomu, že se SARS-CoV-2 neustále vyvíjí a šíří, měli by lékaři a odborníci nadále sledovat pacienty a povzbuzovat je, aby se vyhnuli infekci nebo opětovné infekci bez ohledu na jejich věk, pohlaví a zdravotní stav, aby se snížilo riziko vzniku postcovidového stavu.

 

Trpíte postcovidovým stavem?

Autoři studie také v listopadu 2021 vytvořili platformu RAFAEL (ve francouzštině). Umožňuje občanům a uživatelům určit, zda mají či nemají přetrvávající postcovidové příznaky, a orientovat je v rámci (švýcarské) zdravotnické sítě. RAFAEL je pro všechny věkové skupiny; až do června pořádá měsíční webináře, které uživatelům internetu umožňují výměnu názorů s lékaři z HUG a dalšími specialisty v souvislosti s touto problematikou. Další se bude konat ve středu 6. dubna.