Proč se vitamín D doporučuje proti covid-19

Proč se vitamín D doporučuje proti covid-19 1

Vitamín D je levný, široce dostupný a může nám pomoci odrazit virus. Měli bychom to proto všichni začít užívat?

V březnu 2020, kdy počet úmrtí na koronavirus ve Velké Británii začal narůstat, zahájily dvě nemocnice na severovýchodě Anglie měření hladiny vitamínu D u svých pacientů a předepisování extrémně vysokých dávek této látky. Studie naznačily, že dostatečná hladina vitamínu D, který se vytváří ve spodních vrstvách pokožky díky vstřebávání slunečních paprsků, hraje ústřední roli v imunitní a metabolické funkci a redukuje riziko určitých komunitně přenosných respiračních nemocí. Ale tyto závěry byly sporné a neexistovaly žádné oficiální pokyny. Když endokrinologické a respirační oddělení v nemocnicích v Newcastlu svým lékařům neformálně doporučilo předepisovat vitamín D, bylo to považováno za nezvyklé.

„Domnívali jsme se, že když je léčba bezpečná a krize rozsáhlá, není čas na debatu,“ řekl dr. Richard Quinton, konzultant-endokrinolog v nemocnici Royal Victoria Infirmary v Newcastlu.

Brzy lékaři a endokrinologové po celém světě začali argumentovat, zda může dostatečná úroveň vitamínu D mít pozitivní vliv na míru úmrtnosti v souvislosti s koronavirem. Někteří vitamín považovali za účinnou léčbu, která je na dosah, zatímco jiní ho považovali za ztrátu času. V březnu vědečtí poradci britské vlády prozkoumali dosavadní důkazy a sdělili, že (důkazů) zatím není dost, aby se mohlo jednat. Ale v dubnu 2020 napsali desítky lékařů zprávu do odborného žurnálu British Medical Journal, kde popisovali nápravu nedostatků vitamínu D jako bezpečný a jednoduchý krok, který má přesvědčivý potenciál, a významný použitelný prostředek na zmírňování dopadu covid-19.

V nemocnicích v Newcastlu dostali pacienti, u kterých se ukázal nedostatek vitamínu D, mimořádně vysoké dávky (ústně), často až 750x denní dávky doporučené vládní agenturou Public Health England (PHE). V červenci lékaři v Clinical Endocrinology sdíleli své počáteční výsledky. Z prvních 134 pacientů s koronavirem, kteří dostali vitamín D, bylo 94 propuštěno, 24 zůstali hospitalizováni na lůžku a 16 zemřelo. Lékaři nemohli jasně spojit hladinu vitamínu D s celkovou mírou úmrtnosti, ale jen 3 pacienti s vysokými dávkami vitamínu zemřeli (přičemž všichni byli staří, vetší a bylo jim před 90 let).

Stále více dalších následovalo lékaře z Newcastlu a začalo užívat vitamín D pro sebe. Během prvních měsíců pandemie dostalo až 1000 zaměstnanců britského zdravotnictví bezplatné „wellness balíčky“ obsahující vitamíny C a D a Zn od dobrovolnické iniciativy Frontline Immune Support Team („Tým na podporu imunity zaměstnanců v první linii“), a to po neformální žádosti lékařů. A jak se značně zvýšil prodej doplňků obsahujících vitamín D, někteří lékaři ho doporučovali také pacientům. V dopise doporučila Britská asociace lékařů indického původu svým členům vitamín užívat, i když to nebyla součást jejich oficiální politiky.

Věříme, že nedostatek vitamínů D3 představuje významný rizikový faktor pro vážné onemocnění koronavirem, což potvrzují hromadící se důkazy. Lidem narozeným s tmavší pokožkou se dostává méně UV světla do hlubších vrstev pokožky, kde se tvoří D3, a tak jsou v oblastech severní šířky na konci zimy více náchylní k vážnějšímu nedostatku D než jejich spoluobčané se světlejší pokožkou.“

Do dubna 2020 PHE revidovala své pokyny týkající se vitamínu D vzhledem k nižšímu vystavení lidí slunečním paprskům v době lockdownu. Zatímco dříve doporučovali brát pouze malé dávky v zimě, dnes doporučují všem brát ho denně po celý rok (což dříve platilo pouze pro lidi tmavší pleti, obyvatele pečovatelských domů a děti od 1 do 4 let). Přitom nevedli informační kampaň, aby informovali veřejnost o změně, ani neřekli těm se zvýšeným rizikem, aby zvýšili příjem, takže většina lidí si nebyla vědoma potenciálních výhod vitamínu.

Pro Davida Davise, bývalého ministra pro Brexit, je nepřijatelné, že nebylo dosaženo povolení pro obohacení širší skupiny potravin vitamínem D. Tak jako lékaři na vrcholu první vlny pandemie nemohl ani on pochopit, proč nebyl vitamín D schválen jako možná léčba koronaviru. David Davis je členem parlamentu za konzervativce s diplomem v oblasti molekulární vědy. V květnu nabádal ministra zdravotnictví Matta Hancocka, aby přezkoumal důkazy a zvážil schéma bezplatných doplňků na odvrácení nedostatku vitamínu D, přičemž citoval dopis zaslaný lékařskému žurnálu BMJ. Až 40 % populace má v zimě v Británii podle odhadů nedostatek vitamínu D. David Davis, kterému je 71 let a denně užívá silný doplněk s vitamínem D, doufá, že schéma pomůže zmírnit riziko především mezi nejnáchylnějšími skupinami, jako jsou lidé starší, obézní a tmavší pleti.

Zatímco naléhal na britskou vládu, aby začala jednat, po celém světě dál probíhaly studie a důkazy o účinnosti vitamínu D se rozrůstaly. Francouzská experimentální studie v pečovatelském domě s 66 lidmi naznačila, že pravidelné užívání vitamínu D bylo spojeno s méně vážným průběhem covid-19 a s lepší mírou přežití. Studie 200 lidí v Jižní Koreji naznačila, že nedostatek vitamínu D může snížit imunitní obranu proti covid-19, způsobit progresi a vážnější průběh nemoci. Předběžný výzkum nemocnice Queen Elizabeth Hospital Foundation Trust a University East Anglia nalezl korelaci mezi evropskými zeměmi s nízkou úrovní vitamínu D a mírou nákazy koronavirem. Obecně řečeno, země blíže k rovníku jsou méně postiženy covid-19 než ty dále od něj, ačkoli existují významné výjimky, jako je Brazílie a Indie. Další studie od Singapurské všeobecné nemocnice publikovaná v žurnálu Nutrition zjistila, že léčení pacientů kombinací vitamínu D, hořčíku a vitamínu B12 bylo spojeno s významným zlepšením u nejhorších výsledků.

Proč se vitamín D doporučuje proti covid-19 2

Řada dalších studií vytvořila podobné zprávy, ale jen španělská studie provedená na počátku září se přiblížila tomu, aby nevyvratitelně prokázala, že hladina vitamínu D hraje klíčovou roli při zvýšené míry úmrtí. Zde dostalo 50 pacientů s covid-19 vysokou dávku vitamínu D, zatímco dalších 26 pacientů ho nedostalo vůbec. Polovina pacientů, kteří vitamín D nedostali, musela být umístěna na JIP a 2 později zemřeli. Jen 1 pacient, který dostal vitamín D, musel být přijat na JIP, a ostatní byli později propuštěni bez dalších komplikací. Podle Davise se veškerý tento vznikající výzkum zaměřil na účinnost vitamínu D, díky čemuž se zdánlivá zdráhavost vlád, filantropických organizací a soukromého sektoru ve financování kvalitních studií zdála kuriózní.

„Všechny observační studie ukazují silný vliv vitamínu D na infekčnost, morbiditu a mortalitu,“ řekl Davis. „Nemoc je mnohem častější v zemích nad 40° zeměpisné šířky, kde v zimě mizí UV světlo. Všechny tyto důkazy společně dávají jasný závěr, že vitamín D má prokazatelný účinek.“

Přesto Národní institut pro kvalitní zdraví a péči (NICE) a PHE, kteří přezkoumali potenciální schopnost vitamínu D snižovat rizika koronaviru, dál hlásili, že existují nedostatečné důkazy pro podniknutí akce. Výzkum byl považován za nekvalitní, s nedostatečným rozsahem a nepřesvědčivými výsledky. Když přišlo ohlášení, Davis byl zklamán ještě více.  

„Když máte něco, co může potenciálně zachránit desítky tisíc životů, po celém světě stovky tisíc životů, ne-li miliony, a řeknete, že ´není dostatek důkazů, ale ukazuje to pozitivním směrem´, pak něco uděláte, ne?“

V říjnu se Davis nečekaně spojil s Rupou Huq, členkou parlamentu a za labouristy a dřívější lektorkou sociologie, která je velmi přesvědčena o zásluhách vitamínu D, a společně začali vyvíjet tlak na vládu.

O měsíc dříve Davis napsal článek pro Telegraph tvrdící, že náprava nedostatku vitamínu D u obyvatel země může zachránit tisíce životů. Rupa Huq později napsala v Times, že by bylo vhodné lidem otevřeně doporučovat, aby brali vitamínové doplňky. Ukázala na země, kde je úroveň vitamínu D vysoká, k nimž patří Finsko (kde mimochodem vitamínem D obohacují mléčené výrobky) a Nový Zéland, kde od roku 2011 předepisují vitamín D všem obyvatelům pečovatelských domů a kde lidé tráví více času venku). Dále řekla, že není náhoda, že je v obou zemích nižší počet případů koronaviru i úmrtí na něj. Oba také zdůraznili, že „černí, Asiaté a menšiny“, kteří mají v pokožce větší množství melaninu (což má sklon snižovat tvorbu vitamínu D ze slunečního záření) byli virem disproporcionálně postiženi, včetně obrovské nerovností mezi lékaři.

Pro britské odborníky na veřejné zdraví, kteří si možná dávají pozor na nadhodnocená tvrzení o výhodách vitaminu D, případ snižování spojení s koronavirem zpočátku většinou závisel na retrospektivních studiích a neexistovala žádná oficiální výzva k dalšímu výzkumu. Jeden takový nedávný článek, který v NICE zvažovali, a používající údaje o hladin vitaminu D naměřené i před 14 lety, nenalezl žádnou souvislost mezi hladinami vitaminu D a závažnějším onemocněním nebo úmrtností na covid-19. Ale v jiném článku vedoucí autor požadoval vysoce kvalitní testy, aby se zjistilo, zda vitamin D hraje prospěšnou roli v prevenci závažných koronavirových reakcí.

„Zatím doporučení týkající se doplňků s vitamínem D na zmírnění rizik spojených s covid-19 vypadají předčasně. I když neuškodí, zároveň mohou poskytnout falešné ujištění lidí vedoucí ke změnám chování, které zvýší riziko nákazy.“ To zmátlo Davida Davise i Rupu Huq, kteří věří, že teď je šance začít narušovat nedostatky ve Velké Británii. 

Hancock souhlasil se setkáním s Davidem Davisem a Rupou Huq dva týdny poté, co byla publikována španělská studie. Ministr zdravotnictví předtím mylně tvrdil, že vládní věci provedli pokus s vitamínem D, který ukázal, „že se nezdá, že by měl nějaký dopad“, i když ve skutečnosti žádný takový test neproběhl. Při setkání 8. října Hancock prozradil, že čelí odporu lékařů z ministerstva zdravotnictví (DHSC), nicméně prý měl na mysli změnit směr vlády. Později veřejně řekl, že neexistují žádné nevýhody doplňků s vitamínem D.

Hancock byl neoblomný v tom, že už dlouho nebylo objeveno žádné spojení,“ řekla Rupa Huq. „Ale neviděli jsme ani penny a on souhlasil, že bude zasílat zprávy o veřejném zdraví s doporučením vitamínu D.”

Mezitím pokračoval nárůst úmrtí na koronavirus. V USA dr. Anthony Fauci, ředitel amerického Národního institutu pro alergie a infekční nemoci, řekl, že nedostatek vitamínu D má vliv na náchylnost lidí k nákaze koronavirem: „Nevadilo by mi doporučovat vitamín D – sám ho beru.“

Na konci listopadu vláda oznámila, že nabídne bezplatně na 4 měsíce doplňky s vitamínem D všem v pečovatelských domovech a ozbrojencům (což je asi 2,7 milion lidí), kdy vězeňská služba má poskytnout doplňky také všem vězňům. Hancock také nařídil NICE (která stanovuje klinické pokyny pro britský zdravotní systém NHS) a PHE, aby vytvořili doporučení týkající se vitamínu D pro léčbu a prevenci koronaviru. Záležitost teď vypadá pro ministerstvu DHSC natolik urgentní, že navrhlo, aby si lidé vitamínové doplňky koupili sami a ještě před dodávkami dávek.

 „Řada studií naznačuje, že vitamín D může mít pozitivní dopad při ochraně proti covid-19,“ řekl Hancock.

Avšak NICE opět stanovila, že není dostatek důkazů, by se prokázal kauzální vztah mezi nedostatkem vitamínu D a vážností průběhu covid-19. Ale patrně poprvé komise pro výživu od PHE řekla, že vitamín D může skýtat „nějaké výhody při snižování rizika akutních respiračních infekcí“. NICE zatím opožděně vyzvala k pokračování výzkumu.

Bez zásahu Davida Davise a Rupy Huq by  – podle mnoha obhájců vitamínu D – vláda nejednala, tak jak nakonec jednala. Ale Rupa Huq, která sama bere vitamin D denně, má smíšené pocity:

„Potěšilo mě, že došlo alespoň k nějakému pohybu, i když dost pozdě, a doufám, že příchod vakcíny proti koronaviru nezmění kurs.“

Přetrvává výrazná frustrace z relativního selhání financování studií vitamínu D.

„Náš problém byl, že hlavní financující subjekty nepodpořily klinické testy doplňků obsahujících vitamín D jako prevence proti covid-19 i přesto, že několik různých vědeckých skupin ve Velké Británii podalo návrhy,“ řekl Adrian Martineau, profesor respiračních infekcí a imunity na univerzitě Queen Mary v Londýně, který mohl v říjnu zahájit klinické testování sponzované charitou, aby zjistil, nakolik vitamín D chrání proti covid-19. Přitom ale mohl testy pouze zahájit, protože charity a filantropové poskytli finanční podporu a zastoupili tam, kde to neudělala vláda. V srpnu 2020 napsal v lékařském magazínu Lancet: „Zdálo by se nekontroverzní nadšeně podporovat úsilí o dosažení referenčního příjmu živin vitamínu D. Jeho realizací není co ztratit, zato potenciálně mnoho získat.“

I když extrémně velké dlouhodobé dávky vitamín D mohou být toxické, jinak je tento vitamín neškodný. Přitom dr. Aseem Malhotra, kardiolog a spisovatel, byl zklamán z absence vedení, které by zajistilo, že barevní občané budou mít dostatek tohoto vitamínu.  

„Strukturální rasismus má bezpochyby účinek, ale neměl by být v popředí konverzace. Zpráva by měla znít: ´všichni berte vitamín D a vyhýbejte se nezdravému jídlu´. Podle mě to není žádná věda, protože vitamín D neublíží a je levný. Je přitom ostuda, že se tímto dosud nikdo nezabýval.“

David Davis dnes věří, že vláda se bude stále více zaměřovat na imunologické zdraví. „Covid-19 vás zabije, pokud máte slabý imunitní systém. Právě proto má vitamín D mnohem obecnější účinek než řekněme vakcíny. Dlouhodobě tuto bitvu vyhrajeme. Jen soucítím s těmi, kdo zbytečně zemřeli.“

***

Nový český antigenní test na bazi slin začala výrabět společnost Bakter Medical. Tyto testy doporučují přední čeští odborníci, protože dle českých laboratorních výsledků mají velkou shodu s PCR testy. Testy lze snadno provádět i osobami bez lékařského vzdělání a nevyžadují laboratorní vybavení. Jsou vhodné pro testování do firem, domov důchodců, škol, sportovních oddílů apod.. Testy lze provádět z domova před schůzkou, návštevou rodiny, příchodem do zaměstnání nebo na různé akce.

Více o testech se můžete dovědět na stránkách https://www.baktermedical.cz/