17 turistických atrakcí španělské Valencie

17 turistických atrakcí španělské Valencie 1

Na krásném středozemním pobřeží leží přístavní město, které odpovídá místnímu rčení o „kusu nebe spadlém na zem“. Pod teplými slunečními paprsky jsou palmami lemovaná náměstí plná života a zdejší kostely se lesknou barevnými kopulemi z kachlí azulejo. Coby bývalá metropole samostatného království má Valencie bohaté kulturní dědictví. Velkolepé historické monumenty, jako je Hedvábná burza z 15. století, Palác Marquise z 18. století a Muzeum krásných umění, vyprávějí o bohatých kupcích a aristokratické minulosti. Valencie má půvabné historické centrum (Ciutat Vella), ale do 21. století vstoupila s elánem. Elegantní Institut moderního umění spolu s futuristickým „Městem umění a věd“ vtáhne návštěvníky do odvážného nového světa uměleckých a vědeckých objevů. 

 

Město umění a věd 

17 turistických atrakcí španělské Valencie 2

Turisté mohou poznat svět špičkového umění a vědy ve futuristickém komplexu na okraji Valencie. Město umění a věd (La Ciutat de les Arts i les Ciències de Valencia) je jedním z nejpůsobivějších center tohoto druhu v Evropě. Táhne se 2 km bývalým korytem řeky Turia a obsahuje několik úžasných příkladů avantgardní architektury od architektů Santiaga Calatravy a Félixe Candely. Komplex Ciudad má 6 hlavních částí:

Město umění a věd rovněž hostí konference, výstavy a workshopy související s vědou a uměním.

Adresa: 5 Avenida Autopista del Saler, Valencie

 

Akvárium Oceanogràfic

Nápadná budova Oceanografic de Valencia od architekta Félixe Candely jako součást Města kultury a věd ukrývá největší akvárium v Evropě. Ve skutečnosti se jedná o komplex několika budov, z nichž každá je věnována některému z nejvýznamnějších mořských ekosystémů a prostředí na zemi (mokřiny, mírné & tropické pásmo, Středomoří, Antarktida, Arktida & ostrovy a Rudé moře). Více jak 500 různých mořských druhů je zastoupeno 45 000 mořskými živočichy, kteří jsou k vidění v 9 „věžích“ umožňujících pohled, jako byste byli pod vodou. Nejdramatičtější z nich je tunel, kde jsou návštěvníci ze všech stran i shora obklopeni plavajícími žraloky. Jinde jsou k vidění velryby běluhy, lachtani, mroži, tučňáci, tuleni, mořské želvy a delfíni. Kromě pozorování mořského života zde můžete poznat mangrovové mokřiny, bažiny, chaluhové lesy a další mokřinná prostředí s jejich původními druhy rostlin. Jídlo si pak můžete dát v restauraci Submarino, kterou obklopují obří akvária.

Adresa: Autopista del Saler 5, Valencia 

 

Festival Las Fallas 

17 turistických atrakcí španělské Valencie 3

Valencii je dobré navštívit v březnu, kdy se ve městě konají radostné oslavy Fiesta de San José (svátku sv. Josefa), což je živý náboženský festival proslulý místními tradicemi. Festival zahrnuje tradiční hudbu a jídlo (paella), průvod, ohňostroje a jedinečné expozice umění. Pro festival jsou typické především kreativní instalace nazývané fallas, velká alegorická díla s postavami vyrobenými z papírové hmoty (papírmaše). Jsou vystaveny v ulicích a pak spáleny o půlnoci v poslední den oslav. Zvyk pochází ze středověku, kdy tesaři a další řemeslníci pálili odřezky dřeva a dalšího materiálu na oslavě svátku sv. Josefa. Muzeum Fellas (Museo Fallero) na nám. Plaza Monteolivete nabízí příležitost spatřit figuríny (ninots), které byly v průběhu času ušetřeny spálení. Je zajímavé pozorovat, jak se ninots vyvíjely spolu s technologií, od raných voskových figurín oblečených do skutečných šatů až po moderní vytvořené z papírmaše a nejnověji také z polystyrenu.

Adresa: Plaza Monteolivete 4, Valencia

 

La Lonja de Seda – budova hedvábné burzy

Velkolepá gotická stavba byla vybudována v 15. století pro městskou Hedvábnou burzu, tržnici, kde se obchodovalo s proslulým valencijským hedvábím, které kupci prodávali v celé Evropě. Stavba je na seznamu památek UNESCO, protože se jedná o jeden z nejlepších příkladů gotické světské architektury v Evropě. La Lonja de Seda s cimbuřím a impozantní věží připomíná středověký hrad. Fasáda zahrnuje bohatě zdobené dveře, dekorativní okna a chrliče. Hlavní sál má hvězdovou klenbu nesenou kroucenými sloupy. Návštěvníci mohou vyjít po 144 kamenných schodech spirálového schodiště ve věži: z vrcholku věže se naskytne úžasný výhled na město. Atrakce je otevřena veřejnosti denně.

Adresa: Plaza del Mercado, Valencie

 

Centrální tržnice

Naproti budově Lonja se nachází Centrální tržnice (Mercado Central), prostorná tržnice postavená v roce 1928. Secesní budova je bohatě zdobena azulejos, dekorativními keramickými kachlemi typickými pro zdejší region. V tržnici jsou stovky stánků, kde prodejci nabízejí čerstvé ovoce, zeleninu a potraviny z regionu, ale i z jiných částí Španělska. Vedle tržnice se nachází Iglesia de los Santos Juanes, pěkný kostel ze 14. století. Má nádhernou barokní fasádu a strop, který maloval Palomino v roce 1700.

Adresa: Plaza del Mercado, Valencie 

 

Kostel sv. Mikuláše z Myry a sv. Petra Veronského

Kostel zasvěcený sv. Mikuláši z Myry a sv. Petrovi Veronskému (Mučedníkovi) byl založen ve 13. století na místě římského svatostánku. Románský kostel (Iglesia de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir de Valencia) byl zrenovován v gotickém stylu v 15. století a jeho interiér byl dokončen v posledních letech 17. století v barokním stylu. Přestože je exteriér poměrně jednoduchý a ponurý, o to honosnější je interiér kostela, který patří k nejbohatším ve Valencii. Uvnitř můžete spatřit dechberoucí fresky pokrývající stěny a stropy. Fresky navrhl Antonio Palomino a vytvořil je Dionis Vidal; představují scény ze života sv. Mikuláše a sv. Petra Veronského. Kostel s  freskami a bohatými sochařskou výzdobou představuje klenot barokního umění. Působivý rozsah stropních fresek je ve světě jedinečný.

Adresa: Carrer dels Cavallers 35, Valencia

 

Katedrála ve Valencii   

17 turistických atrakcí španělské Valencie 4
věž El Miguelete

Valencijská katedrála (Catedral de Valencia, Catedral del Santo Cáliz) vyniká jako jedna z nejméně obvyklých katedrál ve Španělsku díky své směsici architektonických stylů. Původně na tomto místě stál římský chrám a pak maurská mešita. Na místě prodchnutém historií byla vybudována katedrála na počátku 13. století, zatímco její renovace proběhly v 15. a v 17. století. Exteriér spojuje původní románské architektonické prvky se sochařskými detaily doplněnými později. Oslnivý gotický interiér je stinný prostor s vysokou klenbou zdobený renesančními malbami a elegantním barokním uměním. Než vstoupíte dovnitř, věnujte nějaký čas obdivování fasády. Nádherné Puerta del Palau (Palácové dveře) pocházejí z románského období, zatímco Puerta de los Apóstoles (Apoštolské dveře) pocházejí z 15. století. Interiér představuje inspirativní prostředí s majestátním stropem s kopulí a s rozetovým oknem osvětlujícím prostor. Zdejších několik kaplí je zdobeno mistrovskými uměleckými díly, včetně prací od Goyi a krucifixu od Alonsa Cana. Hlavní atrakcí svatostánku je však kaple Svatého Grálu s jemnou klenbou a motivy hvězd. Kaple představuje scénu 12 apoštolů v nebi a Korunování Panny Marie. Nejposvátnějším objektem je relikviář se Svatým kalichem, artefaktem z 1. stol. n.l.; údajně se jedná o pohár, který Ježíš používal při eucharistii. Katedrála ve Valencii má také své muzeum, Diecézní muzeum Valencijské katedrály (Museo Catedral de Valencia), které vystavuje přední sbírku náboženského umění. K vidění jsou různé styly z různých časových období (gotika, renesance atd.). Muzeum se může chlubit mnoha výjimečnými uměleckými díly, včetně obrazů od Mariana Salvadora Maelly a Francisca Goyi. Kromě návštěvy interiéru katedrály a katedrálního muzea mohou turisté vystoupit na věž El Miguelete a obdivovat skvělý výhled: po zdolání 207 schodů jsou odměněni panoramatickými výhledy na město.

Adresa: Plaza de la Reina, Valencia 

 

Náměstí Plaza de la Virgen

Valencijská katedrála (výše) shlíží na Plaza de la Virgen, které patří k nejstarším (pochází z římských dob) a nejhezčím z mnoha náměstí ve Valencii. Půvabná Neptunova fontána uprostřed je dílem valencijského sochaře Silvestre Edety. V noci je nasvícená a je oblíbeným místem pro setkávání místních. Náměstí je obklopeno několika významnými budovami. Naproti katedrále stojí Palau de la Generalitat (palác státní správy) a vedle katedrály najdete kostel Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados, nejvýznamnější (a první) barokní kostel ve Valencii. Je známý nádhernou freskou na stropě v kopuli z roku 1703 od Antonia Palomina.

 

Kostel sv. Tomáše a sv. Filipa

Krásný kostel s oslnivým dómem z modrých keramických obkladů je skvělým příkladem stylu charakteristického pro Valencii. Kostel sv. Tomáše a sv. Filipa (Iglesia de Santo Tomás y San Felipe Neri) z roku 1725 se stal „národní historickou památkou“ v roce 1982. Kostel má efektně zdobenou barokní fasádu a architektonický plán vytvořený podle (často napodobovaného) kostela Il Gesú v Římě. Dechberoucí interiér má prostornou centrální loď lemovanou řadou postranních kaplí. Denně se zde konají mše. Nejsou k dispozici prohlídky pro veřejnost, ale turisté mohou navštívit mši a při ní si svatostánek prohlédnout.

Adresa: Plaza de San Vicente Ferrer, Valencia

 

Torres de Serranos – stará městská brána 

17 turistických atrakcí španělské Valencie 5

Impozantní stavba představuje tradiční symbol Valencie. Torres de Serranos je starobylá brána města, která připomíná éru, kdy bylo město obklopeno obrannými hradbami. Městské hradby byly vybudovány ve 14. století na římských základech. Ve 30. letech 20. století byly věže Serranos zrestaurovány do své původní podoby. Z mohutných věží se návštěvníkům naskytnou výhledy do daleka na město. Oblouk vstupní brány obsahuje dekorativní gotické detaily a dva erby města.

Adresa: Plaza dels Furs, Valencie

 

Bioparc Valencia

Valencijská zoo zabírá 25 akrů severně od parku vytvořeného odkloněním toku řeky Turia. Byla vytvořena krajina, která se co nejvíce podobná původnímu prostředí umístěných zvířat; zoo je známé především svojí velkou přehlídkou afrických druhů. Prostředí bylo vytvořeno tak, aby se návštěvníci cítili, jako by byli přeneseni do Afriky, přičemž si prohlížejí zvířata téměř bez bariér v krajině typické pro savanu, Madagaskar nebo rovníkovou Afriku. Místo oddělování druhů zde žijí společně tak jako ve svém původním prostředí: např. v savaně žijí dohromady lvi, žirafy, antilopy a nosorožci. Gorily obývají hustý rovníkový prales, zatímco hroši a krokodýli se chladí ve vodě. Bioparc se aktivně zapojuje do ekologické udržitelnosti zdrojů a ochrany živé přírody, takže na ohřívání vody používá solární panely a více jak 95 % jí recykluje.

Adresa: 3 Avenida Pío Baroja, Valencia

 

Archeologické muzeum La Almoina

Pod moderní budovou naproti katedrále se nachází Archeologické muzeum La Almoina (Museo Arqueológico de la Almoina), které návštěvníkům umožňuje nahlédnout na civilizace, které přispěly k historii a dědictví města. Během vykopávek v letech 1985-2005 byly objeveny dobře zachovalé zbytky prvního osídlení, římské osady před více jak 2000 lety: zbytky římských lázní (z 2. století) a ulic, včetně svatostánku a části fora portica. Dále zbytky baptisteria a apsidy kostela z raně křesťanského období. Éru maurské nadvlády dokládají zbytky dvora, bazénu a opevnění alcázaru starého muslimského města. Spolu s historickou keramikou a dalšími artefakty nalezenými pod moderní Valencií jsou tyto vykopávky považovány za jednu z nejlepších archeologických lokalit v Evropě. Starověké ruiny jsou zakryty plexisklem, aby si je návštěvníci mohli prohlédnout, a pěší stezky jsou vybaveny zábradlím.

Adresa: Plaza Décimo Junio Bruto, Valencia

 

Palác markýze Dos Aguas s muzeem keramiky

Nedaleko kostela Sv. MartinaEglésia de Sant Martí) naleznete Palacio del Marqués de Dos Aguas, aristokratický palác z 18. století, který patřil přední vznešené rodině. Palác je známý svojí bohatě zdobenou fasádou a rafinovaným interiérem. Dnes v něm sídlí Národní muzeum keramiky Gonzáleza Martího, které bylo otevřeno v roce 1947. Muzeum představuje více jak 5000 příkladů tradiční keramiky z Valencie a okolní oblasti, modrou glazovanou keramiku azulejos z města Teruel a fajáns (glazovanou kameninu) z Toleda a Seville. K dalším zajímavým předmětům patří starověká řecká, římská a arabská keramika a porcelán z Hedvábné stezky (z Číny a Japonska). Sbírka obsahuje také moderní kusy, jako jsou díla od Picassa, a současné kusy. Zlatým hřebem je kompletně vybavená valencijská kuchyně 19. století včetně tradičních obkladů.

Adresa: 2 Calle Poeta Querol, Valencie

 

Národní muzeum výtvarného umění ve Valencii

Národní muzeum výtvarného umění (Museo Nacional de Bellas Artes de Valencia) je skvělé místo pro seznamování se s uměleckým dědictvím valencijského regionu. Muzeum vystavuje archeologické nálezy, obrazy a sochy, od středověkého období až do 20. století. Velkou část sbírky umění tvoří středověké náboženské malby valencijských mistrů a díla vytvořená pro zdejší kostely. K nejcennějším dílům patří oltářní obraz ze 14. století od Bonifacia Ferrera (valencijského mnicha) a triptych Pašije/Utrpení Krista od Hieronyma Bosche. Zajímavý je rovněž výběr španělských obrazů od 16. do 19. století. Nejzajímavější ve valencijské sbírce umění je Poslední večeře a Sv. Bruno od Francisca Ribalty a Sv. Jeroným od José de Ribery. K dalším zastoupeným španělským mistrům patří Diego Velázquez, Bartolomé Esteban Murillo, El Greco, Francisco de Goya a Luis de Morales. K Muzeu výtvarného umění přiléhá Jardines del Real, tichá zahrada se sochami, fontánami a chodníky.

Adresa: 9 San Pio V, Valencia 

 

Institut moderního umění ve Valencii

V neobvyklé budově „vesmírného věku“ je umístěn Institut moderního umění ve Valencii (Institut Valencia d’Art Modern) věnovaný avantgardnímu umění 20. století. Trvalá sbírka zahrnuje všechna hnutí moderního a avantgardního umění, včetně analytické abstrakce, pop artu a nové figurace. V muzeu se rovněž konají dočasné výstavy, přednášky a workshopy. V ostrém kontrastu k moderní budově odhaluje podzemní prostor muzea ruiny středověkých městských hradeb, jejichž archeologické zbytky byly objeveny při stavbě muzea. Muzeum dobře vybavené pro návštěvníky má také stylovou neformální restauraci Mascaraque, která podává středozemní kuchyni v současném stylu a má příjemnou venkovní terasu. Dále je zde knihovna, knihkupectví a čítárna; knihovna obsahuje více jak 40 000 knih a dokumentů na téma moderní umění.

Adresa: 118 Calle Guillem de Castro, Valencie 

17 turistických atrakcí španělské Valencie 6

Výlet na pláž Playa del Saler

Písčitá Playa dek Saler patří k nejoblíbenějším plážím ve valencijském regionu a leží jen 16 km od Valencie v Přírodním parku La Albufera. Přiléhají k ní další dvě oblíbené pláže, Playa L’Arbre del Gos a La Garrofera na jihu. Idylický úsek jemného písku má délku 2,6 km a před větrem ho chrání duny a borovice.

 

Jednodenní výlet do středověkého městečka Requena

Půvabné středověké město Requena je vzdáleno 68 km od Valencie a nabízí typické hispánsko-arabské prostředí se starým maurským hradem, úzkými ulicemi pro pěší, klidnými náměstími a domy zdobenými dekorativními kachlemi a kovanými balkony. Ve městě jsou 2 významné kostely ze 14. století, Iglesia de Santa María a Iglesia del Salvador; oba mají bohatě zdobenou fasádu v isabelinnském gotickém stylu. K dalším významným středověkým památkám patří Palác El Cid a Iglesia de San Nicolás. Pokud hledáte odpočinek, lázeňské letovisko Fuente Podrida leží 30 km od Requeny v prostředí čisté přírody. 

***

17 turistických atrakcí španělské Valencie 7

UBYTOVÁNÍ

Hlavní turistické atrakce Valencie jsou většinou soustředěny v starém městě (Ciutat Vella), historickém centru kolem katedrály a nám. Plaza del Ayuntamiento. Naštěstí pro turisty jsou další atrakce (jako je pláž) dobře dostupné díky vynikajícímu dopravnímu systému. Zde uvádíme některé hotely s dobrým hodnocením v centru Valencie.

Luxusní hotely: na tiché ulici nedaleko katedrály naleznete Caro Hotel 5* umístěný v budově Palacio Marques de Caro, historickém paláci, který byl krásně zrestaurován. Nedávno modernizovaný interiér je elegantní a minimalistický. K nabídce hotelu patří služby concierge, malý bazén a gastronomická restaurace ověnčená michelinskými hvězdičkami. Secesní interiéry má The Westin Valencia 5* umístěný v tichém okrsku nedaleko Města umění a věd. Zelené středomořské prostředí, fitcentrum, spa, krytý bazén a 3 restaurace vytvářejí atmosféru připomínající resort. Hotel Las Arenas Balneario Resort 5* je zařízení u pláže s velkým venkovním bazénem; mnoho pokojů má vlastní balkon s výhledem na moře. Hotel se nachází u linky metra vedoucí do centra, takže skýtá dobrou kombinaci pláže a památek.

Akční nabídka ubytování:

Hotely střední třídy: na ideálním místě v centru Valencie na nám. Plaza del Ayuntamiento naleznete hotel Meliá Plaza 4*, který skýtá dobrou pěší dostupnost mnoha historických atrakcí, obchodů a restaurací. Některé pokoje mají balkon s výhledem na náměstí. Hotelová restaurace se specializuje na středomořskou kuchyni. Petit Palace Plaza de la Reina 3* se nalézá v historickém centru Valencie nedaleko katedrály a Palacio del Marqués de Dos Aguas. Pokoje pro hosty v současném stylu mají moderní vybavení, jako je TV s plochou obrazovkou a iPad; některé pokoje mají balkon s výhledem na město. Hotel SH Ingles 4* je umístěn v krásně zrestaurovaném paláci z 18. století v historickém okrsku La Xerea nedaleko Palacio del Marqués de Dos Aguas. Butikový hotel nabízí služby concierge, recepční přepážku otevřenou 24 hodin denně a gurmánskou restauraci s pravou valencijskou paellou. Pokoje pro hosty jsou prostorné, jasné a v minimalistickém stylu.

Akční nabídka ubytování:

Ekonomické hotely: hned u nám. Plaza del Ayuntamiento, v blízkosti restaurací a historických atrakcí, se nachází Catalonia Excelsior 3* , který nabízí ubytování na dobrém místě za dostupné ceny. Hotel má recepční přepážku otevřenou 24 hodin denně, služby concierge a snídani formou bufetu. Hotel Barcelo Valencia 4* stojí hned naproti Města umění a věd, takže většina výhledů vede na tyto slavné budovy. Nabízí mnoho luxusních prvků, jako je střešní terasa s bazénem a sluneční terasa. Další hotel s výhledem na Město umění a vědNH Valencia Las Ciencias 3*, je vzdálen 15 minut autem od pláže a 10 minut busem od historického centra. K zařízení patří služby concierge a recepční přepážka otevřená 24 hodin.

Akční nabídka ubytování:

 

TIPY A PROHLÍDKY

Pěší prohlídka: prohlédněte si hlavní pamětihodnosti města při soukromé pěší prohlídce Valencie. Místní průvodce Vás bude doprovázet při procházce historickými ulicemi Valencie a přitom Vám poskytne zajímavé komentáře. Spatříte nejvýznamnější architektonické památky, jako je katedrála, Centrální tržnice a komplex La Lonja de la Seda.

Prohlídka na segwayi: další příjemnou možností je prohlídka Valencie na segwayi (2,5 hod.) s průvodcem, která Vás zavede na některá z nejkrásnějších míst ve městě, jako je zahrada Turia, se zastávkami u nejvýznamnějších atrakcí, např. komplex Město umění a věd, věže Torres de Serranos a Archeologické muzeum La Almoina.