17 turistických atrakcí španělské Zaragozy

17 turistických atrakcí španělské Zaragozy 1

Zaragoza je pokladnice historických a kulturních atrakcí čekajících na své objevení. Turisté tu najdou dobře zachovalé archeologické lokality, první křesťanský mariánský kostel a vynikající muzea. Cestovatelé se zájmem o římskou historii se mohou vydat po trase Caesaraugusta, která zahrnuje forum, termální lázně a divadlo z 1.- 2. století , které stály ve zdejším římském městě pojmenovaném podle císaře Augusta. Zájemci o barokní architekturu by měli navštívit Baziliku Nuestra Señora del Pilar, jeden z nejvýznamnějších poutních kostelů ve Španělsku. Neméně zajímavý je maurský palác z 12. století a skvělá mudéjarská architektura (UNESCO) kostelů San Pablo, Santa Maria Magdalena a San Juan de los Panetes. Milovníci umění zase ocení muzea, která vystavují díla Francisca de Goyi, tak jako práce současného umělce Pablo Serrana a renomovaného sochaře Pabla Gargalla.

 

Basílica de Nuestra Señora del Pilar

Bazilika Panny Marie na Sloupu (Basílica de Nuestra Señora del Pilar) velkolepě dominující břehu řeky Ebro je ikonickou stavbou města. Klenot barokní architektury byl vybudován v 17.-18. století. Nejpůsobivější pohledy na baziliku (úvodní foto) budete mít z druhé strany řeky, zatímco vstup je na druhé straně z Plaza del Pilar, prostorného náměstí s elegantními historickými budovami. Návštěvníci by si měli udělat čas, obdivovat monumentální exteriér baziliky, a pak vstoupit do dechberoucího interiéru, který uchovává vzácné a uctívané objekty. Bazilika patří k nejvýznamnějším poutním kostelům ve Španělsku (po katedrále v Santiagu de Compostela). Od středověku sem cestovali poutníci, aby uctili sošku Panny Marie a posvátný Sloup (Sagrada Columna), který je z jaspisu a je spojován s mariánským zjevením. Podle legendy apoštol Jakub přišel do Cesaraugusty, kde měl vizi Panny Marie v Jeruzalémě. Během této vize mu dala svoji sošku a kamenný sloup, a k tomu pokyny, aby zde vybudoval kostel. Svatý Jakub vybudoval na místě malou kapli zasvěcenou Panně Marii, což byl první mariánský svatostánek v křesťanském světě. Na místě bylo později vybudováno několik dalších kostelů a současná bazilika je stále věnovaná Virgen del Pilar (Panně Marii na Sloupu). Soška Panny dnes stojí za římsou. Je vyjímána a ukazována věřícím každoročně 2. ledna na památku data, kdy se prý Panna zjevila. Druhý posvátný předmět, Sloup (Sagrada Columna nebo El Pilar), je dnes pokryt bohatě zdobeným stříbrným pouzdrem. V bazilice naleznete také další cenná náboženská díla a okázalé barokní monumenty. Za pozornost stojí především alabastrový vysoký oltář a fresky od Goyi.

Bazilika Panny Marie na Sloupu je jen jednou z mnoha turistických atrakcí, které můžete navštívit při individuálně přizpůsobené pěší prohlídce Zaragozy, čtyřhodinové prohlídce s vlastním průvodcem. Při ní nemusíte jít po předem stanovené trase, ale můžete si vybrat z řady atrakcí a pamětihodností podle Vašich individuálních zájmů.

Adresa: Plaza del Pilar, Zaragoza

 

Muzeum římského fóra Caesaraugusta

Muzeum římského fóra Caesaraugusta (Museo del Foro de Caesaraugusta) nabízí pohled do života v Caesaraugustě, staré římské kolonii a městě, které v 1. a 2. staletí leželo na místě dnešní Zaragozy. Caesaraugusta byla pojmenována podle císaře Augusta, který město založil, a byla známá svojí nádherou. Měla divadlo, veřejné lázně a skvělé fórum coby centrum života ve městě. Muzeum stojí na místě archeologických vykopávek fóra, které bylo pod nám. Plaza de La Seo. Vystaveny jsou zbytky římského fóra pocházející z doby císaře Tiberia. Návštěvníci spatří artefakty, které představují prvky starého římského trhu, zdi obchodů a systém kanalizace, tak jako správní budovy a chrám. Expozice jsou doplněny informacemi a zajímavou audiovizuální prezentací.

Adresa: 2 Plaza de la Seo, Zaragoza

 

Katedrála San Salvador de Zaragoza (La Seo)

Katedrála v Zaragoze je známá také jako katedrála San Salvador nebo La Seo a je to obrovský kostel s pěti chrámovými loděmi. Její směsice architektonických stylů odkazuje na komplexní historii města. Vybudována byla na místě římského chrámu a fóra, později vizigótského kostela a pak velké muslimské mešity během maurského období, přičemž ve 12. století byla změněna na románský kostel. Románské prvky původní stavby z 12. století můžete vidět v nádherných arkádách na exteriéru apsid. Minaret někdejší mešity tvoří dnešní věž katedrály. Maurské vlivy jsou rovněž vidět v kněžišti a na některých obloucích. Kůr je v gotickém stylu, zatímco kaple Capilla del Santo Cristo je mistrovské dílo renesanční architektury. K této architektonické koláži ještě připočtěte neoklasicistickou fasádu a barokní detaily na věži. Katedrála rovněž zahrnuje Muzeum tapiserií (Museo de Tapices), které uchovává více jak 60 vzácných vlámských tapiserií. Katedrála a muzeum jsou otevřeny veřejnosti; platí se vstupné zahrnující vstup do obou.

Adresa: Plaza de la Seo, Zaragoza

 

Palác Aljafería 

17 turistických atrakcí španělské Zaragozy 2

V samém srdci Zaragozy stojí Palác Aljafería, opevněný maurský hrad z 11. století. Návštěvníci žasnou nad impozantními obrannými zdmi, které mají mohutné věže s cimbuřím. Hrad byl navržen na čtyřúhelníkovým půdorysu kolem dvora a s věžemi kolem, s výjimkou jediné věže s obdélníkovým půdorysem známé jako Věž trubadúrů. Kouzlo budově dávají kazetové stropy v islámském stylu a štukové ozdoby. Dnes se v Palacio de la Aljafería nachází ústředí aragonského parlamentu. Palác je přístupný veřejnosti a k dispozici jsou komentované prohlídky.

Adresa: Calle de los Diputados, Zaragoza

 

Fluviální akvárium v Zaragoze

V tomto sladkovodním akváriu (Acuario de Zaragoza) najdete více jak 300 druhů vodních živočichů. V centru budovy symbolický ledovec napájí různé řeky s prostředím, které je obklopuje a představuje nejvýznamnější ekosystémy na planetě včetně veletoků, jako je Nil a Amazonka. Centrální nádrž má téměř 2,5 mil. litrů vody, takže symbolizuje původní vody, z nichž vznikl první život. K jejím hlavním obyvatelům patří Arapaima, třetí největší sladkovodní ryba na světě, ekologicky významná ryba Pacú a ohrožený malajský žralok. Hlavními hvězdami nilské expozice jsou čtverzubec pruhovaný a krokodýl nilský, zatímco amazonské druhy jsou zastoupeny leguánem a kosmanem zakrslým.

Adresa: Avenida de José Atarés, Zaragoza

 

Muzeum origami v Zaragoze (EMOZ)

Muzeum origami v Zaragoze (Escuela Museo Origami Zaragoza, EMOZ) je první svého druhu v Evropě, založené místní skupinou nadšenců, která vznikla ve 40. letech 20. století. Jedná se o výukové muzeum, kde se konají lekce a workshopy tohoto umění skládání z papíru, ale také akce, jako je soutěž ve skládání papírových šipek (vlaštovek). Sbírka muzea uchovává výtvory nejuznávanějších origami umělců světa (Yoshihide Momotani, Akira Yoshizawa a Vincent Floderer). Kromě stálé sbírky v muzeu bývají k vidění tematické expozice, které se zaměřují na různé materiály a umělce. V muzeu se rovněž konají soutěže jak pro zkušené „skladatele origami“, tak pro veřejnost.

Adresa: Plaza San Agustín, 2, Zaragoza

 

Kostel San Pablo de Zaragoza

Kostel, který je významným příkladem aragonského mudejarského stylu, je na seznamu památek UNESCO kvůli své výjimečné architektonické a historické hodnotě. Kostel San Pablo byl vybudován ve 13. a 14. staletí, aby nahradil malou románskou kapli, která se tehdy nacházela na okraji města. Díky jedné chrámové lodi a klenutému stropu působí interiér dojmem prostornosti. Kaple mezi sloupy vystavují nádherná umělecká díla. Během 15. a 18. staletí byl kostel dále rozšiřován a vylepšován. Co se týče renesančního období, všimněte si především hlavního oltáře zasvěceného sv. Pavlovi – z pozlaceného dřeva ho vytvořil sochař Damiá Forment v roce 1515. Nejvýznamnějším prvkem stavby je skvělá osmistěnná mudéjarská věž s fantastickými maurskými detaily.

Adresa: 42 Calle San Pablo, Zaragoza

 

La Lonja de Zaragoza

Nádherná budova z 16. století stojí na velkolepém náměstí Plaza del Pilar naproti bazilice. La Lonja je historická zaragozská tržnice, kde kupci prováděli své obchody a další komerční transakce. Budova od architekta Juana de Sariñeny je nejlepším příkladem aragonské renesanční architektury ve městě. Je postavena z cihel, má obdélníkový půdorys a ozdobnou fasádu s řadami jednotných klenutých oken a podobiznami aragonských králů v medailonech. V interiéru spatříte nejpůsobivější prvky budovy, sérii kamenných sloupů, které byly vytesány ze zbytků starých římských hradeb města. Sloupy, které vytvořil Juan de Segura, přechází do definovaných oblouků, takže vypadají, jakoby se proměnily v palmy. La Lonja de Zaragoza je přístupná veřejnosti v době, kdy se zde konají výstavy.

Adresa: Plaza del Pilar, Zaragoza

 

Aragonský institut umění a současné kultury IAACC

Aragonský institut umění a současné kultury IAACC (Instituto de Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneo, také Pablo Serrano Museum) je věnován práci renomovaného aragonského umělce Pabla Serrana (1908-1985). Sbírky muzea zahrnují díla od jeho figurativního období po expresionistické období. Expozice vystavují 140 kreseb a soch, které odrážejí vývoj umělcovy kreativity a inovace. Muzeum rovněž představuje práce umělcovy manželky, malířky Juany Francés, současné grafické umění a výběr obrazů od Santiaga Lagunase. Kromě toho se v muzeu koná řada výstav, které představují různorodé umělce minulosti i současnosti. Abyste ze své návštěvy měli co nejvíce, vydejte se sem s komentovanou prohlídkou.

Adresa: 20 Paseo María Agustín, Zaragoza

 

Bazilika Santa Engracia

Renesanční kostel byl kdysi součástí hieronymitského kláštera Santa Engracia, ale zbytek kláštera už neexistuje. Kostel má pozoruhodnou fasádu ve stylu Plateresque, takže je považována za klenot aragonské renesanční architektury. Stavbu budovy započal v roce 1511 sochař Gil Morlanes, dokončil ji v roce 1517 jeho syn a zrenovována byla v 18. století. Fasáda je téměř jako oltář se svými složitými reliéfy, medailony a sochami různých postav a světců. Čtyři niky po stranách představují rodiče západní církve; v horních nikách je to Panna Mše Svaté a král Ferdinand, patron kostela. Ikonografie znázorňuje také sv. Valeria (Valero), sv. Vincence, sv. Jeronýma, sv. Kateřinu Alexandrijskou a sv. Jana Křtitele. Krypta ukrývá raně křesťanské hrobky ze 4. století. Jeden obzvlášť zajímavý sarkofág znázorňuje scénu Duše v Ráji. V bazilice Santa Engracia se slaví mše několikrát denně a je také přístupná veřejnosti vždy od 9,30 do 13 hod. a od 17,30 do 21 hod.; vstup je zdarma.

Adresa: 1 Calle Tomás Castellano, Zaragoza

 

Goyovo muzeum Colección Ibercaja

Goyovo muzeum Colección Ibercaja (Museo Goya, nebo také Museo Camón Aznar) vystavuje sbírku výtvarného umění, kterou nashromáždil José Camón Aznar, místní profesor, filosof, umělecký kritik a sběratel umění. Španělská spořitelna Ibercaja, která je patronem muzea, pro sbírku zakoupila sídlo, které patřilo šlechtici Jerónimo Cósidovi. Krásný aristokratický dům se třemi poschodími navrženými kolem nádherného patia je považován za jeden z nejlepších příkladů renesanční občanské architektury v Zaragoze. Stálá sbírka se zaměřuje na obrazy 15.-18. staletí, které jsou vystaveny v I. patře. Stálá sbírka muzea obsahuje malý, ale zajímavý výběr prací od Francisca de Goyi včetně 14 maleb, jedné kresby a série rytin. Práce zastupují různé časové rámce Goyovy kariéry a různá témata od náboženských po zábavná. Vystavena jsou rovněž díla od Blasco de Grañéna, Pedra Berrugueta, Pedra de Campañy, Juana Antonio de Escalanta, Gregoria Fernándeze a Josého Moreno Carbonera, a také od předních španělských, italských, holandských a vlámských umělců 16. a 17. století. Ve III. patře jsou vystavena díla 19. století od umělců, jako je Eugenio Lucas Velázquez, Leonardo Alenza a Eugenio Lucas Villamil, kteří se inspirovali Goyou. K vynikajícím dílům ve sbírce patří Portrét královny Marie Luisy Parmské od Goyi, Svatý František z Assisi v modlitbě od Juana Antonia de Escalante a Portrét Eny Wertheimerové od Cecilia Pla y Gallardo.

Adresa: 23 Calle Espoz y Mina, Zaragoza

 

Muzeum Zaragozy

Návštěvníci se mohou seznámit s uměním, kulturou a historií provincie Zaragoza v Muzeu Zaragozy (Museo de Zaragoza). Je umístěno v pavilonu pro Světovou výstavu 1908 a uchovává velkou a pestrou sbírku předmětů ve dvou sekcích: archeologie a výtvarné umění. Sbírka představuje různé historická a umělecká období, počínaje pravěkem přes římské, maurské, gotické a renesanční období až do 21. století. K obzvlášť zajímavým kusům v archeologické sbírce patří starověké bronzové plakety s iberskými a latinskými nápisy, busta císaře Augusta a starožitnosti z Paláce Aljafería. Sbírka výtvarného umění představuje díla od 12. století až do současného období. Vynikající je výběr gotických obrazů z 14. a 15. století.  Nesmíte si nechat ujít sbírku prací Francisca de Goyi považovanou za jednu z nejlepších ve Španělsku. Výběr ukazuje rozsah Goyových obrazů a zahrnuje mnohá mistrovská díla, především jeho portréty Karla IV. Španělského, Marie Luisy Parmské a infanta Luise María de Borbóna. Muzeum má dvě přístavby umístěné v městském parku Parque Grande de José Antonio Labordeta: sbírku keramiky a etnologickou sbírku.

Adresa: 6 Plaza de los Sitios, Zaragoza

 

Museo Pablo Gargallo

Muzeum umístěné v impozantním Paláci Arguillo z 16. století je věnováno práci Pabla Gargalla (1881 1934), vynikajícího sochaře, který přišel z regionu Aragonie. Muzeum vystavuje jeho rané práce z mramoru a štuku, tak jako pozdější práce vytvořené ze železa a jiných kovů. Návštěvníci poznají umělcova kreativního ducha a uměleckou vizi prostřednictvím přehlídky jeho soch, kreseb, rytin, karikatur a biografických inforamací. K nejzajímavějším prvkům sbírky patří Velký prorok, portréty Kiki de Montparnasse a jezdecké sochy nazvané Olympijský pozdrav.

Adresa: 3 Plaza de San Felipe, Zaragoza

 

Muzeum veřejné lázně Caesaraugusta

Termální lázně v Caesaraugustě z 1. století byly pro Římany významným centrem společenského života. Veřejné lázně nebyly určeny jen k očistě, ale také k setkávání lidí, kteří zde hráli sporty, četli a poslouchali hudbu či poezii. Zdejší zařízení bylo typické pro veřejné lázně v celé římské říši a zahrnovalo teplou a studenou lázeň. Návštěvníci mohli koupele střídat, ale většina začali teplou a skončila studenou. Muži a ženy byli odděleni v různých částech lázní nebo je navštěvovali v jiném čase. Město Caesaraugusta bylo dobře zásobeno čerstvou vodou a spravovalo údržbu lázní. Dnes mohou návštěvníci poznat historii starých římských lázní a spatřit některé jejich zbytky v Muzeu veřejných lázně Caesaraugusta (Museo de las Termas Públicas de Caesaraugusta), které je otevřeno od úterý do neděle.

Adresa: 3-7 Calle San Juan y San Pedro, Zaragoza

 

Kostel Santa Maria Magdalena 

17 turistických atrakcí španělské Zaragozy 3

Iglesia de Santa Maria Magdalena stojí na místě staré maurské mešity. Původní románský kostel 12. století, který nahradil mešitu, byl zrenovován v 14. století a pak v 17. století s přidáním barokních detailů. Nejcharakterističtějším prvkem kostela je jeho věž typická pro aragonskou mudéjarskou architekturu; ozdobné geometrické vzory napodobují minaret v almohadském stylu. K maurskému vzhledu přispívají také motivy dekorativní glazované keramiky. V interiéru je k vidění nezvyklá apsida s překrývajícími se oblouky a špičatými okny, rovněž typická pro mudejarský styl. Hlavní oltář je zdoben sochami z 18. století a obrazy od Joseho Ramireze de Arellana. Kostel je přístupný veřejnosti (platí se vstupné) a k dispozici jsou komentované prohlídky.

Adresa: Plaza de la Magdalena, Zaragoza

 

Kostel San Juan de los Panetes

Další krásný mudéjarský kostel, Iglesia de San Juan de los Panetes, se nachází mezi starými římskými zdmi a bazilikou Nuestra Señora del Pilar. Byl dokončen v roce 1725, kdy nahradil starší románský kostel Řádu sv. Jana (maltézského řádu). Na strohé barokní fasádě je zobrazen sv. Jan Křtitel (San Juan Bautista) s pilastry po stranách. Tak jako Santa Maria Magdalena je nejvýznamnějším prvkem kostela jeho mudejarská věž. Osmihranná cihlová věž s klenutými okny připomíná klasickou maurskou architekturu. Interiér nabízí inspirativní pocit prostornosti s valenou klenbou a kopulí v místě protnutí. Kostel je denně přístupný veřejnosti (vstup zdarma). Mše se zde slaví každou neděli v 11 hod..

Adresa: 3 Calle Salduba, Zaragoza

 

Římské divadlo v Zaragoze

Římské divadlo bylo na Trase Caesaraugusta odkryto v roce 1972 a místo je dnes uzavřeno coby speciální expozice. Divadelní představení hrála v římské společnosti 1. stol .n.l. významnou roli. Archeologická lokalita odhaluje velkolepost divadla v Caesaraugustě a skýtá návštěvníkům dojem, jak se žilo ve starověku. Teatro Romano de Zaragoza je otevřeno veřejnosti od úterý do neděle a skládá se ze dvou částí: z archeologické lokality a muzea. Expozice v muzeu zahrnují modely rekonstruující původní podobu divadla, artefakty (dekorativní prvky) vykopané na místě a repliky rekvizit používaných antickými herci.

Adresa: 12 Calle San Jorge, Zaragoza

***

17 turistických atrakcí španělské Zaragozy 4
Basílica de Nuestra Señora del Pilar

KDE SE UBYTOVAT

Většina hlavních atrakcí Zaragozy se nachází v blízkosti náměstí Plaza la Seo a Plaza del Pilar na březích řeky Ebro, kde spatříte nádherné kostely, historické monumenty a řadu muzeí. Ulice v této části města jsou navíc plné restaurací a kaváren. Zde uvádíme některé hotely s dobrým hodnocením nacházející se v centru.

Luxusní hotely: stylový Palafox Hotel 5* nabízí luxusní pokoje v současném stylu v rušném okrsku jen 10 minut chůze od katedrály. Luxusní hotel má střešní terasu s bazénem a skvělými výhled na město. K dalšímu zařízení patří recepční přepážka otevřená 24 hodin denně, služby concierge, fitcentrum a vyhlášená restaurace. Nedaleko muzea IAACC  Pablo Serrano asi 10 minut pěšky od nám. Plaza de la Seo stojí elegantní NH Collection Gran Hotel de Zaragoza 4* skýtající ubytování ve stylových minimalistických apartmánech a pokojích. Hotel má recepční přepážku otevřenou 24 hodin, služby concierge, placené parkoviště a fitcentrum. Hotelová gurmánská restaurace podává tradiční španělskou kuchyni připravenou z nejlepších sezonních ingrediencí. V moderní výškové budově asi 15 minut pěšky od baziliky Nuestra Señora del Pilar najdete hotel Innside by Melia Zaragoza 4* s prostornými pokoji a s apartmány. Hotel má stylový moderní dekor a střešní terasu s bazénem. K dalšímu zařízení patří recepční přepážka 24 hodin denně, služby concierge, fitcentrum, kavárna a restaurace.

Akční nabídka ubytování:

Hotely střední třídy: v relativně tichém okrsku asi 5 minut chůze od baziliky Nuestra Señora del Pilar se nachází hotel Catalonia El Pilar 4*  umístěný v modernistické budově z počátku 20. století s elegantním designem interiéru. K dispozici jsou apartmány a rodinné pokoje. Vybavení zahrnuje recepční přepážku 24 hodin denně, služby concierge, kavárnu a restauraci. V samém srdci historického centra stojí půvabný rodinný Hotel Sauce 2* nabízející vynikající hodnotu. Pokoje mají pěkný styl, klimatizaci a vlastní balkon. K zařízení patří recepční přepážka 24 hodin denně, služby concierge, kavárna a placené parkování. Jen 250 m od baziliky Nuestra Señora del Pilar je situován NH Ciudad de Zaragoza 3* s apartmány, rodinnými pokoji a běžnými pokoji vybavenými velkými okny, která skýtají spoustu přirozeného světla. Některé pokoje nabízejí výhled na katedrálu a řeku. K vybavení patří prádelna, fitcentrum a restaurace. V okolí se nachází slavný tapas bar El Tubo a další restaurace.

Akční nabídka ubytování:

Ekonomické hotely: Hotel Avenida 3* v centru necelých 10 minut chůze od baziliky Nuestra Señora del Pilar nabízí základní pokoje pro hosty v jednoduchém moderním stylu. Hotel má služby concierge a recepční přepážku otevřenou 24 hodin denně. K dispozici jsou snídaně ve formě bufetu. ibis Zaragoza Centro 2* je vzdálen jen kousek pěšky přes řeku od hlavních historických atrakcí. Pokoje jsou základní, ale čisté a dobře vybavené. Na místě je k dispozici restaurace, parkovací garáž, recepční přepážka 24 hodin denně a služby prádelny. Na rušném náměstí Plaza España najdete Hotel Boutique Maza 2* vzdálený jen pár kroků od historického centra. Hotel nabízí pohodlné pokoje, některé s výhledem na náměstí. K vybavení patří recepční přepážka 24 hodin, služby concierge, fitcentrum a spa. K dispozici je kyvadlová doprava na letiště.

Akční nabídka ubytování:

 

VÝLETY ZE ZARAGOZY

Městečko Fuendetodos a Goyovo muzeum

Slavný španělský malíř Francisco de Goya se narodil v malebném městečku Fuendetodos 47 km od Zaragozy. K turistickým atrakcím města patří Casa Natal de Goya, statek z 18. století a malířovo rodiště, a Museo del Grabado vystavující sérii Goyových leptů. Muzeum vystavuje mnoho významných Goyových prací, např. Hrůzy války, Los Caprichos (Rozmary), Los Disparates (Přísloví/Sny) a Býčí zápasy.

 

Město Huesca

Huesca leží 74 km od Zaragozy v zelené krajině oblasti La Hoya. Město prodchnuté dvěma tisíciletími historie má dodnes patrné zbytky středověkých hradeb. Ve starobylých komplexech naleznete labyrint úzkých uliček pro pěší a monumentálních budov, které dominují městu. Katedrála byla vybudována ve 13. století na místě mešity Misleida; její poloha v nejvyšší části města jí skýtala ochranu před útočníky v době rekonkvisty. Prohlédněte si nádhernou fasádu katedrály se sochami apoštolů nad vchodem. Další nezbytnou zastávkou je Monasterio de San Pedro el Viejo, benediktinský klášter založený v 11. století. Klášter se může chlubit tím, že jednou z nejstarších náboženských památek ve Španělsku, jejíž základy tvoří zbytky římského chrámu a později vizigótského kostela. Kostel z 12. století má krásný románský ambit s kolonádami, které jsou zdobeny sloupy se zdobenými hlavicemi. Nedaleko Huescy najdete dva přírodní parky: NP Ordesa a Monte Perdido s horou Monte Perdido (3355 m, UNESCO), také s luxusním hotelem Parador (akční nabídka zde) na úpatí hory. Gastronomie v Huesce vyniká klobásami a pečeným masem, a také místní specialitou Ajoarriero de Huesca, což je treska na oleji s česnekem. Druhou přírodní rezervací je NP Cañones de Guara, oblíbený cíl milovníků outdoorových sportů. Pozoruhodná přírodní lokalita je ideální pro pěší turistiku a plavbu na kanoi.

 

Historické město Sos del Rey Catolico

Asi 120 km od Zaragozy leží Sos del Rey Católico, malé městečko s hradbami, které si uchovalo svůj půvabný středověký charakter. Král Ferdinand I. Aragonský („el Rey Católico“), se zde narodil v roce 1452 v Palacio de Sada, který pochází z 12. století. Na hlavním náměstí Plaza Mayor je k vidění renesanční Ayuntamiento (radnice) a La Lonja (burza). Opodál stojí Iglesia de San Esteban z 11.-12. století, farní kostel se sochařsky zdobeným vchodem a skvělý příklad románské architektury. Svatostánek se může chlubit výborně zachovalými nástěnnými malbami ze 14. století.

 

Klášter Monasterio de Piedra

Monasterio de Piedra leží v hustě zalesněné krajině s hojností vodopádů, jezer a potoků. Je to jedna z nejodlehlejších přírodních oblastí Aragonie vzdálená 110 km od Zaragozy. Klášter byl založen v roce 1194, když král Alfonso II. a jeho choť Doña Sancha předali starý maurský hrad mnichům z kláštera Poblet s pokyny, aby vybudovali klášter a šířili křesťanskou víru. Kvůli svému klidnému a neporušenému prostředí je lokalita významným místem pro rybolov a opětovné zalesňování. V roce 1940 byla prohlášena za Národní scénické místo. Dnes je Monasterio de Piedra přístupný veřejnosti, která si může prohlédnout jeho zahradu, a v části kláštera je dnes umístěn luxusní hotel Hotel Monasterio de Piedra & Spa 3*. Zelená oblast kolem kláštera je plná rozmanitých druhů rostlin a živočichů. Dobře udržované stezky v lesích jsou značeny pro návštěvníky, kteří se sem vydávají na procházky přírodou nebo na pěší túry.