Santiaga de Compostela – co dělat a na co se podívat

Santiaga de Compostela – co dělat a na co se podívat 1

Poutníci z celé Evropy kdysi cestovali měsíce pěšky ke hrobu svatého Jakuba, který se nachází v katedrále v Santiagu de Compostela. Ve středověku bylo Santiago coby poutní destinace srovnatelné s Jeruzalémem nebo Římem. Trasa, kterou středověcí poutníci putovali, je známá jako Svatojakubská cesta (španělsky Camino de Santiago). Santiago de Compostela dodnes patří k nejváženějším svatostánkům v křesťanském světě a také dnes přitahuje novodobé poutníky. Město ale nabízí také řadu zajímavých muzeí, krásné Staré město a zelený park s botanickou zahradou, kterou mohou turisté navštívit. Bez ohledu na to, jak nebo proč sem přijdete, Santiago de Compostela je pozoruhodná destinace uprostřed oblasti Galicie. Historické centrum města je na seznamu památek UNESCO a velkolepá katedrála v Santiagu je jednou z nejvýraznějších památek ve Španělsku. 

 

Katedrála v Santiagu

Nejváženější křesťanská stavba ve Španělsku, katedrála v Santiagu de Compostela, stojí za to, abyste k ní podnikli namáhavou pouť. Katedrála se majestátně zvedá na nám. Plaza del Obradoiro a její věže se tyčí nad městem. Budova, která je vynikajícím příkladem rané románské architektury, byla postavena v letech 1075-1211 na místě staršího kostela z 9. století, který byl zničen v roce 997 maurskou armádou perského panovníka Almansora. Katedrála byla několikrát zrenovována v různých architektektonických stylech, včetně gotického, španělského plateresco a neoklasicistického. Poutníky vítá nádherný vstupní portál nazývaný Portico de la Gloria („Portikus slávy“). Vytvořil ho Maestro Mateo v roce 1188 a je zdoben velkým počtem skulptur, včetně 200 postav z Apokalypsy a postavy apoštola Jakuba. Honosnou fasádu Obradoiro (obrácenou k náměstí) vytvořil architekt Fernando de Casas y Novoa a je považována za nejlepší příklad španělského barokního stylu. Velkolepý první dojem, který katedrála skýtá, je úvodem pro inspirativní duchovní zážitek. Po vstoupení do svatostánku návštěvníci žasnou nad velkolepostí klidného prostoru se 3 chrámovými loděmi, jejichž celková plocha činí neuvěřitelných asi 8300 m2. Přímo pod honosným barokním hlavním oltářem se nachází hlavní předmět zájmu poutníků, krypta Svatého Jakuba, apoštola a patrona Španělska. V kryptě je hrob sv. Jakuba, předmět úcty poutníků. Capilla de las Reliquias („Kaple relikvií“), první kaple v jižní uličce, obsahuje hrobky španělských králů a královen z 12.-15. století. Za jižní příční lodí napravo od Puerta de las Platerías („Brána stříbrotepců“) je nádherný ambit ve stylu plateresco z 16. století, jeden z největších a nejkrásnějších ve Španělsku. V renesančním ambitu je umístěno Muzeum katedrály v Santiagu de Compostela, které seznamuje s historií katedrály a přináší výběr uměleckých děl, kde k nejvýznamnějším patří tapiserie od Rubense a Goyi. V muzeu je rovněž umístěna pokladnice katedrály.

Oslavy svátků a festivaly představují další důvod pro návštěvu Santiaga de Compostela. Oslavy svátku sv. Jakuba (Fiestas del Apóstol Santiago) se konají každoročně poslední dva týdny v červenci. K oslavám patří koncerty, folklorní taneční představení, tradiční průvody, pouliční zábava, světelné show a ohňostroje. Většina akcí probíhá 24. a 25. července. Rok, kdy svátek sv. Jakuba (25. července) připadne na neděli, bývá považován za Svatý rok.

Adresa: Plaza Obradoiro, Santiago de Compostela

 

Náměstí Plaza del Obradoiro

Katedrála v Santiagu de Compostela tvoří východní stranu Plaza del Obradoiro, velkého náměstí pouze pro pěší, které představuje srdce Starého města (Casco Antiguo). Jeho název, který v překladu znamená „náměstí dílen“, pochází z doby, když se stavěla katedrála: po celé roky zde na katedrále pracovala spousta kameníků. Velkolepé náměstí je ohraničeno 3 dalšími historickými budovami, jako je Hostal de los Reyes Católicos (níže) na severu, Radnice (Pazo de Raxoi) na západě a Colegio de San Jerónimo ze 17. století, dnes součást Univerzity v Santiagu, na jihu. Vedle katedrály je také klášter San Martiño Pinario, další slavná budova s bohatou historií.

 

Hostal de los Reyes Católicos

Kdysi ubytovna pro poutníky představuje skvělý příklad gotické architektury plateresco (plateresque), se zdobenou fasádou a 4 vnitřními dvory. V roce 1499 vytvořila Katolická Veličenstva (panovnický pár ve Španělsku) ubytovací zařízení pro unavené poutníky, kteří sem putovali ze široka daleka po Svatojakubské trase. Jistě si dovedete představit, jakou radost museli poutníci mít, když dosáhli tohoto krásného místa. Historická budova pokračuje v tradici pohostinnosti, byla zrenovována a proměněna v luxusní Parador Hostal Dos Reis Catolicos 5*. Hosté zde naleznou pohodlné pokoje a regionální galicijsku kuchyni podávanou v gurmánské restauraci. Návštěvníci mohou také pokračovat ve své duchovní cestě a navštívit kapli Capilla de Enrique de Egas.

Adresa: 1 Plaza Obradoiro, Santiago de Compostela

 

Svatojakubská cesta a a Muzeum poutníků  

Santiaga de Compostela – co dělat a na co se podívat 2

Svatojakubská cesta (Camino de Santiago) je název poutní trasy do Santiaga de Compostela. Významná středověká pouť započala ve 9. století a měla různé trasy z celé Evropy, označované jako svatojakubská poutní cesty (francouzsky Chemins de Saint Jacques de Compostelle); poutníci se po nich vydávali s cílem uctít hrob světce ve španělském Santiagu. V období vrcholného středověku vzkvétala poutnická kultura a byly zbudovány nádherné románské kostely na klíčových zastávkách. Symbolem poutníků se stala lastura hřebenatky, která označuje historické lokality spojené se Svatojakubskou poutí. Novodobí poutníci si tyto lastury připevňují na batoh.

Muzeum Svatojakubských poutí (Museo de las Peregrinaciones y de Santiago ) umožňuje návštěvníkům se seznámit s pozoruhodnou historií svatojakubských poutí. Vysvětluje význam ostatků sv. Jakuba pro poutníky a dokládá kult sv. Jakuba historickými artefakty a náboženskými předměty. Expozice přinášejí historické informace o původu svatojakubského kultu, počínaje archeologickým přenesením ostatků apoštola z Jaffy ve Svaté zemi do Libredónu, jak se jmenovala lokalita na kopci, která je dnes součástí Santiaga de Compostela. Návštěvníci se dozvědí o vlivu poutí na rozvoj cechů uměleckých řemesel v Santiagu de Compostela. Muzeum se nachází na dvou místech: na ul. Calle de San Miguel a na Plaza de las Platerías.

Adresa: 4 Calle de San Miguel & Plaza de Platerías, Santiago de Compostela

 

Prohlédněte si Staré město (Casco Antiguo)

Působivé Staré město (UNESCO) leží jižním směrem od katedrály a nám. Plaza de las Platerías, jižního náměstí, z něhož je vidět románská fasáda katedrály. Náměstí s fontánami je obklopeno krásně zdobenými barokními budovami. Srdcem historického okrsku vedou dvě souběžné ulice, Rúa Nueva a Rúa del Villar s Casa del Deán („Děkanským domem“) z 18. století. Ulice s arkádami jsou centrem života ve městě a plné kaváren, restaurací a butiků. Jsou pouze pro pěší, takže turisté se zde mohou volně procházet. Většina Starého města a oblasti kolem katedrály je nepřístupná pro auta, což přispívá k působivému starosvětskému prostředí.

 

Procházejte se v parku Parque de La Alameda

Místní lidé i turisté milují krásně upravený park, který leží hned vedle Starého města. Pochází z 16. století, je významnou součástí tváře města a nabízí skvělé výhledy na západní fasádu katedrály. V  Parque de La Alameda se daří středozemní vegetaci spolu se subtropickými druhy, exotickými květinami a mnoha druhy růží. Bujně zelený park o rozloze 8 ha zahrnuje 3 oddělené zahrady a pozoruhodné monumenty, jako je kostel Iglesia de El Pilar (postavený v roce 1717) a Lví brána (Porta dos Leóns) z roku 1835. Už dvě staletí je La Alameda oblíbeným místem, kam se místní vydávají na procházky, což připomíná památník Las Marías, skulptura dvou sester, známých místních obyvatelek, které sem chodily na pravidelnou odpolední procházku, obvykle oblečené do pestrých šatů. Zlatým hřebem parku La Alameda je zahrada Jardínes de Méndez Núñez se stínem staletých stromů. Krásná zahrada zahrnuje zalesněnou část, růžovou zahradu a výběr soch na počet slavných postav Galicie. V zahradě Jardínes de Méndez Núñez se také po celý rok konají gastronomické veletrhy, taneční představení, hudební koncerty a další akce.

 

Galicijské centrum současného umění

Galicijské centrum současného umění (Centro Galego de Arte Contemporánea) skýtá pohled na moderní kulturu oblasti. Centrum je věnováno současnému galicijskému umění, které je vystaveno v moderních exhibičních halách budovy, navržených na konci 80. a počátku 90. let portugalským architektem Álvaro Sizou. Z teras budovy mohou návštěvníci obdivovat skvělé výhledy na historický okrsek. Součástí Centra je zahrada, která patřila vedlejšímu klášteru. Kromě trvalé sbírky se v Centru rovněž konají dočasné výstavy související s trendy v umění.

Adresa: 2 Calle Ramón del Valle Inclán, Santiago de Compostela

 

Palác Casa do Cabildo 

Santiaga de Compostela – co dělat a na co se podívat 3

Honosný aristokratický palác, považovaný za jeden z nejlepších příkladů barokní architektury v Galicii, byl zbudován v roce 1758 a je znám svojí nádhernou fasádou. Budova se nachází na Plaza de las Platerías, malebném náměstí s impozantní fontánou uprostřed.  Casa del Cabildo poskytl inspiraci pro španělského spisovatele Ramona Maria del Valle-Inclána a je popsán v příběhu Moje sestra Antonie. Budova byla zrenovována v roce 2011 a proměněna v exhibiční prostor; stavba je součástí asociace muzeí v Santiagu de Compostela. Casa del Cabildo je přístupný veřejnosti v době, kdy se zde konají výstavy umění.

Adresa: 2 Plaza de Platerías, Santiago de Compostela

 

Muzeum obyvatel Galicie

Muzeum obyvatel Galicie (Museo do Pobo Galego) bylo otevřeno v roce 1976 a umístěno je v dřívějším klášteře San Domingos de Bonaval. Exhibice představují definující aspekty galicijské kultury, jako je vztah k moři, zemi a navzájem. Trvalé expozice se věnují kulturnímu dědictví Galicie se zaměřením na lidovou kulturu regionou. Muzeum přináší archeologické nálezy, a také informace o tradičních krojích, architektuře a oborech, jako je rybářství a zemědělství. Návštěvníci se také dozvědí o kultuře regionu prostřednictvím expozic galicijských oděvů, hudby, řemesel, obrazů a skulptur.

Adresa: Calle San Domingos de Bonaval, Santiago de Compostela

 

Kulturní centrum Cidade da Cultura de Galicia

V nápadném kontrastu k historickým budovám v Santiagu de Compostela je moderní elegantní komplex budov od architekta Petera Eisenmana, který město přenáší do 21. století. Kulturní centrum Cidade da Cultura de Galicia („Město kultury Galicie“) zahrnuje Muzeum Centra Gaiás se vstupem zdarma, kde se konají dočasné výstavy, z nichž mnohé tvoří instalace tak velké, že nemohly být vystaveny jinde. Dále je zde Knihovna Galicie, divadlo a centrální plaza pro venkovní představení; k dispozici jsou prohlídky s průvodcem také v angličtině. Cidade da Cultura je jen kousek autobusem od historického centra Santiago de Compostela.

Adresa: Monte Gaiás, Santiago de Compostela

 

Navštivte kolegiátní kostel Santa María la Real de Sar

Na okraji města se nachází pozoruhodný kolegiátní kostel Santa Maria z 12. století. Budová má zajímavou věž a vnější opěrné sloupy, které byly vybudovány v 17. a 18. století. Je to typický románský kostel, s půdorysem se 3 kostelními loděmi oddělenými pilíři a s hlavicemi sloupů zdobenými rostlinnými motivy. Svatostánek má valenou klenbu s žebrovými oblouky, jenž vytváří dojem prostornosti. Interiér osvětlují boční okna a rozetové okno. Prohlédněte si také ambit, pozoruhodný příklad románské architektury. Arkádové kolonády jsou zdobeny složitými tesanými detaily a nabízejí výhled na klidnou zahradu. Kostel je denně přístupný veřejnosti (platí se vstupné).

Adresa: Plaza de la Colegiata de Sar, Santiago de Compostela

 

Jednodenní výlet od historického přímořského města Vigo

Historické přímořské město Vigo leží 87 km od Santiaga de Compostela na pobřeží Atlantického oceánu a ústí toků Rías Baixas. Jeho historický okrsek skýtá prostředí rybářské vesnice. Vigo je proslulé svou galicijsku kuchyní, která se zakládá na čerstvých místních rybách. Ve městě najdete zajímavý kostel Nosa Señora da Guía z 20. století inspirovaný barokní architekturou Santiaga de Compostela. V pěkném paláci (pazo) ze 17. století je umístěno Muzeum města Vigo (Museo da Cidade Quiñones de León) vystavující vynikající sbírku archeologických nálezů a obrazů galicijských umělců. Palác je obklopen parkem s fontánami, jezírky a krásnou formální francouzskou zahradou. Další pozoruhodnou kulturní atrakci představuje Galicijské muzeum moře (Museo do Mar de Galicia), které návštěvníky seznamuje s historií rybolovu a tradičního námořnického způsobu života v Galicii.

Nejkrásnější města a sídla v Asturii 

***

Santiaga de Compostela – co dělat a na co se podívat 4

Svatojakubská poutní cesta z České republiky

Také z České republiky je možné se vydat do španělského Santiago de Compostela po oblíbené Svatojakubské poutní cestě a podniknout pouť, která se koná už celá staletí. Územím ČR prochází několik tras Svatojakubské cesty, které jsou spojeny s trasami v Německu a Rakousku.

Severní větev vede ze Zbraslavi u Prahy a přes Karlštejn, Beroun, Plasy, kopec Krkavec a Stříbro do Kladrub. Odtud pokračuje přes Bělou nad Radbuzou do Železné, kde překračuje česko-německé hranice nedaleko Parku smíření a spojuje se s trasou vedoucí do německého Norimberka.

Jižní větev vede od Karlštejna přes Mníšek pod Brdy, Dobříš, Příbram, Nepomuk, Klatovy a Kdyni k hraničnímu přechodu Všeruby/Eschlkam, odkud pokračuje jako Východobavorská Svatojakubská cesta směrem k Řeznu (Regensburg).

První značený úsek na Svatokubské cestě na Moravě je trasa z Brna do Mikulova, která se pak spojuje s rakouskou trasou vedoucí přes část regionu Weinviertel v Dolním Rakousku. Trasa byla prodloužena ve směru na Olomouc a dál až k hranicím s Polskem, takže dnes vede přes celou Moravu.

***

Santiaga de Compostela – co dělat a na co se podívat 5

KDE SE UBYTOVAT

Luxusní hotely: Parador Hostal Dos Reis Catolicos 5* je jeden z historicky nejvýznamnějších hotelů na světě nacházející se na nám. Praza Obradorio vedle katedrály, přímo uprostřed Starého města. Luxusní hotel má kvalitní restauraci, která vaří tradiční kuchyni, a krásné klášterní zahrady. Butikový hotel A Quinta da Auga Hotel & Spa 4* nabízí historický půvab a skvělé služby. Apartmány a pokoje jsou vyzdobeny v tradičním francouzském venkovském stylu a nabízejí výhledy na zahradu, farmu nebo les. Jedná se o zařízení řetězce Relais & Châteaux zahrnující spa, krytý bazén, turecké lázně hammam, saunu a fitcentrum. Hotelová restaurace podává tradiční galicijskou kuchyni připravovanou ze sezónních ingrediencí. Ubytování zahrnuje gurmánskou snídani.

Akční nabídka ubytování:

Hotely střední třídy: San Francisco Hotel Monumento 4* se nachází ve Starém městě jen pár kroků od katedrály. Hotel má krytý bazén, centrální dvůr a zahradu. K dispozici je také vynikající restaurace s pokojovou službou. Jen pár minut pěšky od centra a Starého města se nachází Altair Hotel 3* s vynikající hodnotou a stylovými pokoji; kromě výborné snídaně s domácími džemy nabízí hlavní přepážku otevřenou 24 hodin a služby concierge.

Akční nabídka ubytování:

Ekonomické hotely: Hotel Atalaia B&B 1* sice nemá vybavení a vymoženosti jako jiná luxusnější ubytovací zařízení, ale pokoje pro hosty nabízejí stylovou moderní výzdobu a výhledy na město. Díky přátelskému personálu a pohodlným postelím se zde budete cítit jako doma, a přitom budete ubytováni přímo ve Starém městě. Dalším ekonomickým hotelem v centru je A Tafona do Peregrino 2*, s dopravou na letiště a službami concierge. Lidé cestující s dětmi oceni rodinné pokoje a restauraci na místě; snídaně je formou bufetu.

Akční nabídka ubytování:

.

TIPY

Výlety na pobřeží Costa da Morte: celodenní výlet ze Santiaga de Compostela  do Finisterre je skvělý způsob, jak navštívit pobřežní města a rybářské vesnice na malebném pobřeží Costa da Morte ve Španělsku. K hlavním atrakcím pobřeží patří mys Cape Finisterre a maják na vrcholu Monte Facho, vesnice Muxia a městečko Finisterre.

Návštěva Santiaga de Compostela z Portugalska: turisté pobývající v severním Portugalsku mohou podniknout celodenní výlet s průvodcem z Porta do Santiaga de Compostela. Výlet zahrnuje návštěvu katedrály v Santiagu a spoustu času na oběd a průzkum lokality Casco Antiguo. Na zpáteční cestě zastavuje ve Valença do Minho, malebném městečku na hranicích Španělska a Portugalska, kde se nachází pevnost s věžemi.