Situace ohledně testování na covid-19: kde jsme teď?

Situace ohledně testování na covid-19: kde jsme teď? 1

Testování na covid-19 je nedílnou součástí strategie každé země k omezení přenosu nemoci. Zde jsou nejnovější informace o typech testů, kdy je vhodné je použít a co reálně mohou a nemohou udělat pro omezení infekce.

Zatímco testování na covid-19 bylo v určité formě k dispozici už krátce po vypuknutí pandemie na začátku roku 2020, dodnes přetrvává nerovnoměrný přístup k testům a otázkám o přesnosti různých testů. Americká společnost pro infekční nemoci (IDSA) nedávno uspořádala mediální brífink k řešení tohoto tématu, jehož cílem bylo objasnit, kdo a kdy potřebuje testovat na covid-19. Technicky vzato, kdokoli může vejít do lékárny nebo zdravotnického zařízení a koupit si test, ale problémy zůstávají.

„Víme, že molekulární testování má nejvyšší citlivost pro vyloučení  covid-19,“ řekla dr. Nira Pollock, členka IDSA a přidružená lékařská ředitelka z Laboratoře pro diagnostiku infekčních nemocí při Dětské nemocnici v Bostonu. „Stále však máme problémy s přístupem, s dobou obratu, s náklady a se zásobami, kterým čelí jak pacienti, tak laboratoře.“

I když testování prošlo vývojem, dlouhé fronty v amerických zdravotnických zařízeních mohou přetrvávat, řekla dr. Pollock. Může být obtížné se objednat na konzultaci v lékárně a zůstalo otevřeno méně míst pro státní testování. Problémy s dodavatelským řetězcem způsobují, že zásoby pro testování nejsou vždy hojné. Vzorky mohou být poslány do laboratoří, které mají dlouhou dobu zpracování. A přestože samotné testy jsou pro spotřebitele zdarma, při návštěvě úřadu mohou být vyžadovány poplatky. Domácí testování nabízí mnohem více výhod, ale také potenciální úskalí: riziko méně přesného výsledku.

„Většina dostupných domácích testů jsou antigenní rychlé diagnostické testy (RDT) a ty mají významné potenciální výhody,“ řekla dr. Pollock.

Patří mezi ně rychlá doba obratu a nižší náklady, alespoň pro poskytovatele třetích stran. Protože jsou domácí testy relativně levné a rychlé, lze je použít pro sériové testování, i když nepanuje shoda u optimálního intervalu mezi testy. Schopnost rychlých testů detekovat virus je však ve srovnání s testy PCR poněkud snížena.

„Stále panuje neshoda v tom, zda negativní RDT test může účinně vyloučit infekci u symptomatického jedince,“ poznamenala dr. Pollock a dodala, že člověk může mít negativní test na antigen, pozitivní PCR test, a přitom být infekční. Jedním z problémů domácích testů je, že je lidé mohou provádět nesprávně, což může ovlivnit výsledky. Dalším problémem je, že nemusí být hlášeny pozitivní výsledky.

„Pravděpodobně tak ztratíme přehled,“ řekl Dial Hewlett Jr., člen IDSA a lékařský ředitel, Divize kontroly nemocí z úřadu v New Yorku. „Nebudeme mít tak přesnou představu o tom, jaká je prevalence onemocnění v daném okamžiku. Na druhou stranu si myslím, že rychlý přístup k těmto výsledkům pomůže v praktických otázkách školní docházky.“

Rychlé testování může být skutečně klíčem k udržení dětí ve škole, i když existují překážky. Není k dispozici žádná dohodnutá definice, která by přesně vysvětlovala, které příznaky spouštějí potřebu testu. Rovněž neexistuje shoda ohledně potřeby testování ve školách, pokud jsou přenosové rychlosti v oblasti nízké. Dr. Pollock zmínila program „Test and Stay“, který v některých okresech pilotuje CDC a který zahrnuje pravidelné rychlé testování na místě a smluvní sledování potenciálně exponovaných dětí a zaměstnanců, aby nemuseli být v domácí karanténě. Zatímco testy PCR zachytí více pozitivních výsledků než rychlé testy, prodleva mezi testováním a výsledky může být až několik dní. To může být problematické, pokud lidé nebudou během čekání na výsledky v karanténě. Hewlett vysvětlil, že podle očkovací povinnosti pro zdravotnické pracovníky musí ti v jeho kraji, kteří dostanou výjimky, jednou týdně podstupovat molekulární testy. „Nedostatkem toho je, že jednotlivec může mít v pondělí negativní test a v úterý se u něj mohou začít projevovat příznaky.“ Mezitím jsou jeho spolupracovníci během této doby potenciálně vystaveni nákaze.

U očkovaných, ale asymptomatických jedinců, je otázka kdy a zda testovat, spíše nuance diskuzí. Pokud se skupina plánuje sejít o svátcích či o dovolené a všichni jsou očkovaní, měli by si všichni předem udělat testy na covid-19? Odpověď závisí na tom, zda je někdo mezi zranitelnými kvůli svému věku nebo komorbiditám, shodli se odborníci.

Testování u očkovaných lidí je skutečně vyvažováním rizik: rizika pro Vaše okolí, rizika pro Vás a Vaši zdravotní historii, a také přístupu a zdrojů.“

Hewlett řekl, že pokud se shromáždění účastní například někdo s rakovinou 4. stupně, bylo by vhodné, aby se všichni účastníci otestovali, než se sejdou. Odborníci komise upozornili, že také finance mohou ovlivnit něčí rozhodnutí nechat se testovat na covid-19. Zatímco testy prováděné v centru urgentní péče nebo v laboratoři jsou pro spotřebitele zdarma, zprávy o účtech třetích stran zaslané pojišťovnám nebo vládě nejsou nic neobvyklého. A rychlé testy pro domácí použití mohou začínat na 25 USD za 2 balení a dosahovat až 35 USD nebo více, což může být pro mnoho rodin, zejména s více dětmi, nedostupné.

„Skutečnost je, že ten, kdo má prostředky, může rychleji získat test k vyloučení covid-19 u svého dítěte a dostat ho zpět do školy, než někdo bez těchto prostředků. Ale nemělo by to tak být,“ řekla dr. Pollock. Podle jejích slov bylo navíc v poslední době obtížné sehnat rychlé testy, ačkoli Bidenova administrativa investovala značné prostředky do jejich vývoje a dostupnosti, což by mělo usnadnit jejich získání směrem do zimní sezóny.