Studie zkoumala průlomové infekce covid-19 podle typu přijaté vakcíny

Studie zkoumala průlomové infekce covid-19 podle typu přijaté vakcíny 1

Studie prezentovaná na konferenci SHEA 2022 zjišťovala, jak časté a závažné byly průlomové infekce u příjemců vakcín proti covid-19 od společností Pfizer-BioNTech, Moderna a Janssen.

Očkování proti covid-19, i když je vysoce účinné proti závažnému nebo smrtelnému onemocnění, nenabízí plnou ochranu před infekcí. V současnosti jsou v USA dostupné 3 vakcíny: Pfizer-BioNTech (BNT162b2), Moderna (mRNA-1273) a Janssen (JNJ-78436735) od Johnson & Johnson. Studie představená nedávno na konferenci SHEA 2022 zkoumala demografické charakteristiky a výsledky onemocnění průlomovou infekcí covid-19 podle typu obdržené vakcíny. Výzkumníci se zabývali celkem 85 plně očkovanými pacienty s dokumentovanou průlomovou infekcí covid-19 od února do září 2021.  „Průlomová infekce“ byla definována jako detekce SARS-CoV-2 ≥14 dnů po obdržení všech počátečních dávek schválené vakcíny proti covid-19. Výzkumníci shromáždili demografická data o pacientech a informace o hospitalizaci, jako je délka pobytu a potřeba kyslíku. Účastníci byli rekrutováni ze 2 nemocnic v jihovýchodním Michiganu a byli rozděleni do skupin podle nezávažného, ​​závažného nebo kritického onemocnění. Pacienti se dostali do klasifikace závažného onemocnění, pokud jejich úroveň saturace kyslíkem byla ≤94 % vzduchu v místnosti nebo pokud vyžadovali doplňkový kyslík, a do klasifikace kritického onemocnění, pokud se u nich rozvinulo respirační selhání, včetně mechanické ventilace nebo mimotělní membránové oxygenace. Ve studijní kohortě bylo identifikováno celkem 85 průlomových infekcí. Průměrný věk pacientů byl 69,9 let a 51,8 % byly ženy. V 85,9 % (n=73) bylo nejběžnějším typem průlomové infekce závažné onemocnění, následované nezávažným onemocněním (n=7; 8,24 %). V souboru došlo celkem k 9 (10,6 %) úmrtím. Většina pacientů dostala vakcínu Pfizer-BioNTech (n=38; 44,7 %) nebo Moderna (n=35; 41,2 %). Závažné onemocnění bylo častější u účastníků, kteří dostali očkovací režim Pfizer-BioNTech (n=33/73; 45,2 %), a u pacientů s kritickým onemocněním byla větší pravděpodobnost, že dostali vakcínu Moderna (n=4/5; 80,0 %). Příjemci vakcíny Moderna měli nejdelší dobu mezi infekcí covid-19 a očkováním (181,9 ± 43,1 dne) a příjemci vakcíny Janssen měli nejkratší dobu mezi pozitivním testováním a podáním vakcíny (91,0 ± 61,1 dnů). Výzkumníci dospěli k závěru, že průlomové infekce covid-19 nebyly u plně očkovaných osob časté, ale s časem od očkování narůstaly.

Studie „Průlomové infekce SARS-CoV-2 mezi hospitalizovanými pacienty v jihovýchodním Michiganu“ byla představena 12. dubna během konference Society for Healthcare Epidemiology of America Conference 2022 (SHEA) https://sheaspring.org/ .