Vědci dokumentují nejdelší známou infekci covidem-19, okultní infekci

Vědci dokumentují nejdelší známou infekci covidem-19, okultní infekci 1

Výzkumníci zdokumentovali nejdelší známou infekci covid-19, která trvala 505 dní. Výzkum prezentovaný na ECCMID také zjistil jeden z prvních případů okultního covid-19, kdy se později zjistilo, že pacient s negativním testem má pokračující covid-19.

Nový výzkum, představený nedávno na Evropském kongresu klinické mikrobiologie a infekčních nemocí (ECCMID), identifikoval to, co je považováno za nejdelší známou infekci covid-19. Londýnský pacient byl pozitivní v PCR testu 505 dní před následnou smrtí.

Výzkumníci z univerzity King’s College London a z nemocnice Guy’s and St Thomas’s NHS studovali 9 pacientů s covid-19, aby vyhodnotili, jak se virus v průběhu času u imunokompromitovaných osob mění. Při prezentaci svého výzkumu na ECCMID v portugalském Lisabonu (23.-26. dubna 2022) podrobně popsali jednu z prvních okultních infekcí covid-19. Okultní infekce je případ, kdy je pacient považován za zbaveného viru, což je zdánlivě potvrzeno negativními testy na covid-19, ale později se zjistí, že má pokračující infekci.

„Pacient byl symptomatický a před uzdravením byl pozitivně testován na covid. Pak měl několikrát negativní test, než se znovu objevily příznaky covidu o několik měsíců později. PCR test byl pozitivní a sekvenování genomu viru v tomto bodě ukázalo, že infekce byla způsobena variantou alfa, která byla do té doby z Velké Británie eliminována; to naznačuje, že virus byl v těle přítomen již od počáteční infekce, ale zůstal nezjištěn.”

Výzkumníci se zabývali imunokompromitovanými pacienty s covid-19 v období od března 2020 do prosince 2021. Pacienti měli oslabený imunitní systém v důsledku transplantace solidních orgánů, HIV, rakoviny nebo medikamentózní léčby komorbidit; 9 účastníků studie bylo pozitivně testováno na covid-19 po dobu nejméně 8 týdnů. Průměrná délka infekce byla 73 dní, ale 2 z pacientů měli perzistující infekci déle než 1 rok.

„Chtěli jsme prozkoumat, které mutace vznikají a zda se u těchto lidí s přetrvávající infekcí vyvinou varianty,“ řekl první autor, dr. Luke Blagdon Snell, z Guy’s and St Thomas’s NHS Foundation Trust v Londýně. „Některé z těchto variant se snadněji přenášejí mezi lidmi, způsobují závažnější onemocnění nebo snižují účinnost vakcín. Jedna z teorií říká, že virové varianty se vyvíjejí u jedinců, jejichž imunitní systém je oslabený nemocí nebo léčbou, jako je chemoterapie, kteří mohou mít přetrvávající infekci SARS-CoV-2.“

Po provedení pravidelného odběru vzorků a genetické analýzy výzkumníci zjistili, že u 5 z 9 pacientů se vyvinula 1 nebo více mutací pozorovaných u variant covid-19. Několik účastníků vyvinulo mnohočetné mutace korelující s variantami obav, jako je alfa, delta a omikron. Jeden jedinec měl 10 mutací, které byly později identifikovány ve variantách alfa, gama a omikron.

„To poskytuje důkaz, že mutace nalezené ve variantách, které vyvolávají obavy, vznikají u imunokompromitovaných pacientů, a tak podporuje myšlenku, že se u imunokompromitovaných jedinců mohou vyvinout nové varianty virů. Je však důležité poznamenat, že žádný z jednotlivců v naší práci nevytvořil novou variantu z těch, které se staly rozšířenými variantami zájmu.“

Z 9 imunokompromitovaných pacientů s covid-19 se 5 uzdravilo; 2 se zbavili infekce bez léčby, 2 vyléčili infekci protilátkovou terapií a antivirotiky a 1 v současné době žije s pokračující infekcí. Při posledním sledování na začátku tohoto roku byl účastník infikován už 412 dní; byl léčen monoklonálními protilátkami, ale pokud se jim nepodaří infekci odstranit, pravděpodobně bude překonána dosud nejdelší infekci (505 dní). Výzkumníci poznamenali, že okultní infekce byly dříve zaznamenány u pacientů s ebolou a hepatitidou B. Okultní covid-19 se liší od tzv. dlouhého covidu, kde je virus odstraněn, ale přetrvávají určité oslabující příznaky, jako je únava.