Chemické znečištění je nyní za bezpečnou hranicí pro planetu, zjistila studie

Chemické znečištění je nyní za bezpečnou hranicí pro planetu, zjistila studie 1

Chemické znečišťující látky včetně plastů mohou ovlivnit Zemi nejrůznějšími způsoby. Výroba těchto „nových entit“ roste tak rychle, že vlády nyní nejsou schopny posoudit, natož kontrolovat, rizika pro ekosystémy Země. To zjistil nový výzkum, podle něhož jsme se dostali za bezpečnou „planetární hranici“ a znečištění ohrožuje stabilitu planety.

Studie vedená vědci ze Stockholmského výzkumného centra bilancuje rychlost, kterou vyrobené chemikálie pronikají do životního prostředí, a tvrdí se, že je první, kdo hodnotí jejich dopad na stabilitu zemského systému. Podle výzkumníků existuje na celosvětovém trhu kolem 350 000 „nových entit“, včetně plastů, pesticidů, průmyslových chemikálií, chemikálií ve spotřebních výrobcích, léčiv a antibiotik, z nichž se velká část dostává do životního prostředí.

„Od roku 1950 došlo k 50násobnému nárůstu výroby chemikálií. Předpokládá se, že se do roku 2050 opět ztrojnásobí,“ řekla spoluautorka Patricia Villarubia-Gómez ze Stockholmského centra.

Vědci se na problém podívali v rámci toho, co nazvali „planetárními hranicemi“, které představují stabilní stav, v němž Země existuje už 10 000 let. Tyto hranice zahrnují bezpečné limity pro emise skleníkových plynů, biologickou rozmanitost, sladkou vodu a další environmentální faktory, které mohou ovlivnit stabilitu planety. Nová studie zkoumá hranice pro nové entity a zkoumá způsoby, jak mohou ovlivnit zdraví planety, například prostřednictvím těžby, frakování (hydraulické štěpení) a nakládání s odpady.

„Tempo, kterým společnost produkuje a uvolňují nové chemikálie a další nové entity do životního prostředí, není v souladu s udržením se v bezpečném operačním prostoru pro lidstvo,“ řekla Villarubia-Gómez.

Obavy vzbuzují především plasty, protože obsahují více než 10 000 chemikálií, takže představují pro životní prostředí nejrůznější nová nebezpečí. Studie ukázaly, že plast je přítomen i v nejodlehlejších částech světa, jako je Arktida, Antarktida a vyšší polohy Mount Everestu. Dále ukázaly, jak mohou plasty ovlivnit živé mořské organismy a dokonce mít toxické účinky na lidské buňky. Podle týmu se produkce plastů v letech 2000-2015 zvýšila o 79 % a celková hmotnost plastů na Zemi je více než dvojnásobkem hmotnosti všech žijících savců. Přibližně 80 % plastů, které byly kdy vyrobeny, stále přetrvává v životním prostředí, přičemž se očekává, že produkce a následné znečištění budou nadále narůstat. Vědci tvrdí, že tyto trendy chemické výroby a znečištění společně ohrožují systém Země a je třeba podniknout kroky k zastavení nebezpečného postupu.

„Musíme pracovat na zavedení pevného stropu pro chemickou výrobu a uvolňování,“ říká Carney Almroth.

„Přechod na oběhové hospodářství je opravdu důležitý,“ dodává Sarah Cornell ze Stockholmského centra odolnosti. „To znamená změnit materiály a produkty tak, aby je bylo možné znovu použít/používat, aniž by se plýtvalo, navrhovat chemikálie a produkty vhodné pro recyklaci a mnohem lépe kontrolovat chemikálie, když jde o bezpečnost a udržitelnost po celé trase jejich dopadu v systému planety.“