10 hlavních atrakcí francouzské Remeše

10 hlavních atrakcí francouzské Remeše 1

Remeš, jedna z hlavních destinací v regionu Champagne, spojuje kulturu velkého města a půvab menšího města. Nabízí spoustu zajímavého pro návštěvníky při krátkém jednodenním výletu z Paříže (vzdálené necelou hodinu cesty vlakem TGV) a dostatek atrakcí pro ty, kdo se zde zdrží déle.

Inspirující architektura a bohaté kulturní dědictví přinesly Remeši (Reims) místo na seznamu Měst umění a historie (Villes d’Art et d’Histoire) ve Francii. Historické město oplývá působivými památkami, elegantními veřejnými náměstími a stylovými restauracemi. Remeš se může chlubit 3 lokalitami na seznamu památek UNESCO a 4 restauracemi ověnčenými michelinskými hvězdičkami. Především je však Remeš proslulá svou nádhernou gotickou katedrálou, kde byli korunováni francouzští králové. I když bylo město poškozeno během I. a II. světové války, bylo skvěle znovu vybudováno a mnohé z novějších budov byly navrženy ve  stylu art deco.

 

Katedrála Notre-Dame v Remeši  

10 hlavních atrakcí francouzské Remeše 2

Katedrála Notre-Dame (Cathédrale Notre-Dame de Reims), která je na seznamu UNESCO, se hrdě tyčí uprostřed Remeše s věžemi viditelnými už z dálky. Katedrála v Remeši se těší mimořádnému místu ve francouzské historii. Podobně jako Westminster Abbey v Londýně sloužila ke korunovacím panovníků, a to více jak osm staletí. Na mše sem chodila Jana z Arku. Svatostánek byl vybudován na místě kostela z 5. století, kde byl pokřtěn Chlodvík, první křesťanský král země. Poté, co byl kostel v roce 1210 zničen požárem, započala stavba současné katedrály. Velkolepá budova z 13. století je mistrovským dílem vrcholné gotické architektury a jednou z nejlepších katedrál ve Francii.  Klenba v chrámové lodi je vysoká 38 m a podpírá ji spousta vnějších opěrných sloupů, jejichž úkol je skrytý za spoustou krásných soch andělů. Bohatě zdobené západní průčelí katedrály zahrnuje 3 vchody (foto níže) spolu s rozetovým oknem nad prostředním vchodem. Nad tím se nachází známá galerie králů, dlouhá řada soch umístěných ve výklencích. Skulptura na prostředních dveřích znázorňuje život Panny. K zajímavým prvkům na fasádě patří Sourire de Reims, socha usmívajícího se anděla. Když vejdete do svatostánku, zahltí Vás rozlehlost prostoru. Prostorná chrámová loď skýtá prostředí vznešenosti a osvětluje ji řada vitrážových oken. I když bylo mnoho původních oken zničeno, nové vitrážová okna od Marca Chagalla a německého umělce Imi Knoebela dodávají katedrále současný prvek.

Adresa: Place du Cardinal Luçon, Reims

 

Palais du Tau – arcibiskupský palác

Další památkou na seznamu UNESCO je Palais du Tau hned vedle katedrály, někdejší sídlo arcibiskupů. Starobylý palác byl téměř kompletně přestavěn v 17. století ve francouzském neoklasicistickém stylu, budova však stále má několik skvěle zachovalých středověkých místností. Návštěvníci mohou vidět královské apartmány, kde pobývali králové během korunovačních ceremoniálů. V tomto nádherném prostředí si snadno představíte velkolepost dávných korunovací. Hodovní síň Salle de Tau používaná po korunovačních ceremoniálech je vyzdobena nádhernými tapiseriemi z Arrasu z 15. století. V palácové kapli Chapelle Palatine z 13. století je umístěna pokladnice ukrývající pozoruhodné předměty včetně talismanu Karla Velikého z 9. století a kalichu sv. Remigia z 12. století. V paláci jsou také vystaveny sochy z katedrály a tapiserie zobrazující příběh krále Chlodvíka I..

Adresa: 2 Place du Cardinal-Luçon, Reims

 

Bazilika Saint-Rémi

Nejstarší kostel v Remeši, Bazilika Sv. Remigia (Basilique Saint-Rémi), je výjimečná raně románská stavba, která je na seznamu UNESCO. Úžasný svatostánek byl vybudován v letech 1005-1049 pro benediktinské opatství na místě karolínská kaple z 8. století, která přitahovala mnoho poutníků. Přestože exteriér je gotický, interiér má dodnes prvky původní románské stavby. Harmonická chrámová loď z 11. století je osvětlena vitrážovými okny z 12. století, které v katedrále vytvářejí teplé a nadpozemské prostředí, zatímco kůr a okolní kaple jsou příkladem klidného raně gotického stylu, který podněcuje k duchovní zážitkům. V kostele je umístěn hrob sv. Remigia (440-533), díky kterému byl kostel od 8. století pietním místem. Během stoleté války opatství zchátralo a bylo obnoveno až v době renesance. Za francouzské revoluce však byli mniši vyhnáni a bazilika proměněna ve farní kostel. Za I. světové války došlo k poškození budovy, jejíž oprava trvala 40 let. Dnes je Bazilika Saint-Rémi přístupná veřejnosti a občas se zde konají koncerty.

Adresa: Place du Chanoine Ladame, Reims

 

Elegantní veřejná náměstí a starobylé památky

První náměstí, které většina turistů v centru Remeše uvidí, bývá nám. Place du Cardinal-Luçon, kde se nachází katedrála, Palais de Justice (soudní dvůr) a bronzová socha Jany z Arku. Dále byste si neměli nechat ujít rozsáhlé nám. Place de la République s dobře udržovaným prostorem parku a impozantním římským triumfálním obloukem Porte de Mars („Martova brána“) z 3. století, který až do roku 1544 sloužil jako městská brána. Jižně od Place de la République se nachází radnice (Hôtel de Ville) vybudovaná v letech 1627-1630. Další dobře zachovalou římskou památkou je Cryptoportique z 3. století, podzemní galerie ve tvaru U pod nám. Place du Forum; archeologická lokalita slouží jako místo konání letních koncertů. Nejrušnějším místem v Remeši je však Place Drouet d’Erlon, příjemné dlouhé náměstí lemované stromy, s mnoha brasseriemi a restauracemi. Večeře na venkovní terase na náměstí patří k nejpříjemnějším zážitkům v Remeši. Na jižním konci Place Drouet d’Erlon stojí kostel Saint-Jacques vybudovaný v období od 12. do 16. století. Nejelegantnějším náměstím je Place Royale lemované pěknými neoklasicistickými budovami a s bronzovou sochou krále Ludvíka XV. uprostřed.

 

Muzeum výtvarného umění – Musée des Beaux Arts

Jak se dá očekávat od „města umění a historie“, Remeš má vynikající muzeum výtvarného umění. Stálá sbírka zahrnuje rozsáhlou škálu maleb, kreseb, soch, uměleckých objektů a starožitného nábytku. Sbírka pokrývá francouzské a evropské umění od 16. do 21. staletí, takže ukazuje vývoj umění od renesance po art deco. Dobře zastoupena je malba z období Grand Siècle (17. století). K hlavním lákadlům patří náboženské umění, krajinomalba 19. století (včetně mnoha prací od Camilla Corota) a impresionistické obrazy mistrů, jako je Monet, Renoir a Pissarro.

Poznámka: Musée des Beaux Arts je v současnosti zavřeno z důvodu renovace. Znovu otevřeno by mělo být ke konci roku 2023.

Adresa: 8 Rue Chanzy, Reims

 

Muzeum Saint-Rémi 

10 hlavních atrakcí francouzské Remeše 3

Skvělé muzeum historie se nalézá v místnostech dřívějšího Královského opatství Saint-Rémi, architektonického klenotu na seznamu UNESCO. Budovy odhalují architektonické součásti z různých staletí, jako je ambit, velké schodiště a budova kapituly, mistrovské dílo románského umění s bohatě vyřezávanými hlavicemi sloupů z 12. století. Sbírka Museé Saint-Rémi zahrnuje umělecké objekty a starožitnosti, jako jsou archeologické nálezy z galo-římského období. Muzeum je jedno z nejlepších míst, kde se můžete dozvědět více o historii Remeše, od starověku až do renesančního období.

Adresa: 53 Rue Simon, Reims

 

Musée Hôtel Le Vergeur – muzeum

Musée Hôtel le Vergeur na nám. Place du Forum vystavuje jedinečnou sbírku v památkově chráněné budově z 13. století. Hôtel Le Vergeur byl pojmenován podle bohatého rodu Vergeurů, který dům vlastnil až do 16. století. Předchozí majitel Hugues Krafft věnoval velkou část svého majetku na rekonstrukci stavby. Místnosti vybavil nádherným nábytkem a vytvořil sbírku umění tvořenou objekty, které přivezl ze svých cest do zahraničí. Dnes muzeum vystavuje Krafftovu sbírku dekorativního umění, a také eklektický výběr tisků a maleb, které ilustrují historii Remeše; dále předměty, které byly součástí korunovací králů a výjimečné kusy náboženského umění, především rytiny od Albrechta Dürera.

Adresa: 36 Place du Forum, Reims

 

Chapelle Foujita – Foujitova kaple

Tsuguharu Foujita, japonský umělec z Ecole de Paris, se nechal natolik unést návštěvou Baziliky Saint-Rémi, že se rozhodl konvertovat ke křesťanství. Jeho křest proběhl 14. října 1959 v katedrále Notre-Dame v Remeši a dostal křestní jméno Leonard. V roce 1965 s finanční podporou Reného Lalou a s jednomyslnou uměleckou vizí vybudoval Leonard Foujita v Remeši vlastní kapli. Celou Chapelle Foujita navrhl sám, od začátku do konce, dohlížel na architektonické plány i na stavbu budovy. Pak Foujita vytvořil náčrty kovaných prvků a vitrážových oken a nakonec namaloval fresky na kůru kaple. Foujita zvolil románský styl, protože připomíná Bazilku Saint-Rémi a věděl, že prostá románská stavba bude ideální pro jeho nádherně detailní nástěnné malby. Foujitův smysl pro duchovno a umělecká sebedůvěra vyniká v každé scéně monumentálního díla zdobícího kapli. Chapelle Foujita je přístupná veřejnosti od května do září.

Adresa: 33 Rue du Champ de Mars, Reims

 

Musée de la Reddition – muzeum II. světové války

V chráněné historické budově je umístěno Muzeum kapitulace (Musée de la Reddition) věnované vzpomínkám na II. světovou válku. Muzeum se nachází v budově, kde v době II. světové války sídlilo Eisenhowero ústředí a Operační místnost spojeneckých sil. Především je to ale budova, kde německý generál Jodl 7. května 1945 ohlásil kapitulaci ozbrojených sil III. říše, což znamenalo konec války. Zpráva byla oznámena v metropolích spojeneckých zemí současně 8. května 1945. Muzeum skýtá návštěvníkům živý dojem těchto historických událostí. Expozice ukazují roli Remeše na konci války. Od okupace k osvobození – celý příběh je vyprávěn prostřednictvím objektů, dokumentů, memorabilií a modelů. Najdete zde také zajímavé informace o francouzském hnutí odporu (Résistance).

Adresa: 12 Rue Franklin Roosevelt, Reims

 

Festivaly

Každoročně na jaře nebo na začátku léta (datum se liší) se Remeš promění v scénu středověkých slavností Les Fêtes Johanniques (Festival Jany z Arku). Trvají 10 dní, kdy probíhá rekonstrukce příjezdu světice do Remeše (po jejích vojenských vítězstvích) na korunovaci krále Karla VII. v katedrále Notre-Dame v Remeši. Festival vzpomíná na klíčovou událost francouzské historie, která se odehrála 17. července 1429, a zahrnuje autentické průvody, trh s výrobky řemeslníků, hudební představení a další pouliční zábavu. Obyvatelé města se obléknou do dobových kostýmů, aby následovali „Janu z Arku“ a „krále Karla VII.“ ve velkém korunovačním průvodu do katedrály. Další živou kulturní událostí je Les Sacres du Folklore („Obřady folkloru“), která vždy přivede na místo lidové zpěváky, hudebníky a tanečníky z celého světa. Festival trvá několik dní, probíhá v červnu nebo červenci a zahrnuje taneční představení, hudební koncerty a gala akce.

Atrakce údolí Loiry I. a II.

***

10 hlavních atrakcí francouzské Remeše 4
vstup do katedrály v Remeši

KDE SE UBYTOVAT

Město Remeš nabízí široký výběr ubytování, od luxusních hotelů až po cenově dostupné ekonomické možnosti. Nejluxusnější zařízení jsou obklopena tichými zahradami, takže lákají především ty, kdo dávají přednost prostředí letoviska v idylickém venkovském okolí.

Luxusní hotely: v areálu parku o rozloze 7 ha leží Domaine Les Crayeres 5*, který je součástí řetězce Relais & Châteaux a je umístěn v honosném neoklasicistickém zámku s velkými pokoji. Hotel se může chlubit 2 vynikajícími restauracemi: Le Parc 2 michelinskými hvězdičkami a moderní neformální Le Jardin. Hosté mají k dispozici služby concierge, jízdní kola v areálu a snídaně v ceně. Domaine Les Crayères se nachází na okraji Remeše v docházkové vzdálenosti od Baziliky Saint-Rémi. L’Assiette Champenoise 5*, další zařízení Relais & Châteaux, nabízí stylové moderní minimalistické pokoje s výhledy na park nebo zahradu. Gastronomická restaurace v hotelu podává nejlepší místní sezónní kuchyni. Hosté mohou využívat zahradu hotelu, prostory pro relaxaci a krytý bazén. Služby zahrnují parkování s obsluhou a pomoc s rezervací výletů. L’Assiette Champenoise naleznete v městečku Tinqueux 3 km (10 minut autem) od Remeše. Best Western Premier Hotel de la Paix 4* stojí na dobrém místě v samém srdci Remeše jen kousek pěšky od katedrály Notre-Dame a Muzea výtvarného umění. Nabízí luxusní pokoje v současném stylu a výhody, jako je parkování na místě a služby concierge. Hosté ocení rovněž krytý bazén, restauraci a spa. Za příplatek je k dispozici snídaně formou bufetu.

Akční nabídka ubytování:

Hotely střední třídy: v historickém srdci města najdete hotel Holiday Inn Reims Centre 4*, který je jen kousek pěšky od katedrály a dalších předních atrakcí. Nedávno zrekonstruovaný moderní hotel má jednoduché, ale stylové pokoje pro hosty a nabízí recepční přepážku otevřenou 24 hodin denně, parkování a služby prádelny. Za příplatek je k dispozici snídaňový bufet. Mercure Reims Centre Cathédrale 4* je skvělá volba nedaleko historického centra asi 10 minut pěšky od katedrály. Hotel má recepci otevřenou 24 hodin denně, kancelářský prostor a parkování. Zvukově izolované pokoje pro hosty jsou v moderním současném stylu s modernizovanou koupelnou, širokoúhlou TV a chladničkou. Hotelová restaurace se specializuje na autentickou francouzskou kuchyni a vaří obědy a večeře; snídaně se podávají na pokojích. Golden Tulip Reims L Univers/ L’hôtel De L’univers Reims Centre 4* se nalézá nedaleko vlakového nádraží asi 10 minut chůze od katedrály a dalších pamětihodností v historickém centru. Hotel nabízí recepci otevřenou 24 hodin denně, služby concierge a restauraci podávající oběd a večeři. Zvukově izolované pokoje používají moderní dekor a luxusní povlečení. K dispozici je kontinentální snídaně formou bufetu.

Akční nabídka ubytování:

Ekonomické hotely: v historickém centru Remeše nedaleko rušného nám. Drouet d’Erlon najdete Hôtel des Arcades 2*, jen kousek pěšky od katedrály a Muzea výtvarného umění. Hotel nabízí pokoje se základním vybavením za dostupné ceny, ale na 2* má značný styl a elegantní moderní koupelny. K dispozici je snídaňový bufet. Ibis Reims Centre Hotel 3* se nachází na pohodlném místě nedaleko historického centra v docházkové vzdálenosti od mnoha hlavních turistických atrakcí. Nabízí vynikající hodnotu bez kompromisů ve stylu. Hotel má recepční přepážku otevřenou 24 hodin denně. Za příplatek je k dispozici snídaňový bufet. Pokud budete mít omezený rozpočet a nebude Vám vadit pouze základní ubytování, Residence Hôtelière Laudine je dobrá volba na okraji města nedaleko Baziliky Saint-Rémi. Malé jednoduché pokoje zahrnují kuchyňku s ledničkou a mikrovlnkou. Hotel nabízí fitcentrum a placené parkování. Za příplatek je k dispozici snídaňový bufet v jídelně nebo snídaně podávané v pokojích.

Akční nabídka ubytování: