10 nejkrásnějších katedrál ve Francii

10 nejkrásnějších katedrál ve Francii 1

Ve Francii naleznete některé z nejkrásnějších katedrál světa. Termín „katedrála“ neoznačuje velikost stavby, ale jedná se o křesťanský kostel, který je zároveň sídlem biskupa („katedra“). Avšak tyto gotické stavby s věžemi tyčícími se k nebi, nádhernými sochami a barevnými vitrážemi, Vás jistě budou inspirovat, abyste se ptali, jak mohli kdysi lidé postavit tak skvělé a velkolepé stavby. Kromě krásné architektury katedrály rovněž svědčí o moci křesťanství ve středověké Francii. Zde Vám představíme 10 nejpozoruhodnějších a nejkrásnějších francouzských katedrál. A Notre Dame není jen v Paříži.

 

Notre Dame, Laon

Katedrála v Laonu je gotická stavba první generace započatá v roce 1155, tedy o 8 let dříve než Notre-Dame v Paříži. Nahradila původní románskou katedrálu, která byla vážně poškozena při požáru v roce 1112 a částečně opravena předtím, než bylo rozhodnuto o nové stavbě. Laonská katedrála je známá svými impozantními věžemi, raně gotickou architekturou a svým významem důležité zastávky na středověké poutní trase do Santiaga ve Španělsku.

 

Notre Dame, Štrasburk

Katedrála ve Štrasburku, která každoročně přiláká asi 4 mil. návštěvníků, je druhá nejnavštěvovanější katedrála ve Francii (po Notre Dame v Paříži). Se svojí výškou 142 m byla nejvyšší budovou světa v letech 1647 až 1874 (tj. 227 let), než si předběhl kostel Sv. Mikuláše v německém Hamburku. Je zdálky rozpoznatelná díky svému atypickému půvabu a Goethe stavbu označil za „nejnádhernější, široce se rozevírající Boží strom zvěstující slávu Pána.“

 

Saint Etienne, Bourges

Katedrála Sv. Štěpána (St Etienne) v Bourges (UNESCO) byla budována od konce 12. do konce 13. století. Je jedním z velkých mistrovských děl gotického umění, obdivovaná pro své proporce a jednotnost svého designu, který kombinuje mistrovské zvládnutí prostoru s harmonickými proporcemi a výzdobou nejvyšší kvality. Obzvlášť výrazný je tympanon, sochy a vitrážová okna.

 

Saint Cecilia, Albi

Katedrála Sv. Cecilie je nejvýznamnější náboženská stavba v Albi na jihu Francie, a také sídlo arcibiskupa z Albi (arcidiecéze Albi-Castres-Lavaur). Původně byla od roku 1287 budována jako pevnost a stavba probíhala 200 let; někteří ji považují za největší cihlovou stavbu na světě. Monumentální stavba je svědectvím o moci římsko-katolické církve po úspěšném potlačení kataských heretiků. V roce 2010 byla katedrála prohlášena za památku chráněnou UNESCO.

Některé atrakce francouzské Provence

Saint Pierre, Beauvais

Ambiciózní katedrála popírající zemskou tíži se může chlubit rekordem – nejvyšším stropem v gotické křesťanské stavbě (48,50 m). Katedrála Sv. Petra ale také ukazuje ambice svých stavitelů, kteří ji nedokázali dokončit. Stavba započala v roce 1225 a měla to být největší katedrála v zemi, avšak v průběhu staletí se setkala s mnoha problémy a dokonce strukturálním zhroucením. Ale i to, co se dochovalo, je dostatečně působivé, abychom si dokázali představit, jak měl vypadat dokončený projekt.

 

Notre Dame, Rouen

Katedrála Notre-Dame de l’Assomption (Nanebevzetí Panny Marie) v Rouenu, se svojí mimořádně vysokou věží ve tvaru lucerny shlížející na krásné normanské staré město, je symbolem města. Je považována za „katedrálu s nejvíce lidskými stopami“ na světě kvůli své asymetrické východní fasádě, světoznámé díky 28 obrazům impresionisty Claude Moneta, které jsou rozmístěny po celém světě.

Hlavní atrakce francouzské Normandie

Notre Dame, Paříž

Notre Dame de Paris je nesporně nejslavnější náboženská stavba světa, široce považovaná za jeden z nejlepších příkladů francouzské gotické architektury. Katedrála prošla znesvěcením během radikální fáze Francouzské revoluce na konci 18. století, kdy mnohé z náboženských obrazů a soch byly poškozeny či zničeny. V průběhu 19. století proběhla rozsáhlá rekonstrukce, která katedrálu vrátila do původního stavu. Mimořádně krásná jsou její vitrážová okna. V paměti ještě máme požár v dubnu 2019, který zničil střechu a sanktusovou věž.

Temný podzemní svět pařížských katakomb

Notre Dame, Amiens

Katedrála v Amiens v samém srdci oblasti Pikardie je nejvyšší gotický kostel a největší katedrála ve Francii. Pozoruhodná je souvislost jejího plánu, krása tříúrovňového interiéru a především krásná přehlídka soch na hlavní fasádě a v jižní příčné chrámové lodi. I přes silné boje kolem Amiens během 1. a 2. světové války se katedrála vyhnula většímu poškození. V roce 1981 byla prohlášena za památku chráněnou UNESCO díky své kráse a harmonii architektury i uměleckých prací.

Některé atrakce francouzské Bretaně

Notre Dame, Chartres

Katedrála nacházející se ve středověkém městě Chartres asi 80 km severně od Paříže je jedním z největších počinů v historii architektury. Navíc je téměř dokonale zachovalá včetně původního designu a detailů, takže návštěvníkům umožňuje vidět, jak vypadala v době svého postavení. Rozsáhlý cyklus portálových soch se dochoval zcela nedotčený a zdejší zářící vitráže jsou také originály. Kromě své architektonické nádhery je katedrála významným poutním místem už od dob raného středověku.

 

Notre Dame, Reims – katedrála v Remeši

Město Reims (Remeš) ležící v oblasti Champagne-Ardenne ukrývá nejkrásnější a nejpozoruhodnější z francouzských katedrál. Mistrovské dílo gotického umění bylo místem, kde probíhaly korunovace francouzských králů; výsledek dokonalé rovnováhy mezi Církví a Státem učinil z francouzské monarchie politický model v celé Evropě až do moderních dob. Spolu s přilehlým Opatstvím Sv. Remigia (z 9. století) a Palácem Tau (někdejší arcibiskupskou rezidencí) představuje katedrála památkovou lokalitu chráněnou UNESCO.

Typické zážitky z Francie