Globální studie řek zjistila farmaceutickou kontaminaci na všech kontinentech

Globální studie řek zjistila farmaceutickou kontaminaci na všech kontinentech 1

Rozsáhlá studie farmaceutického znečištění světových řek zjistila, že více než čtvrtina analyzovaných řek nese potenciálně toxické hladiny léčiv. Výzkum značně rozšiřuje naše znalosti o tomto typu znečištění a také přináší užitečné poznatky o tom, kde se nejvíce koncentruje.

Výzkum vedli vědci z University of York ve Velké Británii, kteří identifikovali některé značné mezery v tom, co víme o výskytu léčiv ve světových říčních systémech. Doposud byl výzkum dostupný pouze pro 75 ze 196 zemí, většinou v Severní Americe a západní Evropě, což znamená, že situace ve velkých částech světa zůstávala neznámá.

 „Už více než dvě desetiletí víme, že se léčiva dostávají do vodního prostředí, kde mohou ovlivnit biologii živých organismů,“ řekl spoluvedoucí výzkumného projektu dr. John Wilkinson. „Jedním z největších problémů, kterým jsme čelili při řešení tohoto problému, bylo, že jsme neměli příliš velký záběr při monitorování kontaminantů. Přitom se téměř všechna data soustřeďovala na několik vybraných oblastí v Severní Americe, západní Evropě a Číně.“

Globální studie řek zjistila farmaceutickou kontaminaci na všech kontinentech 2

V rámci toho, co nazývají globálním průzkumem farmaceutického znečištění řek, autoři vyhodnotili 1052 míst odběru vzorků u 258 řek ve 104 zemích na všech kontinentech „představující farmaceutický otisk 471,4 milionů lidí“. Ukázalo se, že farmaceutická kontaminace v povrchových vodách je v dostatečně vysokých koncentracích, aby představovala hrozbu pro životní prostředí a/nebo lidské zdraví ve více než čtvrtině studovaných míst.

 „Prostřednictvím našeho projektu se nyní výrazně zlepšily naše znalosti o globální přítomnosti léčiv ve vodním prostředí,“ řekl dr. Wilkinson. „Tato studie představuje data z více zemí po celém světě, než si celá vědecká komunita dříve uvědomovala: máme 36 nových zemí, zatímco předtím bylo zkoumáno pouze 75 zemí.“

Studie ukazuje, že nejvyšší úrovně farmaceutického znečištění pocházejí z ukládání odpadu kolem břehů řek, ze špatné infrastruktury odpadních vod, z farmaceutické výroby a z vypouštění obsahu septiků do řek. Nejčastěji detekovanými kontaminanty byly antiepileptikum karbamazepin, kofein a lék metformin (na diabetes) spolu s antibiotikem sulfamethoxazolemVědci také zjistili silné korelace mezi vysokou úrovní znečištění a nižším socioekonomickým statusem země, vysokou mírou chudoby a vysokou místní nezaměstnaností. Nejvíce znečištěnými zeměmi byly dosud nejméně studované státy v subsaharské Africe, Jižní Americe a jižní Asii. Jen dvě místa nevykazovala vůbec žádnou kontaminaci, Island a vesnice Yanomami ve Venezuele, kde místní nepoužívají moderní medicínu. Studie byla součástí výzkumného úsilí zvaného Projekt globálního monitorování farmaceutik. Vědci doufají, že budou moct pokračovat v rozšiřování našich znalostí v oblasti tím, že rozšíří svůj přístup, aby zahrnoval analýzu také dalších věcí, jako jsou sedimenty a půda.

Výzkum byl publikován v časopise Proceedings of the National Academy of Science.