Jak bude svět vakcinovat proti covid-19 II.

Jak bude svět vakcinovat proti covid-19 II. 1

Co bude dál

Masová produkce bezpečné a účinné vakcíny je jen začátek globální výzvy.

  • Balení: vakcínu je nutné naplnit do milionů skleněných ampulí a ty zabalit do obvyklých kontejnerů.  
  • Chlazení: většina vakcín musí být uchovávána při teplotách mezi 2 °C a 8 °C; vakcíny RNA však vyžadují zchlazení na mnohem nižší teplotu (-70 °C).
  • Doprava: kontejnery se musí dopravit do světa letadly a kamiony, zatímco senzory budou sledovat teplotu a polohu.
  • Distribuce: dávky musí být rychle dodány do nemocnic, klinik a lékáren, které mají vybavení na jejich uskladnění a infrastrukturu na jejich podávání.
  • Vakcinace: protože hlavní vakcíny proti covid-19 vyžadují dvě dávky, aby bylo dosaženo plného účinku, lidé musí být sledováni a po pár týdnech znovu přijít.

 

Čtyři způsoby, jak vyrobit vakcínu proti covid-19

Vyvíjené vakcíny spadají do čtyř kategorií. Zde Vám představíme ve zjednodušené formě výrobní procesy u hlavních kandidátů na vakcíny.

 

Vakcína s deaktivovaným virem

Živý koronavirus v bioreaktoru infikuje biliony buněk savců. Poté je virus extrahován z buněk a chemicky ošetřen, aby byla deaktivována jeho RNA. Deaktivovaný virus se v lidských buňkách nemůže replikovat, ale jeho proteiny spustí imunitní odpověď.

 

Vakcína RNA

Syntetizuje se segment koronavirové RNA, který kóduje produkci proteinů. Segment RNA je zkombinován s mastnými kyselinami a cholesterolem za vzniku částic přenášejících lipidy. Lipidové částice fúzují s membránami lidských buněk a uvolňují RNA. Buňky produkují proteiny, které spouštějí imunitní odpověď.

 

Virová vektorová vakcína

Neškodný adenovirus je zpracován tak, že obsahuje genetický materiál koronaviru. Zpracovaný virus je pěstován v buněčné kultuře. Poté je zpracovaný virus extrahován z buněk a vyčištěn do vakcíny. Virus se v lidských buňkách nemůže replikovat (množit), ale produkuje proteiny obsažené ve výběžcích koronaviru, který vyvolají imunitní odpověď.

 

Proteinová vakcína

Virus hmyzu je zpracován tak, aby obsahoval genetický materiál koronaviru. Zpracovaný virus je pěstován v hmyzí buněčné kultuře, kde virus produkuje proteiny výběžků koronaviru. Ty jsou zkombinovány s neškodnými mikroskopickými částicemi, které pak vnesou proteiny koronaviru do těla a vyvolají imunitní odpověď. 

***

Rychlý test antigenu ZandCell COVID-19 s vysokou přesností rychle a kvalitně detekuje těžký akutní respirační syndrom koronaviru 2 (SARS-CoV-2).

Bakter Medical uvádí na trh rychlou, spolehlivou a cenově dostupnou soupravu pro rychlé testování antigenu na bázi slin COVID-19. Testovací souprava je k rychlému a efektivnímu testování infekčního viru u pacientů a poskytnutí okamžitých výsledků během několika minut. Vynikající výsledky testů

  • Detekční limit: 4,3 virových částic na ml slin
  • Přesnost: 99,1%
  • Citlivost: 98,1%
  • Specifičnost: 100%
  • Test byl CE certifikován

Infekce virem COVID-19 se stanoví pomocí snadno získatelného vzorku slin a výsledky jsou známé za 10 minut.