15 atrakcí italské Padovy

15 atrakcí italské Padovy 1

Padova je město vizuálních kontrastů. V relativně kompaktním prostoru se nachází úzké ulice starého města, renesanční velkolepá hlavní náměstí, byzantské kopule baziliky sv. Antonína a široká symetrická vyhlídka a vodní trasa lemovaná sochami v parku Prato della Valle. Stejně tak rozmanité jsou turistické atrakce města: patří k nim prestižní univerzita s první botanickou zahradou na světě a s anatomickým divadlem, kaple zdobená freskami patřícími k předním uměleckým pokladům Itálie a místo posledního odpočinku se svatostánkem jednoho z nejuctívanějších katolických světců. Od svých římských počátků patřila Padova k nejbohatším městům Itálie a ve 14. století přilákala některé z nejlepších italských umělců, jako byl Giotto, Giovanni, Donatello, Paolo Uccello a další, kteří ve městě zanechali velké množství uměleckých prací. Díky množství historie a umění zde dnes turisté naleznou mnoho atrakcí a aktivit. 

 

Bazilika sv. Antonína 

Výřečný kazatel 13. století známý jako sv. Antonín z Padovy (Paduánský) se sice narodil v portugalském Lisabonu, ale žil a pracoval v Padově, kde ho považují za svého. Světec je pohřben v obrovské Bazilice sv. Antonína (Basilica di Sant’Antonio), což je oblíbená poutní destinace od doby, co už rok po jeho smrti započala její stavba. Sloupová bazilika (foto dole) vykazuje fantastické mísení románských, gotických a byzantských prvků a je velmi svérázná, se dvěma štíhlými věžemi, kónickým dómem nad křížením a 7 dalšími kulatými dómy, které byly zvýšeny v roce 1424. Interiér je neméně zajímavý a plný pozoruhodných uměleckých prací. V severní uličce je umístěna kaple Cappella di Sant’Antonio z 16. století s 9 vysokými reliéfy ze stejného období, scénami ze života sv. Antonína od sochařů, jako je Jacopo Sansovino, Antonio, Tullio Lombardi a další. Kaple také obsahuje krásné mramorové vykládání. Uvnitř oltáře, který je ověšen děkovnými dary, jsou umístěny ostatky světce. Vysoký oltář od Donatella (1443-50), zrestaurovaný v roce 1895, má původní skulptury rovněž pocházející od Donatella. Bronzové panely na oltáři jsou obtížně viditelné, ale dobře uvidíte kamenné basreliéfy. Nalevo od oltáře je umístěn velkolepý bronzový svícen. Za ambulatoriem s několika kaplemi zdobenými freskami jsou v Cappella del Tesoro/Cappella delle Reliquie (1690) k vidění pěkné práce ze zlata. Na jižní straně kostela se nacházejí čtyři krásné ambity vybudované od 13. do 16. staletí.

Adresa: Piazza del Santo 11, Padova

 

Kaple Cappella degli Scrovegni 

15 atrakcí italské Padovy 2

Kaple Madonna dell‘ Arena byla vybudována v letech 1303-1305 jako kaple paláce, který byl zbořen kolem roku 1820. I když možná nevypadá zvenku nijak mimořádně, její interiér patří k nejúžasnějším uměleckým pokladům v Itálii. Stěny kaple jsou celé pokryty freskami od Giotta z let 1303-1306; scény ze života Panny Marie a Krista jsou nejstarší, největší a nejlépe zachovalé práce od Giotta. Krásný je především Jidášův polibek a Oplakávání Krista ve třetí řadě znázorňující Utrpení Krista s velkou dramatickou silou. Barvy jsou pestré a výraz daleko předčí ostatní Giottovy současníky. Na oltáři je k vidění Madona se dvěma anděly, vynikající skulptura od Giovanniho Pisana. Po pečlivé práci restaurátorů a konzervátorů je dnes kaple chráněna systémem sledujícím atmosféru a přístup veřejnosti je omezen a načasován tak, aby bylo pod kontrolou vystavení fresek působení CO². Pokud byste si chtěli kapli prohlédnout, je nutné mít rezervaci předem; už není možné si rezervovat místo na stejný den, a to ani v době mimo hlavní turistickou sezónu.

Adresa: Piazza Eremitani 8, Padova

 

Náměstí Piazza dei Signori a palác Palazzo della Ragione

V samém srdci starého města tvoří tři přiléhající náměstí odedávna centrum života místních. Mezi náměstími Piazza della Frutta a Piazza delle Erbe, se nachází Salone/Palazzo della Ragione zbudovaný v letech 1218-1219 coby soudní dvůr, největší středověký sál v Evropě. Jeho stěny jsou pokryty stovkami panelů s freskami s astronomickými, mytologickými a astrologickými tématy. V obrovské hale, která byla přestavěna v roce 1430, se nachází velký dřevěný kůň z 15. století, kopie Gattamelatova koně ze slavné Donatellovy sochy na nám. Piazza del Spirito. Na nám. Piazza dei Signori stojí elegantní raně renesanční budova Loggia del Consiglio/Loggia della Gran Guardia a věž s orlojem z 14. století.

 

Musei Civici a kostel Eremitani

Musei Civici je tvořeno dvěma vynikajícími muzei a románským kostelem Eremitani spolu s kaplí Scrovegni. Galerie umění vystavuje obrazy od malířů, jako je Giotto, Bellini, Giorgione, Tizian, Tiepolo, Veronese a Tintoretto, a také díla vlámských a holandských umělců. Je to jedna z nejlepších sbírek prací umělců z Benátska od začátku 14. století do 19. století. Klenot představuje především kříž malovaný Giottem pro kapli Scrovegni, kde je dnes muzeum. Archeologické sbírky začínají předřímskými nálezy ze zdejší nekropole (nejstarší z 8. stol. př.n.l.). Mezi staršími mozaikami patří k nejlepším mozaika sv. Aetheria ze 4. století. Všimněte si také elegantního památníku tanečnice a kejklířky Claudie Toreumy. Naleznete zde místnosti s etruskými, řeckými a italskými artefakty, a také egyptskou sbírku. Jeden úsek vede kolem Via Annia, římské silnice spojující sever a východ Itálie s rozsáhlou sítí římských silnic na celém poloostrově. Pomocí multimédií se můžete vydat po této silnici spolu se seznámením s archeologickými doklady v muzeích. Dřívější augustiniánský kostel Eremitani ze 13. století, během války poškozený, ukrývá zbytky fresek od Mantegny v kapli Cappella Ovetari, a také fresky od Giottova žáka Guarieta.

Adresa: Piazza Eremitani 8, Padova

 

Villa Pisani ve Stra

V městečku Stra nedaleko Padovy stojí Villa Pisani známá také jako Villa Nazionale z 18. století. Její nádherný taneční sál s galeriemi má vysoký strop, který maloval Tiepolo v roce 1762, a zdejších více jak 100 pokojů je vybaveno v empírovém stylu. Vila, kterou nechal postavit mocný rod Pisani, později patřila Napoleonovi a habsburským panovníkům. Nenechte si ujít zahrady se zahradním bludištěm, které bývá považováno za nejkomplikovanější na světě. Vysoké husté keře tvoří 9 soustředných kruhů se stezkou vedoucí do středu, kterou protíná mnoho slepých uliček. Cenou za její zdolání je výstup na věž uprostřed a pozorování ostatních, jak bloudí kolem. Kromě bludiště krásné zahrady o rozloze 30 akrů zahrnují okrasné stavby, dlouhé jezírko s odrazem a oranžerii.

Adresa: Via Doge Pisani 7, Stra  

 

Vydejte se na kole kolem Brentského kanálu

Řeka Brenta, která protéká Padovou a v Benátkách se vlévá do Jaderského moře, byla odváděna do kanálů od dob Benátské republiky a představovala oblíbené místo, kde si bohatí Benátčané budovali své paláce, aby tam mohli uniknout před letním horkem. Najali si přední architekty a umělce své doby, aby jim postavili a vyzdobili vily, které dodnes kanál lemují. Silnice kolem kanálu, působivější než autostrada při cestování mezi Benátkami a Padovou, představuje oblíbenou trasu pro cyklisty. Jízdní kolo si můžete vypůjčit v Padově, nebo se připojit k půldennímu komentovanému výletu na kolech kolem kanálu, se zastávkou na oběd ve vesnici Dolo. K nejoblíbenějším aktivitám v létě v Padově patří plavba po kanálu mezi Padovou a Benátkami. Výletní loď Il Burchiello vyplouvá denně a během trasy zastavuje u několika paláců. Kromě Villy Pisani a jejích krásných zahrad stojí za návštěvu také Villa Widmann-Foscari-Rezzonico ve městě Mira. Kompletně vybavená vila s dobovým nábytkem a s lustry z benátského skla obsahuje také skvělé fresky od Giuseppe Angeliho a nachází se v krásném zalesněném prostředí s růžovými zahradami (rosarii). Také v Miře naleznete Villu Foscari (běžně nazývanou La Malcontenta), kterou navrhl renesanční architekt Andrea Palladio.

 

Náměstí Prato della Valle

Obyvatelé Padovy milují tohle obrovské náměstí, které je největší v Itálii a jedno z největších v Evropě, a nazývají ho jednoduše Il Prato. Kdysi zde byla velká bažina, pak prostor pro rytířské turnaje, až na konci 18. století Andrea Memmo (jehož palác dodnes shlíží na náměstí) naplánoval velké náměstí a park, a pak započaly práce na veřejném náměstí, jaké známe dnes. Uprostřed je umístěn zelený park obklopený kanálem, na jehož březích stojí 78 soch včetně Memmovy sochy. Prato della Valle je oblíbené náměstí, kam se lidé chodí opalovat, procházet, bruslit a seznamovat, a také se zde konají trhy a oslavy svátků. Obklopuje ho několik významných budov, včetně benediktinského opatství Santa Giustina, neoklasicistické Loggia Amulea a paláců pocházejících z doby od 14. do 18. století. Pokud byste hledali místo, kde si dát něco k jídlu, kolem náměstí najdete několik restaurací.

 

Katedrála a baptisterium

Západně od nám. Piazza dei Signori stojí katedrála, vrcholně renesanční budova (1552-1577) s nedokončenou fasádou. I když kostel nepředstavuje mimořádné dílo, za pozornost stojí obrazy od Tiepola a Bassana v sakristii. Vynikající je však zdejší baptisterium. Vybudováno bylo na zbytcích kostela ze 4. století a jeho interiér je zdoben cyklem pestrých fresek od Giusto de‘ Menabuoiho (kolem roku 1375) se scénami ze života Ježíše, Panny Marie a Jana Křtitele.

Adresa: Piazza Duomo, Padova

 

MUSME – Muzeum historie medicíny

Padova coby město s jednou z nejstarších lékařských škol světa, kde se odehrály významné kapitoly historie medicíny, je příhodným místem pro muzeum věnované historii medicíny. Moderní interaktivní MUSME nabízí inovativní expozice spolu se stálými expozicemi lékařských nástrojů a historických učebních materiálů. Když zaklepete na velké virtuální dveře, objeví se obrazovka, kde Galileo Galilei v životní velikosti vypráví o objevech své doby. Díky rozmanitosti expozic se jedná o atrakci, která zaujme lidi všeho věku.

Adresa: Via San Francesco 94, Padova 

 

Botanická zahrada

Botanická zahrada (Orto Botanico) založená v roce 1545 je nejstarší existující akademickou botanickou zahradou světa a původní ze všech ostatních. Vznikla proto, aby se studenti naučili identifikovat léčivé rostliny a předcházet omylům a podvodům, což bylo podstatné v dobách, kdy léčení z velké části spoléhalo za byliny. Spolu s příspěvky z rozsáhlé benátské zámořské říše a jejich obchodních přístavů učinila z Padovy přední místo pro studium exotických druhů rostlin. Také dnes představuje zdroj pro učence, místo pro seznamování se s rostlinami pro veřejnost a centrum pro uchování vzácných a ohrožených druhů rostlin. Přestože byly doplněny detaily a dekorativní prvky a v roce 1552 byla postavena zeď na ochranu vzácných rostlin před zloději, geometrické vzory záhonů jsou původní.

Adresa: Via Orto Botanico 15, Padova

 

Náměstí Piazza del Santo

Před bazilikou Sant’Antonio leží velké náměstí Piazza del Santo s několika dalšími atrakcemi. Vedle kostela stojí jezdecká socha benátského vojevůdce Gattamelaty, první monumentální jezdecká socha od římských dob vytvořená raně renesančním sochařem Donatellem, který pracoval v Padově v letech 1441-1453. Museo Antoniano ukrývá sbírku umění zdejší baziliky. Když vyjdete do horního patra budovy Scuola di Sant’Antonio, můžete spatřit 17 zrenovovaných fresek znázorňujících zázraky patrona světce města. V přilehlém Oratoriu San Giorgio uvidíte fresky od malířů Altichiera a Avanza.

 

Padovská univerzita a Anatomické divadlo

Význam Padovy během středověku a renesance závisel silně na univerzitě, která byla založena v roce 1222. Jednalo se první centrum humanismu a přední institut v lékařských vědách, astronomii a fyzice. Galileo zde učil, Koperník studoval a v roce 1678 zde byl úplně poprvé udělen univerzitní titul ženě. Při prohlídce spatříte Palazzo Bo, jehož počátky spadají do 13. století, a kde ve Velkém sále (Aula Magna) učil Galileo. Když zde pobýval, vytvořil svůj zákon zrychleného pohybu a navrhl první astronomickou teleskopickou čočku. Nejosobitějším prvkem je však oválné „anatomické divadlo“, první na světě, kde se studenti seznamovali s anatomií při tom, jak pozorovali pitvy. La Specola, věž ze staršího hradu, byla proměněna v Astronomickou observatoř v roce 1777 a dnes je v ní umístěno muzeum s globusy, teleskopy a instrumenty. V  Sale Meridiana jsou umístěny největší sluneční hodiny v Itálii vytvořené v roce 1779.

Adresa: Via 8 Febbraio, Padova

 

Podnikněte výlet do Euganských kopců a termálních lázní

Jihozápadně od Padovy se nacházejí Euganské kopce (Colli Euganei), vulkanické pohoří náhle se zvedající z pláně. Jsou proslulé svými horkými prameny a lázněmi, které termální vodu využívají. Nejznámější z nich je světoznámé termální lázeňské letovisko Abano Terme, oblíbené už od doby, kdy sem přicházeli Římané léčit si dnu a revma ve vulkanickém bahně. Další lázeňské centrum je Montegrotto Terme, kde byly vykopány zbytky římských lázní a divadla. V kopcích je řada zajímavých míst, která můžete navštívit. Západně od Abano Terme leží Abbazia di Praglia, benediktinské opatství s renesančním kostelem založené v roce 1080 a obnovené v 15.-16. staletí. Nachází se zde několik klášterních dvorů/ambitů, z nichž jeden zahrnuje zahradu s léčivými bylinami. Za návštěvu stojí rovněž zahrady u Villy Barbarigo a dále na jih zahrady Valsanzibio při cestě do půvabného středověkého městečka Arquà Petrarca.

Adresa: Via Abbazia di Praglia 7, Bresseo di Teòlo, Teolo

 

Navštivte sousední město Este

Jihozápadně od Padovy leží městečko Este, kdysí sídlo mocného knížecího rodu d´Este. Národní muzeum Atestino v někdejším Palazzo del Castello/Palazzo Mocenigo z 16. století obsahuje vynikající prehistorickou a římskou sbírku. Přiléhá k němu hrad Castello Carrarese ze 14. století obklopený masivními hradbami. Katedrála Santa Tecla z 18. století má na kůru obraz sv. Tekly od Tiepola. Obraz Blahoslavené Panny Marie Milostivé v barokní bazilice Santa Maria delle Grazie byl na místo přinesen po pádu Konstantinopole.

 

Vydejte se do Montagnany

Dále na západ leží město Montagnana obklopené středověkými hradbami s 24 věžemi s cimbuřím. Můžete je obdivovat, když pojedete po okružní silnici kolem města. V centru pak najdete goticko-románskou katedrálu z 15. století. Za branou Porta Padova na východní straně se nachází Villa Pisani od architekta Palladia (1555). Nepleťte si ji však s barokní Villou Pisani z 18. století ve Stra (výše). Tato má běžnou městskou fasádu, i když na straně obrácené do zahrady se více podobá venkovským vilám.

15 atrakcí italské Padovy 3
Padovská bazilika a socha Gattamelaty

***

UBYTOVÁNÍ

Doporučujeme následující hotely v Padově, které se nacházejí v blízkosti pamětihodností, jako je bazilika Sant’Antonio a kaple Scrovegni:

Padova Suites C20: luxusní apartmány s výhledy na katedrálu Duomo mají stylový současný dekor; k dispozici je bezplatné veřejné parkoviště. NH Padova: cenově dostupné pokoje se nacházejí ve výškové budově nedaleko vlakového nádraží, s podzemním parkováním a snídaní ve formě bufetu v ceně. B&B Scrovegni: cenově výhodné ubytování nabízí penzion umístěný v budově ze 17. století; pokoje jsou prostorné a sprchy velké. B&B al Santo: ekonomický penzion skýtá domáckou atmosféru a vstřícné hostitele.

Akční nabídka ubytování: