Řekněme to nahlas: být očkován má výhody

Řekněme to nahlas: být očkován má výhody 1

Pandemie je nepochybně vyčerpávající, a tak se naděje stále více upírá k vakcinacii. Miliony dávek vakcíny proti covid-19, které byly slíbeny, sice nebyly ihned k dispozici pro schválení FDA, ale od té doby se mnohé zlepšilo. Výrobní kapacita se zvýšila, distribuce zlepšila a infrastruktura pro vakcinaci se zvětšila. Konzervativního cíle dosáhnout 100 mil. očkovaných za 100 dní Bidenovy administrativy bylo dosaženo rychle a v době psaní tohoto článku (duben 2021) bylo v USA v posledních několika dnech očkováno více než 3 mil. lidí. Rychlému tempu očkování však zatím neodpovídá snížení míry infekce. Ve skutečnosti nyní v USA hrozí čtvrtý vrchol případů, které narůstají v mnoha regionech včetně New York City, New Jersey a Michiganu. Rozšiřují se také varianty viru a odborníci se obzvláště zajímají o nakažlivější variantu B.1.1.7, která vedla k nárůstu případů ve Velké Británii. Současně guvernéři v některých státech uvolňují omezení v oblasti veřejného zdraví, včetně nošení roušek a omezení krytého stravování, kapacity tělocvičen, kin atd.. Tato reakce na rychlý pokles případů ke konci zimy však vedla k překrývajícímu se rychlému nárůstu variant a k pandemické únavě.

Ocitáme se v podivné pozici naděje a zoufalství vedle sebe. I při současných trendech se domnívám, že je na čase podpořit pozitivní pohled a být přímý k lidem ohledně toho, co jim očkování může dát.

Zprávy v médiích o potenciálně snížené účinnosti vakcín proti některým variantám mají negativní dopad na vnímání užitečnosti vakcín. Mám jen útržkovité zkušenosti, ale slyším jak zastánce vakcín, tak skeptiky, kteří říkají, že vakcíny stejně nebudou fungovat, ať už jsou na kterékoli straně.

Zpráva o tom, že vakcíny jsou účinné proti většině variant včetně (britského) kmene B.1.1.7, který má převážit v USA, se ztrácí. Jak to můžeme vylepšit? Řekněme lidem pravdu o tom, jak očkování může změnit jejich každodenní život. Můžeme to udělat počínaje nejrizikovějšími situacemi a postupovat přes ostatní, umožňující lidem činit vlastní rozhodnutí na základě jejich tolerance vůči riziku. Lidé, kteří jsou očkováni, se mohou bezpečně scházet v interiérech ( hospody, kluby) a být bez roušky v přítomnosti jiných očkovaných lidí. Jídlo v restauraci a návštěva posilovny jsou mnohem bezpečnější pro očkované lidi. Ve skutečnosti je každá událost pro drtivou většinu očkovaných lidí bezpečnější, a na to bychom měli pamatovat.

Šedé oblasti se dnes lépe dostávají do centra pozornosti a podle mě bychom měli informovat veřejnost o tom, co se dozvídáme, a umožnit lidem provádět nezávislé hodnocení. Několik studií prokázalo nižší míru asymptomatické infekce u očkovaných jedinců a populací, což naznačuje, že není pravděpodobné, že by infikovali ostatní. Zdá se, že mnoho úředníků v oblasti veřejného zdraví se obává, že kdyby tohle lidem řekli, odradí je to od nošení roušek a dodržování odstupů. Ale věřím, že lidé mají dostatečné chápání, aby si uvědomili, že roušky jsou nezbytné, protože není jak zjistit, kdo už je očkován a kdo není. U některých očkovaných lidé se samozřejmě může rozvinout covid-19, a tuto skutečnost je také třeba lidem sdělit. Místo řady černobílých scénářů je potřeba posílit model stupňů rizika a ochrany, který zastávají orgány veřejného zdraví.

CDC učinila v březnu krok vpřed s aktualizovaným návodem, co mohou očkovaní lidé bezpečně dělat. Je důležité, aby byl i nadále aktualizován, jakmile se objeví nové důkazy, a nezůstávat příliš konzervativní. Je potřeba vysvětlit veřejnosti pravdu o tom, co představuje očkování. Není to jen cesta k bezpečnější společnosti, ale také cesta k opětovné normálnosti.

Autorem je Jason Gallagher, PharmDr.