Tradiční čínská medicína

Tradiční čínská medicína 1

Tradiční čínská medicína, známá také jako TCM, je přírodní a holistický systém léčby, který má kořeny až ve starověké Číně. Její historie sahá daleko do minulosti, až 2 000 až 3 000 let před naším letopočtem. Právě během této doby si čínská medicína vytvořila svůj vlastní, jedinečný systém diagnostiky a léčby nemocí, který přežívá až do současnosti.

Základním principem TCM je chápání lidského těla jako součásti širšího vesmíru, a to v souladu s filozofickými zásadami taoismu. Tento přístup se zásadně liší od přístupu využívaný západní medicínou, který je více zaměřen na izolované léčení jednotlivých symptomů a nemocí. Tradiční čínská medicína místo toho zkoumá tělo jako celek a zaměřuje se na vzájemné propojení a interakci všech jeho částí.

Jádrem lidského těla podle TCM jsou orgány cang-fu (zang-fu). Tyto orgány a tkáně v našem těle jsou propojeny sítí drah a krevních cév. Čchi (qi), nebo životní energie, průchází touto sítí a slouží jako nosič informací mezi různými částmi těla. Projevuje se navenek prostřednictvím systému ťing-luo (jingluo), který je podobný našemu nervovému systému.

Patologické změny v těle se mohou odrazit na jeho povrchu prostřednictvím této sítě. To znamená, že pokud dojde k dysfunkci orgánů cang-fu, projeví se to na povrchu těla. Stejně tak nemoci povrchových tkání mohou ovlivnit s nimi spojené orgány cang nebo fu. Orgány cang a fu jsou také navzájem propojeny a mohou se vzájemně ovlivňovat.

Léčba podle tradiční čínské medicíny je proces, který začíná analýzou celého těla. Poté se lékař zaměří na korekci patologických změn, které zjistil. Toho dosáhne nápravou funkce postižených orgánů cang-fu.

Diagnostika podle TCM tak nezahrnuje pouze zjištění příčiny, mechanismu, místa a povahy nemoci, ale také srovnává patogenní faktor s odolností těla. Léčba je pak založena nejen na symptomech, ale na diferenciální diagnostice syndromů. To znamená, že dva pacienti s tou samou nemocí mohou být léčeni různými způsoby. Stejně tak různé nemoci mohou vést ke stejným syndromům a být léčeny podobně.

Jak vidíte, tradiční čínská medicína nabízí unikátní a holistický přístup k léčení, který je založen na tisícileté historii a filozofii. Je to fascinující oblast, která nám nabízí nové možnosti a perspektivy v oblasti zdravotní péče.